3

Vymáhání pohledávek v SVJ a bytových družstvech

Statutární orgány bytových korporací (společenství vlastníků jednotek či bytových družstev) se musí často potýkat s dlužník / neplatiči z řad vlastníků jednotek či členů družstva, kteří neplní své povinnosti vyplývající jim ze zákona a nehradí předepsané platby na účet subjektu. Chybou může být také nedůsledný, případně nesprávný postup vymáhání dlužné částky.

Pexels Towfiqu Barbhuiya 8693379

Směrnice EED o energetické účinnosti: Příležitost, nikoli zbytečnost

Lepší kontrola spotřeby energií, včasné odhalení závad či příležitost výrazně ušetřit – to jsou jen některé z benefitů, které spotřebitelům přináší nová pravidla vázaná na směrnici o energetické účinnosti. Ačkoli je dané nařízení někdy vnímáno jako nadbytečná legislativní povinnost, jde mnohem spíše o příležitost, jak zefektivnit své nakládání s vodou a teplem.

Foto: pixabay

Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev a předpokládanou finanční podporu. V přehledu nechybí ani dotační programy na podporu bydlení. Údaje bude MMR průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu. 

Image

Úprava stávající Vyhlášky 269/2015 Sb. bude cílit na spravedlivější systém rozúčtování tepla

Stoupající ceny energií ještě více zvýrazňují požadavky mnoha obyvatel bytových domů po spravedlivějším systému rozúčtování tepla. Je pravdou, že dnešní systém k úspornému chování příliš nemotivuje. Na hledání vhodnějšího modelu se zaměří úpravy Vyhlášky 269/2015 Sb., které začíná připravovat MMR. Nově by rozúčtování tepla mohlo zohledňovat i rozdílné parametry různých domů, co se jejich energetické náročnosti týče.

Ob Img 20221125 113441

Novela stavebního zákona: Povede se zachování stavebních úřadů v místě a přinese požadované zjednodušení?

Novela nového stavebního zákona má za sebou projednávání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou “jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.”

Ob Pohled 2 Výřez

Fotovoltaika na bytových domech dostane od ledna zelenou

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Img 1267

Novelu zákona č. 67/2013 Sb. o službách s přesným a jasným vyúčtováním za teplo a teplou vodu schválil Senát 

Senát schválil návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Jde o transpozici EU směrnice do českého práva. Zákon bude nyní předložen k podpisu prezidentovi republiky a měl by nabýt účinnosti 1. ledna 2023 s výjimkou ustanovení o informační povinnosti.

Image

Blíží se úprava limitních hodnot základní a spotřební složky při rozúčtování nákladů na vytápění?

Kvůli fatální energetické krizi, které nyní čelíme, je nutné udělat revizi stávajících vyhlášek souvisejících s rozúčtováním tepla v centrálně vytápěných domech. V době, kdy je naprosto klíčové omezovat energetické výdaje, je zapotřebí, aby předpisy týkající se tohoto rozúčtování lidi co nejvíce motivovaly k šetření. To současná úprava neplní.

Cookie Consent with Real Cookie Banner