Spolupracující odborníci

Aktivně spolupracující odborníci

Při zpracování článků, komentářů a v rámci odpovědí v diskusním fóru s redakcí Okolobytu.cz spolupracuje řada odborníků z oblastí, vztahujícím se k SVJ a BD. Specializují se na oblast práva, správy majetku, účetnictví, rekonstrukci domů, financování, úspor energií a na další, se kterými se zástupci SVJ a BD ve svých domech setkávají. V diskusním fóru jsou tyto odpovědi označeny ikonou spolupracujícího odborníka.

Setkáváme se s tím, že SVJ a BD jsou oslovování i těmi, jejichž služby, či produkty nejsou pro potřeby SVJ a BD využitelné. Proto zde budeme připravovat a zveřejňovat profily těch odborníků, kteří se oblasti SVj a BD dlouhodobě věnují a mají s touto cílovou skupinou odpovídající zkušenosti. Jejich profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti jsou ověřeným zdrojem kvalitních informací. součástí každého profilu je i aktuální kontakt na daného odborníka.

Spolupracující odborníci jsou řazeni podle nejnovější aktivity v diskusi v posledních dvou letech.

Approved
Jarmila Trčková, ista Česká republika
O mně:

Jarmila Trčková je odborník na oblast rozúčtování nákladů ve společnosti ista Česká republika s.r.o.. Rozúčtováním nákladů na teplo a vodu se zabývá od roku 2002, kdy do společnosti nastoupila do rozúčtovacího oddělení. V roce 2007 se stala vedoucí rozúčtovacího oddělení a na této pozici působí do současné doby. Řadí se mezi přední odborníky v oblasti rozúčtování, účastnila se několika projektů a působila v pracovních skupinách, uspořádaných Ministerstvy financí a pro místní rozvoj, zřízených v souvislosti s legislativními změnami v minulých letech. Její názor je často vyhledáván na fórech, které se zabývají bytovou problematikou a problémy s vyúčtováním.

Společnost ista Česká republika s.r.o. působí v ČR v oblasti řízení energií a rozúčtování nákladů na teplo a vodu již více než 25 let. Řadí se celosvětově mezi vedoucí společnosti, které poskytují měřicí technologie, technologie pro energetický management a rozúčtování nákladů. Ve společnosti ista Česká republika s.r.o. pracuje více než 63 lidí, kteří působí v Praze a na pobočkách po celé zemi. Pomáhá svým zákazníkům - správcům budov, majitelům nemovitostí a jednotlivým uživatelům bytů na celém světě měřit, rozúčtovávat a řídit individuální spotřebu vody a energií. S využitím rádiového systému jsou veškeré údaje o spotřebě zobrazeny díky rádiové technologii a zároveň uživatelům k dispozici na online webovém portálu nebo aplikaci. Každý si takto může využívání zdrojů a energií řídit nezávisle a zároveň individuálně kontrolovat svou spotřebu. S velmi nízkými investicemi tak mohou být energie, zdroje, náklady a tím i znečistění ovzduší být významně redukovány - vše v souladu s individuálními požadavky jednotlivých uživatelů.

Approved
Rafael Tyml, KONE, a.s.
O mně:

Působí v oboru výtahy a eskalátory bez přestávky od roku 1996. Svoji kariéru zahájil ve společnosti Schindler CZ, a.s., kterou po 18 letech nahradila společnost KONE, a.s., kde nyní zastává pozici Sales Area Managera pro oblast Bohemia. Po celou dobu jeho kariéry ve výtahovém průmyslu je především zaměřen na obchod. Jeho specializace je především servis, nové instalace a celkové výměny výtahů.

Společnost a svoji odbornost prezentuje na odborných seminářích zaměřených na téma sanace či správa bytového fondu, kdy výtahy jsou samostatné a velice specifické téma.

Poskytuje nezávislé poradenství pro Společenství vlastníků jednotek, Stavební bytová družstva, Bytová družstva, Developery, Stavební firmy či Investory v oblasti správného výběru dodavatele výměny/dodávky výtahu/ů. Přestože zastupuje společnost KONE, a.s., v případech odborného poradenství přistupuje k posuzování nabídek nezávisle a nestraně s odborným pohledem ve prospěch zákazníka.

