Pavel

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 181. až 195. (celkem z 223)
 • Autor
  Odpovědi
 • odpověď na: GDPR a plná moc na shromáždění #7916
  Pavel Pavel
  Účastník

  Mku03375,

  pokud mají stejné jméno a příjmení, tak místo celého data narození je lepší jen rok narození. Můžete také použít st. resp. ml.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Petro,

  předpokládám, že zastupujete bytové družstvo nebo SVJ. V terminologii GDPR jste tedy správce osobních údajů.

  Jednou z povinností BD/SVJ je zajistit rozúčtování služeb. Souhlas od členů BD/SVJ nepotřebujete, protože zákonnost zpracování vyplývá z čl. 6/1/c GDPR.

  Podle čl. 28/3 GDPR by ale BD/SVJ mělo mít s rozúčtovací společností (zpracovatelem) uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. Pokud máte s rozúčtovatelem nějakou starší smlouvu, tak mám pochybnost, že v této smlouvě s rozúčtovatelem máte zachyceny všechny náležitosti podle GDPR.

  Hezký den!

  odpověď na: Změna programu schůze SVJ-platnost usnesení? #7661
  Pavel Pavel
  Účastník

  Pet,

  1) skoro s jistotou si dovolím tvrdit, že nemůžete úspěšně napadnout svou volbu z roku 2016. Jednak je tam lhůta 3 měsíce, jednak to pochybení na pozvánce skutečně nebylo velké. A když k tomu přidáte, že chcete zpochybnit vlastní volbu, abyste neměla zodpovědnost za věci, které se staly po dobu Vašeho členství ve výboru, tak je výrok soudu jasný

  2) dluhy se promlčují od okamžiku splatnosti, podle mého názoru tedy od roku 2015

  3) jediná účinná cesta, jak zlepšit činnost výboru,  je zvolit do výboru jiné lidi. Vy jste z výboru odstoupila, je to Vaše volba, ale ke zlepšení situace v SVJ nepovede, jako řadový člen máte v praxi méně informací.

  4) pokud máte informace o dluzích, které existují a výbor je nevymáhá, tak ty informace sdílejte s ostatními členy SVJ a pokud výbor nebude reagovat, tak ho odvolejte a zvolte jiný. Jiná praktická cesta není.

  5) U lidí, kteří se chlubili, že “to” předají Policii ČR a soudům jsem zatím nezaregistroval, že by byli úspěšní.

  Hezký den!

   

   

  odpověď na: Změna programu schůze SVJ-platnost usnesení? #7659
  Pavel Pavel
  Účastník

  Pet,

  možná je to tím vedrem, ale nerozumím oč Vám jde.

  Na shromáždění se volí člen výboru nikoliv místopředseda výboru. V pozvánce tedy byla chyba, ale ne takové intenzity, aby byla volba  člena výboru úspěšně napadnuta u soudu. Soudy naštěstí dbají více na věcnou podstatu a nikoliv na formální náležitosti. Navíc už jste z funkce odstoupila.

  Takže proč to řešíte?

  Hezký den!

  odpověď na: Hospodaření s financemi byt. družstva #7627
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jaroslavo,

  1) ZOK nesvěřuje do působnosti členské schůze rozhodnutí o malování chodeb. Pokud ani stanovy či rozhodnutí nejaké předchozí členské schůze problematiku malování neřeší, tak předseda nepostupoval v rozporu s právem

  2) BD nemusí podle zákona mít výběrové řízení. Něco mohou upravovat stanovy nebo nějaké předchozí rozhodnutí členské schůze. Pokud tomu tak není, tak zase nedošlo k porušení práva

  3) údaj 273 000 Kč je nevýznamný pokud zároveň neuvedete o jak velký dům šlo

  4) pokud snad předseda něco porušil, tak ho odvolejte. To je asi jediná rozumná cesta jak dosáhnout nápravy. Problémem asi bude, zda najdete někoho z členů družstva, aby na seba vzal občanskoprávní, obchodněprávní a trestněprávní odpovědnost člena představenstva.

  Hezký den!

   

   

  odpověď na: Advokátní služby #4582
  Pavel Pavel
  Účastník

  Petro,

  tuzemský právní systém více ochraňuje dlužníky než věřitele. S tím toho mnoho nenaděláte.

  Členy výboru stíhá § 159 NOZ a tak se jim nedivím, když si na vymáhání pohledávky najmou advokáta. Máte lepší řešení?

  Pokud se pohledávka vymůže, tak by dlužník měl uhradit i náklady na advokáta.

  Hezký den!

   

  odpověď na: zasklení lodžie stavební povolení #4475
  Pavel Pavel
  Účastník

  Slivko,

  souhlasím s pájou. Při existenci jednoho stavebního zákona jsou názory jednotlivých stavebních úřadů odlišné. Tím však vyřešíte pouze veřejnoprávní část problému.

