Archive for category: Lexikon

Úrok z prodlení

výše úroku z prodlení Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek (tzv. prodlení), ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Nejedná se o sankci, ale o náhradu ceny peněz (tedy náhrada za věřitelovu nemožnost jimi ke dni splatnosti...

Pokračovat ve čtení

Log in with your credentials

Forgot your details?