Pavel

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 199)
 • Autor
  Odpovědi
 • odpověď na: vyúčtování nákladů nájemníkům #23902
  Pavel Pavel
  Účastník

  ala2,

  nájemníkovi můžete účtovat pouze položky, které jsou v nájemní smlouvě. Velmi pravděpodobně to nebude prohlídka výtahu, servis kotlů, kontrola hasících přístrojů, oprava vrat a STA. Tyto položky jdou k tíži pronajímatele a mají být před sjednáním nájemní smlouvy zahrnuty v nájemném.

  “Fond oprav” je nesmyslný pojem, který odporuje právu a účetnictví. Je pravda, že tento nesmysl je rozšířen mezi laickou veřejností, ale každý si pod “fondem oprav” představuje něco jiného.

  Hezký den!

  odpověď na: výměna termostatické hlavice #23820
  Pavel Pavel
  Účastník

  Pane Kubelíku,

  v Prohlášení vlastníka by mělo být uvedeno, co je společnou částí domu, kterou spravuje SVJ, a co je ve vlastnictví člena SVJ.

  Takže nejdříve nahlédněte do Prohlášení vlastníka. Obvykle celá soustava rozvodů tepla, včetně termostatických ventilů, je společnou částí domu.

  Pokud Prohlášení vlastníka přesně nestanoví komu patří termostatické ventily, tak nastupuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které v § 6/e řadí soustavu rozvodů tepla mezi společné části domu.

  O společné části domu se stará SVJ. Tomu nahlašte závadu a dohodněte se na opravě. Bez předchozí domluvy s výborem bych se do opravy sám nepouštěl.

  Výjimečně může být otopná soustava ve vlastnictví člena SVJ. Potom jde financování oprav za členem SVJ.

  Hezký den!

  odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #23817
  Pavel Pavel
  Účastník

  Marcelo,

  přesnější je složené úročení.

  Ale když to převedete na absolutní částky, tak to nestojí za to počítání. Např. spořící účet u České spořitelny je 0,2% do částky 200 000 Kč.

  Spočtěte si rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením z 3 měsíční kauce a uvidíte.

  Hezký den!

  odpověď na: Směrnice EED #23747
  Pavel Pavel
  Účastník

  Kláro,

  původní směrnice EED 2012/27/EU byla novelizována směrnicí 2018/2002 z 11.12.2018.

  Naštěstí směrnice EU bez implementace do národní legislativy nejsou závazné pro občany.

  I když termín implementace do národní legislativy je stanoven na 25.10.2020, tak v poslanecké sněmovně jsem zatím příslušnou novelu našeho zákona nenašel.

  Novela EED stanovuje řadu požadavků, které určitě naši eurohujeři ještě zpřísní, např.:

  -od 25.10.2020 mají být nově instalované přístroje pouze dálkově odečitatelné

  – od 1.1.2022 se mají z dálkově odečitatelných přístrojů poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě a to MĚSÍČNĚ. Všichni toto měsíční šílenství mají podstoupit od 1.1.2027.

  Ale abych jen nestrašil. Mimo topnou sezonu nemusíte dostávat měsíční přehledy o vyúčtování nebo spotřebě tepla pro vytápění. To považuji za pozitivní.

  Hezký den!

  odpověď na: Čísla občanského průkazu #23738
  Pavel Pavel
  Účastník

  Marie,

  u nás čísla OP nepotřebujeme a tak je neevidujeme.

  Domnívám se, že shromažďování čísel OP je v rozporu s čl. 6/1 GDPR.

  Pokud snad potřebujete rozlišit 2 osoby stejného jména a příjmení, tak je rozlište např. číslem jednotky či ročníkem narození nebo jinak.

  Hezký den!

  odpověď na: EET pro BD #23623
  Pavel Pavel
  Účastník

  BD jako pronajímatel může v hotovosti vybírat nejčastěji:

  – nájemné (§ 2 246 NOZ)

  – zálohy na služby (§ 2 247 NOZ)

  – prodej klíčů či čipů od domu

  Aplikace ZET se bude řídit tím, zda je nájemníkem člen družstva nebo nečlen družstva.

  A) nájemníkem je člen BD

  Základní funkcí BD je zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727/1 ZOK). Podle § 744 ZOK není v nájemném obsažen zisk. Definice podnikání neexistuje, ale dovozuje se z § 420 NOZ, že pokud činnost není prováděna za účelem dosažení zisku, nejedná se o podnikání.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání.

  Na základě výše uvedeného se domnívám, že i když BD bude přijímat od členů BD nájemné, zálohy na služby či jiné platby v hotovosti, ve kterých není zisk, tak nebude ZET podléhat.

  B) nájemníkem je nečlen BD

  Podle § 421 NOZ se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

  Lze předpokládat, že nájemné pro nečleny BD bude obsahovat i zisk tj. bude se jednat o podnikání a tím bude nájemné podléhat ZET podle § 6/1/b ZET.

