D 1

Zvýhodněný úvěr na financování fotovoltaiky na bytové domy

Stávající situace ve světě vysoká inflace vyvolává stále silnější tlaky na urychlení masivnějšího využívání alternativních zdrojů energií. Lze tedy očekávat, že bytová družstva a společenství vlastníků budou daleko více přistupovat i k optimalizaci energetické bilance domu. Zájem stoupá o fotovoltaiku, případně o tepelná čerpadla jako náhrady současného způsobu vytápění.

Ob Pohled 2 Výřez

Jak na fotovoltaiku pro bytové domy

Zájem o instalaci fotovoltaických elektráren na střechy bytových domů stále stoupá. Hlavním důvodem je možnost využívání vlastní elektřiny v jednotlivých domácnostech, a tím snížení nákladů na energie. S tím souvisí řada technických, ale také legislativních a požárně bezpečnostních otázek.

3

Vymáhání pohledávek v SVJ a bytových družstvech

Statutární orgány bytových korporací (společenství vlastníků jednotek či bytových družstev) se musí často potýkat s dlužník / neplatiči z řad vlastníků jednotek či členů družstva, kteří neplní své povinnosti vyplývající jim ze zákona a nehradí předepsané platby na účet subjektu. Chybou může být také nedůsledný, případně nesprávný postup vymáhání dlužné částky.

Foto David Berk

Mnoho domů má staré domovní rozvody. Nepodceňujte riziko

Ve většině starších panelových domů a cihlových činžovních domů najdete již zastaralé silnoproudé i slaboproudé elektrické rozvody – hlavní domovní vedení (HDV). O tom, proč je potřeba je rekonstruovat, jsme si povídali s Rudolfem Červenkou, obchodním ředitelem společnosti PREměření, a. s.

Cookie Consent with Real Cookie Banner