Pavel

Vytvořené odpovědi

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 225)
 • Autor
  Odpovědi
 • odpověď na: požadavek člena na náhled do smlouvy SVJ #26619
  Pavel Pavel
  Účastník

  G.S.,

  podle § 1179 NOZ je nárok k nahlížení.

  § 1179

  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

  Nevím co si představit pod pojmem “posouzení smlouvy o provedení díla”. Smlouvy již uzavřené nebo před uzavřením?

  Do působnosti shromáždění patří mj. rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části (§ 1208/f/7 NOZ).

  U nás na shromáždění schvalujeme plán oprav s uvedením druhu opravy, částek a let, kdy se opravy mají uskutečnit. Shromáždění ale neschvaluje text jednotlivých smluv.

  Co máte k této záležitosti ve stanovách?

  Hezký den!

   

  odpověď na: stanovy #26577
  Pavel Pavel
  Účastník

  Pavlo,

  předseda výboru SVJ zná § 1177 NOZ. Jméno a bydliště osoby, které jste přenechala byt k užívání na dobu nikoliv přechodnou a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, jste měla oznámit bez zbytečného odkladu.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: Předseda SVJ #26507
  Pavel Pavel
  Účastník

  Luďku,

  jsem předsedou představenstva bytového družstva a předsedou výboru SVJ v jiném domě. Podle mých zkušeností je pro lidi, co chtějí “pouze” bydlet výhodnější BD než SVJ.

  Převod bytů z BD do vlastnictví stojí peníze, pouhým rozdělením jednoho domu na jednotky se zvýší daň z nemovitých věcí (a to se diskutuje zvýšení této daně), v SVJ je proti BD řada provozních problémů atd. Nevýhoda SVJ je snadno pochopitelná v situaci, kdy si majitelé jednotek z bytu udělají ubytovnu se specifickými občany. V SVJ s tím nic nenaděláte, pouze se sníží kvalita bydlení. V BD tomu lze zamezit.

  Nejhorší je situace, kdy v jednom domě existují jak SVJ, tak i BD. To platíte dvojí účetnictví, dvoje statutáry atd.

  Doporučuji nejdříve důkladně zvážit, co by členům BD přineslo rozdělení domu na jednotky.

  Hezký den!

  odpověď na: stanovy #26491
  Pavel Pavel
  Účastník

  Aneto,

  členové SVJ se do stanov neuvádějí, takže z tohoto důvodu je měnit nemusíte.

  Hezký den!

  odpověď na: Asi byvame v prenajme na cierno. #26462
  Pavel Pavel
  Účastník

  Mato,

  určitě informujte pronajímatele. Asi bude naštvaný, ale to neovlivníte.

  Je mi divné, že někde bydlíte 6 let, nejste tam hlášeni a 6 let byl odvážen bez problémů komunální odpad. Ta garsonka je samostatný dům nebo je garsonka součástí nějaké větší stavby?

  Ukončit smlouvu může majitel jen podle smluvních podmínek v nájemní smlouvě a podle NOZ.

  Příště problémy řešte s majitelem a nikoliv s úřady.

  Hezký den!

  odpověď na: Dožití v bytě #26461
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jindřichu,

  podle § 1180 NOZ vlastník jednotky (Váš synovec) přispívá na správu domu a pozemku.

  Píšete, že platíte “zálohu do fondu oprav”, tím asi máte na mysli tento příspěvek na správu domu a pozemku. Tzv. fond oprav u většiny SVJ totiž neexistuje.

  Pokud přispíváte místo synovce přímo Vy, tak to nejspíše finanční úřad posoudil jako příjem z nájmu u Vašeho synovce. Patrně na základě nějakého udání nebo na základě smlouvy o výměnku.

  Z finančního úřadu buď zavolala nějaká teta, že něco chce, nebo přišel nějaký dopis. Z toho úředního dopisu citujte, takto je to jen v úrovni dohadů.

