Revizor SVJ

kdo je revizor v SVJ jaká jsou práva a povinnosti revizora povinnosti revizora

Kontrolní funkci v SVJ může vykonávat i jednotlivec – revizor SVJ. Jedná se o fakultativní kontrolní orgán společenství. Revizor musí mít jasně stanovené kompetence ve stanovách a musí být zapsán do veřejného rejstříku. Pravomoci kontrolního orgánu (revizora), jeho práva a povinnosti, náplň činnosti a způsob obsazování funkcí v tomto orgánu by měly jednoznačně určovat stanovy.

Log in with your credentials

Forgot your details?