Prague 7172594 1280

Víte, kdy potřebujete čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti a jak by mělo vypadat?

S volbou nových členů výboru je spojeno několik úvodních povinností. Nezbytný je i zápis nových členů do veřejného rejstříku. K tomu je nutné doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Noví členové se proto často dotazují, jak by mělo čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti vypadat, případně zda najdeme někde vzorový formulář?

Ob Pixabay Money 605077 1920

Jak úspěšné je vymáhání pohledávek v družstvech a SVJ a jak je řešit?

Společenství vlastníků jednotek i bytová družstva dlouhodobě bojují s vlastníky bytů a družstevníky, kteří nejsou schopni včasně platit zálohy na energie a další služby a příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy. SVJ a družstvům dluží už 170 milionů korun a kvůli možnosti oddlužení je možné, že větší část těchto peněz zůstane nevymožena. Jaké jsou možnosti řešení?

Seminář Aktuální změny v rozúčtování tepla od roku 2024 vás provede nejdůležitějšími změnami

Cílem semináře Aktuální změny v rozúčtování tepla od roku 2024 je seznámit družstva, SVJ a správce bytových fondů s aktuální novelou vyhlášky č. 269/2015 Sb. a se změnami, které od ledna 2024 přináší do procesu rozúčtování nákladů zákon č. 67/2013 Sb. K tématu budou hovořit zástupci MMR, ČVUT, ARTAV a odborníci z praxe. Jaká konkrétní témata jsou připravena?

Ob Img 20230528 120107

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka je jasně určeno, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Postup pro změnu prohlášení vlastníka je popsán v ustanovení § 1169 občanském zákoníku.

Ob Img 20230528 120107

Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

Prohlášení vlastníka představuje komplexní dokument, který určuje nejen základní technické rozdělení domu, ale je také základním souborem informací pro správu domu a pozemku. Prohlášení vlastníka je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Ob Img 20230528 120107

Co je prohlášení vlastníka a kdy do něj potřebujeme nahlédnout?

Bytové domy, budovy plnící funkci hromadných garáží i budovy určené pro kanceláře či provozovny. Tam všude může vyvstat potřeba vlastnické právo k nemovitosti (budově) jako celku rozdělit na vlastnická práva ke konkrétně vymezeným jednotkám, ať už bytovým, nebo nebytovým. K vymezení těchto jednotek je nutné, aby vlastník budovy zpracoval tzv. prohlášení vlastníka budovy o rozdělení na jednotky.

Prague 7172594 1280

Ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení se zaměří na správu bytových domů

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů, s fungováním společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Účast na setkání tentokrát přijal také JUDr. Marek Novotný, externí konzultant sdružení pro oblast legislativy bydlení.

Prague 7172594 1280

Fórum BD 2023 očekává rekordní účast a řadu aktuálních témat

Letošní 5. ročník konference Fórum BD 2023 slibuje rekordní účast zástupců bytových družstev z celé České republiky. Účast na setkání k dnešnímu dni potvrdilo 70 předsedů či ředitelů. Už nyní se můžeme společně těšit na oslavu malého jubilea konání akce, na kterou jsou zvány subjekty, především velká bytová družstva, která v součtu vlastní nebo spravují více než milion bytů v Čechách a na Moravě.