Kontakty

Provozovatelem Okolobytu.cz, komplexního informačního portálu pro BD a SVJ, je společnost Media Advice, s. r. o.

Media Advice, s. r. o.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7
tel.: +420 774 265 451
e-mail: [email protected]
www.mediaadvice.cz

Nenechávejte si svoji účast na Okolobytu.cz pro sebe!

Spolupracujeme s Okolobytu.czDěkujeme všem svým partnerům, kteří společně s námi vytvářejí obsah webu Okolobytu.cz. Jste to i vy, kdo nám pomáhá držet vysokou odbornou úroveň článků a diskusního fóra. Informujte o své spolupráci s Okolobytu.cz i návštěvníky vašeho webu. Můžete k tomu využít například náš minibanner (170 × 120 px) – stačí vložit následující HTML kód na váš web, například do zápatí nebo mezi partnery. Děkujeme.

<a href="https://okolobytu.cz"><img src="https://okolobytu.cz/img/okolobytu-cz.png" alt="Okolobytu.cz – komplexní informační portál pro BD a SVJ"></a>