Pavel

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 219)
 • Autor
  Odpovědi
 • odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #26319
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jano,

  příště si založte k novému dotazu nové vlákno, jinak je to tu nepřehledné.

  K Vašemu dotazu:

  “Dobrý den, mám dotaz k vyplácení úroků z kauce nájemci. Kdo úroky zdaňuje? Je to nájemce?”

  uvádím, že obecně zdaňuje úroky nájemce v § 8 ZDP.

  Nicméně § 38g ZDP uvádí i výjimky.

  Pokud jste zaměstnancem a příjmy z § 7 až 10 ZDP (tj. včetně úroků) nejsou větší než 6 000 Kč, tak nemáte povinnost úroky zdanit, protože nemáte vůbec povinnost podávat daňové přiznání.

  Obdobně pokud nepřesáhne souhrn všech Vašich příjmů 15 000 Kč za rok (např. důchodce bez jiných příjmů než důchodu), tak nemáte povinnost podávat daňové přiznání a tím ani zdaňovat úroky.

  Hezký den!

  odpověď na: Fond oprav #26292
  Pavel Pavel
  Účastník

  Aleno,

  píšete, že kupujete byt, tj. nejste ještě členem SVJ.

  1) Potom Vám výbor nemá povinnost cokoliv objasňovat, např. proč jsou příspěvky v určité výši, poskytovat nějaké zápisy atd. Nicméně můžete o informace požádat prostřednictvím budoucího prodávajícího, který se může opřít o § 1179 NOZ.

  2) Kupovat byt v neopraveném domě není žádná výhra. Máme revitalizaci za sebou. Nejezdily určitý čas výtahy, okna se měnila z bytu, při instalaci zateplení byla okna zakrytá igelitem, prach, hluk, lešení na domě atd.

  3) Nevím proč by Vám SVJ mělo tajit úvěr od banky. SVJ na zatajení úvěru nemá žádný vlastní zájem. Splácení úvěru by možná chtěl zatajit budoucí prodávající.

  O tom, zda má SVJ úvěr se lze většinou dozvědět z publikované účetní závěrky, kterou musi SVJ zveřejňovat ve veřejném rejstříku.

  Pro jistotu si lze postupem podle bodu 1) vyžádat údaje z účetnictví např. obratovou předvahu či hlavní knihu. Na účtu 951 se dozvíte výši úvěru, na účtu 544 výši úroků.

  Pokud se k těmto údajům nedostanete, tak je to významný signál pro to, abyste byt nekupovala.

  Hodně imunity a zdraví!

   

  odpověď na: darovaní nemovitosti do SJM od prarodiče #26062
  Pavel Pavel
  Účastník

  Martino,

  podle § 713 NOZ povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Ve Vašem případě jde o dar, tj. bezúplatný příjem manželů, od příbuzného v linii přímé, který bude osvobozen podle § 10/3/c/1 ZDP.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: Dálkový odečet tepla na radiátorech #25860
  Pavel Pavel
  Účastník

  Ivanko,

  jen se připojuji k těm, kteří uvádějí, že nesmysl EED ještě není pro ČR schválen. Na mé informaci z 8.12.2019 není tedy z tohoto hlediska potřebné cokoliv měnit.

  Implementaci by měl připravit multiministr pro průmysl, obchod, dopravu a ještě několik resortů. A ten silně nestíhá.

  Někdy se vyskytne zavádějící informace, že snad EED bude implementována do českého právního ne/řádu v létě. Chytře se nepíše v létě kterého roku. Letošní léto to nemůže být. Materiál ještě nebyl v EKLEP. Pak je LRV, vláda, 3 čtení u poslanců, Senát, prezident, Sb.z. Někdy na začátku či uprostřed tohoto legislativního procesu mají poslanci prázdniny a v říjnu 2021, ne-li dříve, budou volby. Co se neschválí do voleb padá pod stůl a jede se znova.

  Nemohu samozřejmě vyloučit, že by EED bylo schváleno jako přílepek k jinému zákonu. Např. 11.2. bezmozci přilepili zákon o povinném hlášení DPP do 8 dnů ke zcela nesouvisejícímu zákonu (ST 1153), který je navíc projednáván ve stavu legislativní nouze. Je to sice protiústavní, ale eurohujeři si na ústavnost moc nehrají. A tak se EED může přilepit k zákonu o Antarktidě či ke knihovnímu zákonu.  To je asi jediná cesta, jak nesmyslnou EED přihrát velkou částku pro rozúčtovací společnosti již toto léto.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: hlasování per rollam – rozsah #25798
  Pavel Pavel
  Účastník

  Vekingu,

  v rámci jednoho shromáždění či jednoho per rollam samozřejmě můžete hlasovat o několika bodech.

  Vy máte hlasování per rollam upravené ve stanovách? Nebo jste v době zákazu shromažďování svolali shromáždění a to nebylo usnášeníschopné?

  Jestli se jedná o účetní závěrku za rok 2020, tak není kam spěchat. I kdyby se neschválila do konce roku 2021, tak není žádná sankce. Jen se musí do konce roku 2021 uložit do veřejného rejstříku i neschválená ÚZ.

