Spolupracující odborníci

Aktivně spolupracující odborníci

Při zpracování článků, komentářů a v rámci odpovědí v diskusním fóru s redakcí Okolobytu.cz spolupracuje řada odborníků z oblastí, vztahujícím se k SVJ a BD. Specializují se na oblast práva, správy majetku, účetnictví, rekonstrukci domů, financování, úspor energií a na další, se kterými se zástupci SVJ a BD ve svých domech setkávají. V diskusním fóru jsou tyto odpovědi označeny ikonou spolupracujícího odborníka.

Setkáváme se s tím, že SVJ a BD jsou oslovování i těmi, jejichž služby, či produkty nejsou pro potřeby SVJ a BD využitelné. Proto zde budeme připravovat a zveřejňovat profily těch odborníků, kteří se oblasti SVj a BD dlouhodobě věnují a mají s touto cílovou skupinou odpovídající zkušenosti. Jejich profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti jsou ověřeným zdrojem kvalitních informací. součástí každého profilu je i aktuální kontakt na daného odborníka.

Spolupracující odborníci jsou řazeni podle nejnovější aktivity v diskusi v posledních dvou letech.