  Jinak při zřízení výměnku podle § 2707 až 2715 NOZ je vhodné promyslet i daňové dopady.

  Hezký den!

  odpověď na: úroky z kauce při pronájmu bytu #26319
  Pavel Pavel
  Účastník

  Jano,

  příště si založte k novému dotazu nové vlákno, jinak je to tu nepřehledné.

  K Vašemu dotazu:

  “Dobrý den, mám dotaz k vyplácení úroků z kauce nájemci. Kdo úroky zdaňuje? Je to nájemce?”

  uvádím, že obecně zdaňuje úroky nájemce v § 8 ZDP.

  Nicméně § 38g ZDP uvádí i výjimky.

  Pokud jste zaměstnancem a příjmy z § 7 až 10 ZDP (tj. včetně úroků) nejsou větší než 6 000 Kč, tak nemáte povinnost úroky zdanit, protože nemáte vůbec povinnost podávat daňové přiznání.

  Obdobně pokud nepřesáhne souhrn všech Vašich příjmů 15 000 Kč za rok (např. důchodce bez jiných příjmů než důchodu), tak nemáte povinnost podávat daňové přiznání a tím ani zdaňovat úroky.

  Hezký den!

  odpověď na: Fond oprav #26292
  Pavel Pavel
  Účastník

  Aleno,

  píšete, že kupujete byt, tj. nejste ještě členem SVJ.

  1) Potom Vám výbor nemá povinnost cokoliv objasňovat, např. proč jsou příspěvky v určité výši, poskytovat nějaké zápisy atd. Nicméně můžete o informace požádat prostřednictvím budoucího prodávajícího, který se může opřít o § 1179 NOZ.

  2) Kupovat byt v neopraveném domě není žádná výhra. Máme revitalizaci za sebou. Nejezdily určitý čas výtahy, okna se měnila z bytu, při instalaci zateplení byla okna zakrytá igelitem, prach, hluk, lešení na domě atd.

  3) Nevím proč by Vám SVJ mělo tajit úvěr od banky. SVJ na zatajení úvěru nemá žádný vlastní zájem. Splácení úvěru by možná chtěl zatajit budoucí prodávající.

  O tom, zda má SVJ úvěr se lze většinou dozvědět z publikované účetní závěrky, kterou musi SVJ zveřejňovat ve veřejném rejstříku.

  Pro jistotu si lze postupem podle bodu 1) vyžádat údaje z účetnictví např. obratovou předvahu či hlavní knihu. Na účtu 951 se dozvíte výši úvěru, na účtu 544 výši úroků.

  Pokud se k těmto údajům nedostanete, tak je to významný signál pro to, abyste byt nekupovala.

  Hodně imunity a zdraví!

   

  odpověď na: darovaní nemovitosti do SJM od prarodiče #26062
  Pavel Pavel
  Účastník

  Martino,

  podle § 713 NOZ povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Ve Vašem případě jde o dar, tj. bezúplatný příjem manželů, od příbuzného v linii přímé, který bude osvobozen podle § 10/3/c/1 ZDP.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: Dálkový odečet tepla na radiátorech #25860
  Pavel Pavel
  Účastník

  Ivanko,

  jen se připojuji k těm, kteří uvádějí, že nesmysl EED ještě není pro ČR schválen. Na mé informaci z 8.12.2019 není tedy z tohoto hlediska potřebné cokoliv měnit.

  Implementaci by měl připravit multiministr pro průmysl, obchod, dopravu a ještě několik resortů. A ten silně nestíhá.

  Někdy se vyskytne zavádějící informace, že snad EED bude implementována do českého právního ne/řádu v létě. Chytře se nepíše v létě kterého roku. Letošní léto to nemůže být. Materiál ještě nebyl v EKLEP. Pak je LRV, vláda, 3 čtení u poslanců, Senát, prezident, Sb.z. Někdy na začátku či uprostřed tohoto legislativního procesu mají poslanci prázdniny a v říjnu 2021, ne-li dříve, budou volby. Co se neschválí do voleb padá pod stůl a jede se znova.

