Lexikon pojmů

Úrok z prodlení

výše úroku z prodlení Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek (tzv. prodlení), ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Nejedná se o sankci, ale o náhradu ceny peněz (tedy náhrada za věřitelovu nemožnost jimi ke dni splatnosti...

Pokračovat ve čtení

Nenašli jste pojem, který jste hledali, nebo máte ověřené informace pro doplnění? Napište nám.

Log in with your credentials

Forgot your details?