Termíny vyúčtování služeb a energií

termíny pro doručení vyúčtování • reklamace vyúčtování • vyplacení přeplatku ve vyúčtování •

Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.

Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatel služeb uvedeno jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Log in with your credentials

Forgot your details?