Pravidla diskusního fóra

Pravidla diskusního fóra okolobytu.cz

Diskuse na portálu Okolobytu.cz slouží k setkávání lidí, kteří si zde mohou vyměňovat své zkušenosti, názory, nebo postřehy týkající se bydlení v bytových domech.

Vstupem na stránky www.okolobytu.cz (dále také jen „Web“) se návštěvník zavazuje dodržovat, mimo jiné, tato Pravidla diskusního fóra (dále také jen „Pravidla“. V případě, že návštěvník Webu Pravidla poruší, vyhrazuje si administrátor Webu právo mazat, případně upravovat vložené příspěvky tohoto návštěvníka, které nebudou v souladu s Pravidly. Pokud bude návštěvník Pravidla porušovat opakovaně, vyhrazuje si administrátor odepřít tomuto návštěvníkovi Webu přístup k diskusnímu fóru.

K hlavním pravidlům diskusního fóra patří slušnost a dodržování zákonů ČR! Není povoleno:

  1. užití sprostých slov, urážek, flame-wares, vnucování vlastního názoru ostatním, slovní napadání,
  2. spamování a užívání webu k vlastní propagaci (netýká se odborných rad a odpovědí v diskusi),
  3. vkládání příspěvků útočících na menšiny či náboženské skupiny nebo obsahujících projevy nenávisti,
  4. zneužívání nicků (například administrator a podobné), vydávání se za člena redakce nebo ověřeného odborníka,
  5. kopírování cizích příspěvků, zaplňování portálu jedním příspěvkem, zvýrazňování příspěvku na úkor ostatních.
  6. opakované vkládání komerčních odkazů bez další informační hodnoty.

Každý uživatel je osobně zodpovědný za své chování na fóru a dodržování platných zákonů České republiky při psaní svých příspěvků. Administrátor si vyhrazuje právo rozhodnout, které z příspěvků jsou již za hranicí zákonů ČR.

Redakce neodpovídá za zveřejněné příspěvky. Pokud budete mít pocit, že se v diskusním fóru objevil příspěvek, který není v souladu s platnými zákony České republiky nebo těmito pravidly, kontaktujte prosím administrátora, popřípadě redakci, která jej prošetří.

Mějte na paměti, že není v silách redakce a ani to není jejím cílem, průběžně kontrolovat pravdivost obsahu jednotlivých příspěvků. Máte-li jakékoli pochybnosti, prosíme kontaktujte administrátora nebo redakci.