Hmotná odpovědnost výboru SVJ

kdo podepisuje formulář o hmotné odpovědnosti? • kdo ručí za způsobenou a vyčíslenou škodu

Člen statutárního orgánu SVJ žádný formulář o hmotné odpovědnosti nepodepisuje. Za prokázanou způsobenou a vyčíslenou škodu ručí z titulu výkonu funkce jako fyzická osoba celým svým majetkem. NOZ § 159 odst. 3: Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?