  Pokud se služby vyúčtovávají podle zákona 67/2013 Sb. nejedná se o podnikání.

  Pokud prodej klíčů či čipů nebude prováděn za účelem dosažení zisku nejedná se o podnikání. Pokud prodej klíčů bude prováděn za účelem dosažení zisku, bude se jednat o podnikání a bude podléhat ZET.

  Závěr: obecně je ZET odložen do konce roku 2020. Ale i od 1.1.2021 se mohou BD nesmyslnému ZET legálně vyhnout. Stačí vybírat nájemné od nečlenů BD na bankovní účet.

  Hezký den!

  odpověď na: účetní závěrka SVJ schválení #23619
  Pavel Pavel
  Účastník

  sabb,

  neznám předpis, který by určoval pod nějakou sankcí, do kdy má SVJ schválit účetní závěrku.

  Jediné co platí je § 21a/2 zákona o účetnictví, podle kterého musíte zveřejnit účetní závěrku do 12 měsíců od rozvahového dne a to bez ohledu na to, zda byla účetní závěrka schválena.

  Takže máte do konce roku 2020 dost času se po prázdninách sejít, účetní závěrku projednat a schválit na shromáždění a zveřejnit ve sbírce listin veřejného rejstříku.

  Hezký den!

  odpověď na: Zamykání hl. dveří přes noc #23451
  Pavel Pavel
  Účastník

  Renule,

  panikový zámek/klika to jistí. Je levnější než případná pokuta od hasičů.

  Hezký den!

  1 uživatel poděkoval za odpověď.
  odpověď na: měsíční platby v bytovém družstvu #23392
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jiří,

  pokud máte byt ve vlastnictví, tak družstvu nemáte platit nájem, ale příspěvky na správu, což je právně něco jiného.

  Družstvo ale možná v předpisu plateb tyto příspěvky na správu uvádí v kolonce “nájem”, ale o nájem se nejedná.

  Vzniklo u Vás SVJ? Pokud ano, tak nahlédnutím do jeho účetnictví zjistíte, že se skutečně nejedná o nájem.

  Hezký den!

  odpověď na: kontroly v bytovém domě #23391
  Pavel Pavel
  Účastník

  Adélo,

  nevím čeho chcete dosáhnout udáním na různé státní úřady. Tyto úřady ochotně vystaví pokuty, které budete hradit i Vy, ale nápravu pochopitelně nezajistí. Pouze budou na další udání pokuty opakovat. Náprava je pouze a pouze věcí spoluvlastníků. Nepochybuji, že se zjistí, kdo udával.

  Máte pouze dvě reálné možnosti. Buď nevýznamný 5% podíl prodat i pod cenou nebo se trpělivě snažit přesvědčit ostatní, že vlastnictví podle Ústavy zavazuje a že po opravě budou moci zvednout i nájemné.

  Hezký den!

  odpověď na: Schůze SVJ – zápis a lhůta #23376
  Pavel Pavel
  Účastník

  Sabino,

  lhůta je do 30 dnů.

  Hezký den!

  odpověď na: dotaz na účet #23349
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jaroslave,

  neznám předpis, podle kterého by SVJ muselo mít účet v bance.

  Na druhé straně jsou hotovostní transakce daleko dražší a časově náročnější než platby z účtu na účet.

  V jakékoliv bance Vám poradí vhodný typ účtu pro SVJ. Existují banky, které nemají poplatky za vedení účtu.

  Hezký den!

  odpověď na: SVJ garáž #23347
  Pavel Pavel
  Účastník

  Řidiči Péťo,

  v prvním příspěvku píšete: “v rámci SVJ fungujeme jako společenství pro garážový dům”.

  V druhém příspěvku píšete, že “je to však spolek na samostatné SVJ”.

  Nejdříve je nutné vyjasnit právní postavení toho “společenství” či “spolku”.

  Může to být také tak, že se jedná o jednu nebytovou jednotku, ve které je mnoho garážových stání. Pro správu této jednotky je “něco” zřízeno. Co to tedy je?

  Hezký den!

  odpověď na: převod vlastnictví bytu na firmu #23342
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jednotku může vlastnit fyzická nebo právnická osoba, to není nic v rozporu s právem.

  Právnická osoba ale vede účetnictví a tak se bude více zajímat o vyúčtování příspěvků, dále o to, zda se jednalo o opravy společných částí nebo o technické zhodnocení. To většinou “normální” fyzické osoby nezajímá.

  Hezký den!

  odpověď na: Založení nového SVJ #23326
  Pavel Pavel
  Účastník

  Gabi,

  bude vhodné založit vlastní vlákno a tam podrobněji popište na co chcete získat odpověď.

  Máte byt v SVJ a SVJ si chce vzít úvěr?

  Nebo máte spoluvlastnický podíl na domě a chcete provést opravu/rekonstrukci domu? Kolik je spoluvlastníků?

  Hezký den!

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 199)

Log in with your credentials

Forgot your details?