Approved
Martin Černý
O mně:

Redaktor Okolobytu.cz, specializace na oblast SVJ a bytových družstev

Approved
Ing. Eduarda Hekšová, ředitelka společnosti dTest
O mně:

Ing. Eduarda Hekšová je ředitelkou obecně prospěšné společnosti dTest chránící zájmy a práva spotřebitelů. Má dlouholeté zkušenosti z finančního i veřejného sektoru. Působila například v Českém rozhlase, ale také na Ministerstvu financí, kde odpovídala za legislativu celého finančního trhu. Je absolventkou kybernetiky na ČVUT Praha.

Approved
Pavlína Večeřová, Toman Finance Group
O mně:

Ve společnosti TOMAN FINANCE GROUP působí od roku 2015. V oblasti financí se však pohybuje podstatně déle. Během studia komerčního práva se poprvé setkala s problematikou bytových domů, kde také zjistila, jak málo odborníku se v této kategorii nachází. To byl také důvod, proč se o bytová družstva a společenství vlastníků začala zajímat a přidala se ke skupině specialistů ze společnosti TOMAN FINANCE GROUP, kteří jsou špičkou v oboru. V naší společnosti je ceněná zejména pro profesionální přístup, vysokou odbornou způsobilost a osobním přístupu ke klientům. Během svého působení u naší společnosti získala mnoho pozitivních referencí a klienti se na ni rádi obrací i s odstupem času. Jak sama tvrdí, nechce patřit mezi obchodníky, kteří uzavřou obchod a už se nikdy neozvou.

Společnost TOMAN FINANCE GROUP tvoří od roku 2001 tým profesionálních finančních specialistů se zaměřením na bytová družstva a společenství vlastníků. Primárně se specializuje na financovaní a poradenství, které zahrnuje zejména revitalizace a rekonstrukce bytových domů, refinancování úvěrů, privatizace bytových domů, zajišťování a vyřizování dotaci, zakládání bytových družstev a další. Každoročně pomáhá přes 300 bytovým domům, což z ní činí nejúspěšnější společnost v poskytování úvěrů a poradenství pro bytové domy po celé republice.

Approved
Mgr. Jan Eisenreich
O mně:

Mgr. Jan Eisenreich je právník, který se specializuje na problematiku SVJ, obchodního práva a práva nemovitostí. Je vedoucí právník na portálu SVJ právník.cz a spolupracuje s portálem Změna stanov.cz.

Approved
JUDr. Tomáš Pacner, Odborník v oblasti realitního poradenství a SVJ ve společnosti RAK CZ a.s.
O mně:

JUDr. Tomáš Pacner se řadí mezi odborníky na realitním trhu již od roku 1990. Problematiku SV a realitní poradenství řeší s klienty na denní bázi.

Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze disponuje desetiletými zkušenostmi v podnikovém řízení a následných 26 let se zabývá obchodem s nemovitostmi. Dlouholetá praxe zajišťuje JUDr. Tomáši Pacnerovi zkušenosti jako je Profi předseda SV, který řeší nemovitostní problematiku, má praktické zkušenosti s problematikou BD a SV.

Společně s týmem odborníků ze společnosti RAK CZ a.s., působící na realitním trhu již od roku 1990, provádí vlastníky celým procesem od vzniku a založení SV, a to od A-Z. Radí v přípravné fázi se správným formulováním, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, představuje, účastní se zasedání shromáždění a řídí mimo jiné oddělení Správy nemovitostí, která zajišťuje komplexní servis se správou, provozem a údržbou nemovitostí, a to včetně pronájmu a prodeje.

Setkat se s ním můžete i v pravidelném periodiku Rakův svět nemovitostí, publikoval řadu odborných článků a komentářů, je registrován v odborných poradnách zaměřených na problematiku realitního poradenství a v neposlední řadě na školení Asociace realitních kanceláří České republiky, kde pravidelně přednáší jako lektor problematiku SV a právních vztahů v oblasti nemovitostí.

