Spolupracující odborníci

Aktivně spolupracující odborníci

Při zpracování článků, komentářů a v rámci odpovědí v diskusním fóru s redakcí Okolobytu.cz spolupracuje řada odborníků z oblastí, vztahujícím se k SVJ a BD. Specializují se na oblast práva, správy majetku, účetnictví, rekonstrukci domů, financování, úspor energií a na další, se kterými se zástupci SVJ a BD ve svých domech setkávají. V diskusním fóru jsou tyto odpovědi označeny ikonou spolupracujícího odborníka.

Setkáváme se s tím, že SVJ a BD jsou oslovování i těmi, jejichž služby, či produkty nejsou pro potřeby SVJ a BD využitelné. Proto zde budeme připravovat a zveřejňovat profily těch odborníků, kteří se oblasti SVj a BD dlouhodobě věnují a mají s touto cílovou skupinou odpovídající zkušenosti. Jejich profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti jsou ověřeným zdrojem kvalitních informací. součástí každého profilu je i aktuální kontakt na daného odborníka.

Spolupracující odborníci jsou řazeni podle nejnovější aktivity v diskusi v posledních dvou letech.

Approved
Jarmila Trčková, ista Česká republika
O mně:

Jarmila Trčková je odborník na oblast rozúčtování nákladů ve společnosti ista Česká republika s.r.o.. Rozúčtováním nákladů na teplo a vodu se zabývá od roku 2002, kdy do společnosti nastoupila do rozúčtovacího oddělení. V roce 2007 se stala vedoucí rozúčtovacího oddělení a na této pozici působí do současné doby. Řadí se mezi přední odborníky v oblasti rozúčtování, účastnila se několika projektů a působila v pracovních skupinách, uspořádaných Ministerstvy financí a pro místní rozvoj, zřízených v souvislosti s legislativními změnami v minulých letech. Její názor je často vyhledáván na fórech, které se zabývají bytovou problematikou a problémy s vyúčtováním.

Společnost ista Česká republika s.r.o. působí v ČR v oblasti řízení energií a rozúčtování nákladů na teplo a vodu již více než 25 let. Řadí se celosvětově mezi vedoucí společnosti, které poskytují měřicí technologie, technologie pro energetický management a rozúčtování nákladů. Ve společnosti ista Česká republika s.r.o. pracuje více než 63 lidí, kteří působí v Praze a na pobočkách po celé zemi. Pomáhá svým zákazníkům - správcům budov, majitelům nemovitostí a jednotlivým uživatelům bytů na celém světě měřit, rozúčtovávat a řídit individuální spotřebu vody a energií. S využitím rádiového systému jsou veškeré údaje o spotřebě zobrazeny díky rádiové technologii a zároveň uživatelům k dispozici na online webovém portálu nebo aplikaci. Každý si takto může využívání zdrojů a energií řídit nezávisle a zároveň individuálně kontrolovat svou spotřebu. S velmi nízkými investicemi tak mohou být energie, zdroje, náklady a tím i znečistění ovzduší být významně redukovány - vše v souladu s individuálními požadavky jednotlivých uživatelů.

Approved
Mgr. Jan Eisenreich
O mně:

Mgr. Jan Eisenreich je právník, který se specializuje na problematiku SVJ, obchodního práva a práva nemovitostí. Je vedoucí právník na portálu SVJ právník.cz a spolupracuje s portálem Změna stanov.cz.

Approved
Ing. Ladislav Koucký, ČSOB
O mně:

Ing. Ladislav Koucký působí od roku 2002 na centrále ČSOB jako manažer pro bytová družstva a společenství vlastníků. Tato banka se již řadu let zaměřuje na nabídku specifických produktů a služeb pro bytová družstva a SV a časem se vypracovala na leadra tohoto trhu, když dosud poskytla více než třetinu všech úvěrů, určených na revitalizace bytových domů. Ve své pozici je zodpovědný za úvěrovou a obchodní politiku banky ve vztahu k těmto klientům a úzce spolupracuje s řadou společností, které působí v oblasti bydlení, oprav domů a dotačního poradenství. Díky hlubokým znalostem této problematiky se již řadu let věnuje zvyšování finanční gramotnosti zástupců bytových družstev a SV. Své zkušenosti prezentuje na seminářích, určených pro vlastníky bytových domů. S jeho přednáškami a diskusemi se můžete setkat například v rámci cyklu přednášek „Jak to dělají jinde“. Je též autorem řady odborných článků, zaměřených na finanční stabilitu bytových družstev a SV, které jsou pravidelně zveřejňovány i v tištěném vydání časopisu Okolo bytu.

Approved
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest, o.p.s.
O mně:

Mgr. Lukáš Zelený je vedoucím právního oddělení obecně prospěšné společnosti dTest, největší české spotřebitelské organizace. V roce 2013 byl zvolen předsedou Spotřebitelského poradního výboru při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a také působí v několika meziresortních pracovních skupinách. Mimo jiné se věnuje přednáškové činnosti na téma spotřebitelských práv a spotřebitelského hnutí.

Approved
Dostupnýadvokát.cz
O mně:

Na webu www.dostupnyadvokat.cz naleznete specializované právní poradenství pro společenství vlastníků a bytová družstva. Jsme rovněž zkušeným poradcem při koupi nebo prodeji nemovitostí. Služby poskytujeme za předem stanovenou cenu a vždy máte jistotu, že se vám věnuje odborník – advokát.

Approved
Mgr. Ladislav Drha
O mně:

Ladislav Drha je zakladatelem a vedoucím advokátem kanceláře. V letech 2007 až 2012 působil v Asociaci pro mezinárodní otázky, nevládní organizaci působící v oblasti mezinárodních vztahů. Od roku 2011 do roku 2015 byl součástí týmu advokátní kanceláře Mgr. Luďka Vrány a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. nejprve jako advokátní koncipient a později jako advokát. V roce 2014 absolvoval odbornou stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, kde působil v kabinetu předsedy Tribunálu, Marca Jaegera. Od roku 2016 vede vlastní advokátní kancelář. Zde nabízí svým klientům právní služby v oblasti práva České republiky, Francie a Lucemburska. Poskytuje služby ve všech oborech práva soukromého i veřejného.

Přejít na stránku:
1 2 3

Log in with your credentials

Forgot your details?