  Nemohu samozřejmě vyloučit, že by EED bylo schváleno jako přílepek k jinému zákonu. Např. 11.2. bezmozci přilepili zákon o povinném hlášení DPP do 8 dnů ke zcela nesouvisejícímu zákonu (ST 1153), který je navíc projednáván ve stavu legislativní nouze. Je to sice protiústavní, ale eurohujeři si na ústavnost moc nehrají. A tak se EED může přilepit k zákonu o Antarktidě či ke knihovnímu zákonu.  To je asi jediná cesta, jak nesmyslnou EED přihrát velkou částku pro rozúčtovací společnosti již toto léto.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

  odpověď na: hlasování per rollam – rozsah #25798
  Pavel Pavel
  Účastník

  Vekingu,

  v rámci jednoho shromáždění či jednoho per rollam samozřejmě můžete hlasovat o několika bodech.

  Vy máte hlasování per rollam upravené ve stanovách? Nebo jste v době zákazu shromažďování svolali shromáždění a to nebylo usnášeníschopné?

  Jestli se jedná o účetní závěrku za rok 2020, tak není kam spěchat. I kdyby se neschválila do konce roku 2021, tak není žádná sankce. Jen se musí do konce roku 2021 uložit do veřejného rejstříku i neschválená ÚZ.

  Nepíšete o jakou rekonstrukci se jedná, v jakém finančním objemu a jaké podklady k ní máte. Já bych raději zapracoval na podkladech k rozhodnutí než organizoval per rollam. Řada členů SVJ bude brát per rollam o rekonstrukci úkorně.

  Hezký den a hlavně zdraví!

   

   

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  moudrý zákonodárce otázku koho zapsat do evidence “skutečných” majitelů u BD vyřešil za Vás.

  V rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu se automaticky do té nesmyslné evidence propíše člen statutárního orgánu BD.

  Takže k 1.5.2021 se z veřejného rejstříku automaticky propíšou členové představenstva BD do evidence “skutečných” majitelů. Alespoň tak si vykládám § 38/3 zákona č. 37/2021 Sb.

  Hezký den a hlavně zdraví!

  odpověď na: kam se zasílá zápis ze shromáždění #25483
  Pavel Pavel
  Účastník

  Degane,

  obecně není povinnost zasílat zápis ze shromáždění komukoliv.

  Posílat zápis členům SVJ mohou uložit stanovy nebo rozhodnutí shromáždění.

  Soudu se posílají vybrané listiny uvedené v § 66 zákona č. 304/2013 Sb.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  soud musí podle § 104 zákona č. 304/2013 Sb. nejdříve vyzvat k uložení ÚZ a teprve po neuposlechnutí může udělit pokutu až 100 000 Kč. Po výzvě skoro každý rád uloží. Takže pokut mnoho není.

  Bohužel podle zákona o účetnictví není nutné nejdříve vyzývat. Na druhé straně je ale pravda, že jsem zase o pokutě podle zákona o účetnictví neslyšel, což neznamená, že se neudělují.

  Hezký den!

  Pavel Pavel
  Účastník

  Lojzo,

  od roku 2022 mohou obchodní korporace postupovat jak uvádíte. Pošlou účetní závěrku na FÚ, které ji předá do veřejného rejstříku (§ 21b ZoÚ).

  Ovšem do té doby musí obchodní korporace do veřejného rejstříku předávat ÚZ přímo.

  Uvedený § 21b ZoÚ se nebude vztahovat mj. na SVJ.

  Jak jsem uváděl sankce jsou značné a státní rozpočet je v opakovaném deficitu. Takže doporučuji předpisy neporušovat.

  Hezký den!

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 odpovědí - 1. až 15. (celkem z 225)

Log in with your credentials

Forgot your details?