Společný zástupce – zmocněnec

kdy je ustanovení společného zástupce nezbytné • kdo může být společným zástupcem • co společný zástupce vykonává • jakou formou ustanovit společného zástuce

Povinnost společného zástupce – kde je zakotvena?

Společného zástupce je nutné stanovit ve všech případech, kdy dochází ke spoluvlastnictví bytové či nebytové jednotky. Společný zástupce bude hlasovat na shromážděních společenství vlastníků a konat další právní úkony. Povinnost stanovit společného zástupce vyplývá z § 1185 Nového občanského zákoníku, kde se hovoří o spoluvlastnictví jednotky:

(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno.

(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

O nezbytnosti společného zástupce je psáno i v § 1116 NOZ: „Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.“

Ve kterých případech je společný zástupce nezbytný

Spoluvlastnictví je běžné – stačí, aby byl byt ve společném jmění manželů, tím se z nich automaticky stávají spoluvlastníci, kteří si mezi sebou musí zvolit svého společného zmocněnce.

Společný zmocněnec je nezbytný i v případě spoluvlastnictví v rámci garážových stání. Zmocněncem může být jeden ze spolumajitelů, anebo kdokoli jiný. Zmocnění předpokládá dohodu všech spolumajitelů jednotky se zmocněncem. V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou povinni požádat o rozhodnutí v této věci soud a bezodkladně doručit společenství vlastníků pravomocné soudní rozhodnutí.

Jakou formou společného zástupce zmocnit

V rámci právní jistoty by mělo být zmocnění učiněno nejlépe písemně, lze na dobu neurčitou, a tato zmocnění by mělo být ponecháno u výboru. Statutární orgán pak musí takovéto zmocnění vzít v potaz, jakož i osobu, která vůči SVJ na základě takovéhoto zmocnění jako společný zástupce vystupuje.

Čtěte také:  Rozúčtování studené vody

Aktualizováno: 28. 12. 2016

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?