Approved
Ing. Ladislav Koucký, ČSOB
O mně:

Ing. Ladislav Koucký působí od roku 2002 na centrále ČSOB jako manažer pro bytová družstva a společenství vlastníků. Tato banka se již řadu let zaměřuje na nabídku specifických produktů a služeb pro bytová družstva a SV a časem se vypracovala na leadra tohoto trhu, když dosud poskytla více než třetinu všech úvěrů, určených na revitalizace bytových domů. Ve své pozici je zodpovědný za úvěrovou a obchodní politiku banky ve vztahu k těmto klientům a úzce spolupracuje s řadou společností, které působí v oblasti bydlení, oprav domů a dotačního poradenství. Díky hlubokým znalostem této problematiky se již řadu let věnuje zvyšování finanční gramotnosti zástupců bytových družstev a SV. Své zkušenosti prezentuje na seminářích, určených pro vlastníky bytových domů. S jeho přednáškami a diskusemi se můžete setkat například v rámci cyklu přednášek „Jak to dělají jinde“. Je též autorem řady odborných článků, zaměřených na finanční stabilitu bytových družstev a SV, které jsou pravidelně zveřejňovány i v tištěném vydání časopisu Okolo bytu.

Approved
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest, o.p.s.
O mně:

Mgr. Lukáš Zelený je vedoucím právního oddělení obecně prospěšné společnosti dTest, největší české spotřebitelské organizace. V roce 2013 byl zvolen předsedou Spotřebitelského poradního výboru při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a také působí v několika meziresortních pracovních skupinách. Mimo jiné se věnuje přednáškové činnosti na téma spotřebitelských práv a spotřebitelského hnutí.

Approved
Vojtěch Šmída
O mně:

Profesionál v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Kontakt: www.deratiz.cz , tel. č. 732 555 991

Approved
redakce
Approved
Mgr. Martin Kroh, SBD Praha
O mně:

Mgr. Martin Kroh je dlouholetý předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha (od roku 2000), firmy poskytující služby správy bytových domů pro cca 270 subjektů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, s 22.000 bytovými a nebytovými jednotkami.

Působí jako koordinátor lektorského týmu Akademie pro bytové domy, který se zabývá vzděláváním členů statutárních orgánů SVJ a BD.

Od roku 2013 předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, sdružujícího odborníky a zájmové a/nebo profesní organizace, působících v oblasti bydlení, bytové výstavby a hospodaření s byty. Spolek je platformou pro společnou diskuzi členů společnosti a zástupců odborné veřejnosti, kvalifikované zpracovávání podnětů, připomínek, doporučení a stanovisek pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.

V letech 2003-2015 působil jako předseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika, sdružení velkých bytových družstev, která zajišťují správu více než 2.000 bytových domů a téměř 100 tisíc bytů v České republice.

Od roku 2014 je členem redakční rady Portálu o bydlení, který provozuje SFRB a přináší aktuální informace ze světa bydlení.

Od roku 2016 místopředseda správní rady Domu plného úspor, o.p.s. Obecně prospěšná společnost je sdružením odborných partnerů, kteří vyvíjejí, navrhují a realizují kvalitní opatření v oblasti energetických úspor a ochrany životního prostředí.

V roce 2019 kandiduje do Senátu v doplňovacích volbách pro obvod č. 24, což je lokalita zahrnující Praha 9 s přilehlými obcemi. Více informací naleznete na www.martinkroh.cz.

Approved
Mgr. Ladislav Drha
O mně:

Ladislav Drha je zakladatelem a vedoucím advokátem kanceláře. V letech 2007 až 2012 působil v Asociaci pro mezinárodní otázky, nevládní organizaci působící v oblasti mezinárodních vztahů. Od roku 2011 do roku 2015 byl součástí týmu advokátní kanceláře Mgr. Luďka Vrány a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. nejprve jako advokátní koncipient a později jako advokát. V roce 2014 absolvoval odbornou stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, kde působil v kabinetu předsedy Tribunálu, Marca Jaegera. Od roku 2016 vede vlastní advokátní kancelář. Zde nabízí svým klientům právní služby v oblasti práva České republiky, Francie a Lucemburska. Poskytuje služby ve všech oborech práva soukromého i veřejného.

Approved
Dostupnýadvokát.cz
O mně:

Na webu www.dostupnyadvokat.cz naleznete specializované právní poradenství pro společenství vlastníků a bytová družstva. Jsme rovněž zkušeným poradcem při koupi nebo prodeji nemovitostí. Služby poskytujeme za předem stanovenou cenu a vždy máte jistotu, že se vám věnuje odborník – advokát.

Log in with your credentials

Forgot your details?