  Z hlediska soukromého práva je důležité, co o vlastnictví ložií říká Prohlášení vlastníka a co obsahují Vaše stanovy.

  Hezký den!

  odpověď na: Prace vyboru- predsedy #4440
  Pavel Pavel
  Účastník

  Nello,

  ve Vašem SVJ je podle Vašeho líčení problém ve statutárním orgánu. Ten je potřeba vyměnit.

  Statutárním orgánem může být i osoba – nečlen SVJ – nějaká realitka či družstvo.

  Pokud by byl statutárním orgánem nějaký nečlen SVJ, potom doporučuji mít zvolený kontrolní orgán, aby to nečlena SVJ nesvádělo k nepravostem. :-))

  Ale to jsme stále u varianty 3).

  Hezký den!

   

  odpověď na: Prace vyboru- predsedy #4438
  Pavel Pavel
  Účastník

  Nello,

  v podstatě máte tyto možnosti:

  1) zařadit se do mlčící většiny

  2) “prudit” a stále na něco, co je podle Vás v nepořádku, upozorňovat

  3) vyměnit statutární orgán a zvolit někoho, kdo to bude chtít dělat

  4) odstěhovat se.

  Policii bych do toho nezatahoval. Na různých fórech se sice tato možnost probírá, ale nepamatuji se, že by byl někdo úspěšný.

  Pokud jste postupovali podle §1207/1 NOZ a měli více než 1/4 všech hlasů a přesto nebylo shromáždění svoláno, tak shromáždění může svolat 1/4 všech hlasů.

  Ovšem měli byste být připraveni na variantu 3), jinak je to ztráta času.

  Hezký den!

  odpověď na: placení za výtah #4436
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jaranov,

  jako spoluvlastník výtahu se nemůžete vyhnout placení nákladů souvisejících se samotnou existencí výtahu jako jsou opravy, údržba, revize.

  Hrazení nákladů spojených s užíváním, jako je elektřina, je někde upraveno tak, že z něho jsou vyloučeny osoby, které výtah neužívají resp. nemohou užívat, protože nemají od výtahu čip.

  Změna pravidel rozúčtování cen služeb je v kompetenci shromáždění podle § 1208/e NOZ.

  Víte o jakou částku se ročně jedná?

  Hezký den!

  odpověď na: daň z nemovitosti #4420
  Pavel Pavel
  Účastník

  KataRad,

  podle smajlíku usuzuji, že nesouhlasíte s tím, že informaci se dozvíte na FÚ.

  Potom nemáte pravdu. Každý poplatník má právo nahlížet do svého spisu podle daňového řádu. Pouze se musíte snažit své uplatnit.

  Hezký den!

  odpověď na: odstoupení předsedy SVJ #4417
  Pavel Pavel
  Účastník

  Joakime,

  patrně nejste předseda SVJ, ale předseda výboru SVJ.

  Z funkce předsedy výboru SVJ můžete odstoupit bez nějakého schvalování. Následně můžete odstoupit i z funkce člena výboru. Také bez nějakého schvalování.

  Pokud to stanovy nezakazují, může výbor za člena výboru kooptovat nového člena (§ 246/2 v návaznosti na § 1221 NOZ).

  Nového předsedu výboru bude volit výbor nikoliv shromáždění.

  Hezký den!

   

  odpověď na: společné ručení za úvěr #4416
  Pavel Pavel
  Účastník

  Vodouchu,

  100% si dovedu představit u SVJ tak do 5 – 10 členů. Pokud máte desítky členů, tak 100% může ochromit činnost SVJ.

  Záleží na platební morálce členů. Pokud máte velké dlužníky, tak se obavám těch 2 členů nedivím.

  Pokud máte malé nebo nahodilé dlužníky, tak bych se snažil vytvořit dostatečnou rezervu na bankovním účtu, aby se vykryly případné dluhy neplatičů. To můžete použít jako argument vůči 2 opatrným členům.

  V žádném případě bych nebral úvěr na celou rekonstrukci, vlastní peníze mimo úvěr budete potřebovat i když nebudou žádní dlužníci.

  Hezký den!

   

  odpověď na: problémový soused #4391
  Pavel Pavel
  Účastník

  Františku,

  v SVJ Váš problém nemá praktické řešení. Teoreticky se můžete obrátit na Policii a obecní úřad. Do působnosti SVJ spadá správa společných částí domu, nikoliv hlasitě puštěná televize.

  Řešení by bylo v bytovém družstvu, mj. i proto je byt v bytovém družstvu pro osobu, která chce “pouze” bydlet výhodnější.

  Hezký den!

  odpověď na: souhlas s pronájmem bytu #4390
  Pavel Pavel
  Účastník

  Zdenku,

  NOZ to neupravuje. Proto se v SVJ neomezeně zřizují ubytovny pro pobírače sociálních dávek. V civilizovaných zemích je to jinak, ale jsme v ČR……

  Hezký den!

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 181. až 195. (celkem z 223)

Log in with your credentials

Forgot your details?