Zatížení nemovitosti

zákaz zatížení nemovitosti • zástavní nebo předkupní právo – zákaz zatížení • podmínky pro zřízení zákazu zatížení

„Zákaz“ zatížení nemovitosti

  • Dle občanského zákoníku se jedná o věcné právo s věcnými důsledky
  • Zákaz zatížení nepůsobí jen mezi smluvními stranami, ale také na třetí osoby
  • Tento zákaz v praxi spočívá v povinnosti vlastníka věc nezatížit, tj. nezřídit k ní zástavní právo, služebnost, předkupní právo apod. NOZ upravuje speciálně některé případy zatížení, a to:
  1. zákaz zřízení zástavního práva k věci (viz § 1309 NOZ)
  2. zákaz zatížení pozemku právem stavby (viz § 1252 NOZ).

Další formy zatížení nemovitosti

Nemovité věci mohou být dále předmětem předkupního práva, správy svěřenského fondu, výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětné koupě, výhrady práva zpětného prodeje, zákazu zcizení nebo zatížení, výhrady práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku atd.

Podmínky pro zřízení zákazu zatížení

Zákon stanoví, že zákaz zatížení lze zřídit pouze v případě, že jsou současně splněny následující předpoklady:

  1. zákaz je zřizován na určitou a přiměřenou dobu – to znamená, že zákaz zatížení věci nelze zřídit na dobu neurčitou. Přiměřenost se bude vždy vztahovat k zájmu, který je zákazem zatížení chráněn (např. do doby splacení úvěru, do doby splnění určité smluvené povinnosti)
  2. zákaz je zřizován v takovém zájmu strany, který je hodný právní ochrany – nejčastěji bude zájmem hodným právní ochrany zájem věřitele na řádné splacení jeho pohledávky nebo na splnění určité sjednané povinnosti. Zákaz zatížení tedy nelze zřídit bezdůvodně, aniž by existoval zájem strany, která ze zákazu těží, na určité ochraně svého práva

Současně platí, že aby bylo možno zákaz zatížení zapsat do katastru nemovitostí, musí být výslovně ujednán jako věcné právo.

Čtěte také:  Výbor SVJ

Aktualizováno: 29. 12. 2016

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?