  Nepíšete o jakou rekonstrukci se jedná, v jakém finančním objemu a jaké podklady k ní máte. Já bych raději zapracoval na podkladech k rozhodnutí než organizoval per rollam. Řada členů SVJ bude brát per rollam o rekonstrukci úkorně.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

   

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  moudrý zákonodárce otázku koho zapsat do evidence “skutečných” majitelů u BD vyřešil za Vás.

  V rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu se automaticky do té nesmyslné evidence propíše člen statutárního orgánu BD.

  Takže k 1.5.2021 se z veřejného rejstříku automaticky propíšou členové představenstva BD do evidence “skutečných” majitelů. Alespoň tak si vykládám § 38/3 zákona č. 37/2021 Sb.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: kam se zasílá zápis ze shromáždění #25483
  Pavel Pavel
  Účastník

  Degane,

  obecně není povinnost zasílat zápis ze shromáždění komukoliv.

  Posílat zápis členům SVJ mohou uložit stanovy nebo rozhodnutí shromáždění.

  Soudu se posílají vybrané listiny uvedené v § 66 zákona č. 304/2013 Sb.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  soud musí podle § 104 zákona č. 304/2013 Sb. nejdříve vyzvat k uložení ÚZ a teprve po neuposlechnutí může udělit pokutu až 100 000 Kč. Po výzvě skoro každý rád uloží. Takže pokut mnoho není.

  Bohužel podle zákona o účetnictví není nutné nejdříve vyzývat. Na druhé straně je ale pravda, že jsem zase o pokutě podle zákona o účetnictví neslyšel, což neznamená, že se neudělují.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  od roku 2022 mohou obchodní korporace postupovat jak uvádíte. Pošlou účetní závěrku na FÚ, které ji předá do veřejného rejstříku (§ 21b ZoÚ).

  Ovšem do té doby musí obchodní korporace do veřejného rejstříku předávat ÚZ přímo.

  Uvedený § 21b ZoÚ se nebude vztahovat mj. na SVJ.

  Jak jsem uváděl sankce jsou značné a státní rozpočet je v opakovaném deficitu. Takže doporučuji předpisy neporušovat.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Paní Nyčová,

  píšete, že Váš předseda “úspěšně” vykonává funkci již 10 let.

  Nahlédnutím do veřejného rejstříku lze zjistit, že jste ani jednou neuložili účetní závěrku. Tím soustavně porušujete zákon o účetnictví, zákon o věřejných rejstřících etc. Sankce nejsou malé.

  Hezký den!

  odpověď na: reklamace vyúčtování #25259
  Pavel Pavel
  Účastník

  G.K.,

  sankce jsou sice primárně ukládány SVJ, nikoliv přímo členům SVJ, ale ti to pak stejně zaplatí. Mohou však vymáhat škodu na členech předchozího výboru.

  Nevím jaké všechny nepravosti předchozí výbor svým nečiněním napáchal, ale:

  – chybějící revize můžete nechat dodělat

  – nezaložené účetní závěrky můžete založit

  – sankce za neschválení účetní závěrky neexistuje a navíc neschválené ÚZ můžete dodatečně schválit.

  Takže zatím nebezpečí postihu není na obzoru. Jen musí nový výbor konat.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: Jak odvolat předsedu SVJ #25198
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jane85,

  1) uvádíte zde většinový názor? Bez většiny nic nezmůžete

  2) odvolat někoho není problém, ale máte někoho lepšího?

  3) ve stupni PES 3 Covid se uvnitř může sejít max. 10 lidí. Přitom dnes je PES na hranici a hrozí, že se přejde na stupeň 4.

   

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: vypořádací podíl #25154
  Pavel Pavel
  Účastník

  Lukáši,

  vypořádací podíl je upraven v ZOK v §§623 až 628, pokud není ve stanovách určeno jinak.

  Takže bez znalosti stanov nelze nic konkrétního sdělit.

  Hezký den!

  odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #24444
  Pavel Pavel
  Účastník

  Dane,

  v příspěvku Jana jsem žádný věcně podaný argument nenašel.

  Ve stanovisku JUDr. Brzobohaté je argument k 1%, který po právní a ekonomické stránce chápu.

  Jan pouze vyjádřil svůj ničím nepodložený názor, na který má pochopitelně právo.  JUDr. Brzobohatá z 26 senátu NS by případný spor soudila. Předpokládám, že argumentace JUDr. Brzobohaté by prošla i testem ústavnosti.

  Kolik si Jan vydělal za svůj život je zcela irelevantní. V tomto vláknu by stačilo, kdyby uvedl nějakou ekonomickou a právní argumentaci k jeho zmiňovaným 10%.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Heleno,

  pokud PENB existuje, tak asi máte v účetnictví fakturu za jeho zpracování. Na faktuře by měl být zhotovitel u kterého si vyžádáte kopii.

  Běžný člen potřebuje PENB pokud prodává nebo pronajímá jednotku. Pokud nemá k dispozici PENB, tak může postupovat podle § 7a/7 zákona č. 406/2000 Sb..

  Jiným důvodem pro získání PENB může asi jen být potrápit výbor. V PENB se nic chytrého nevyskytuje, jedná se jen o další byrokratickou zátěž v rámci zeleného šílenství jako jsou/budou dálkové odečty.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 219)

Log in with your credentials

Forgot your details?