K

Prodej družstevního bytu krok po kroku

Chystáte-li se prodat či koupit družstevní byt, pak zbystřete. Část věcí, které jste doposud věděli o prodeji bytů, totiž pro převod družstevního podílu neplatí. Projděte s námi krok po kroku, jak postupovat, abyste neudělali chybu.

Foto Pixabay

Koronavirus není jediné téma, které SVJ a bytová družstva řeší

Současná mimořádná opatření ovlivňují život každého z nás. Pochopitelně se dotýkají i provozu bytových domů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je vše utlumeno na maximum, podle zkušeností pořadatelů vzdělávacího cyklu Akademie pro bytové domy jsou témata, kterými se i dnes musí statutární zástupci zabývat.

Foto David Berk

Rekonstrukce bytových domů v době koronavirové

Prakticky již rok omezují běžný provoz opatření proti koronaviru. Jednou z oblastí, která je v řadě SVJ a družstev nyní odsouvána na dobu po skončení mimořádných opatření, jsou plánované rekonstrukce domů. Jak by se měli vlastníci bytových domů nyní rozhodovat?

Cc

Jak je to s převody družstevních bytů do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021?

Do 31. 12. 2020 měli členové družstev, na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, a to za podmínky, že družstvo k převodu včas vyzvali a splnili své závazky vůči družstvu. Jaká je aktuální situace?

Novela občanského zákoníku 2020 přináší důležité změny i pro bytová družstva

Ačkoliv se aktuální novelizace občanského zákoníku dotýká především SVJ, proti všemu očekávání byla do jeho nové podoby, zákona č. 163/2020 Sb., zařazena i část druhá jako změna zákona o obchodních korporacích a družstvech. Tato část má pro bytová družstva větší význam než celá novela č. 33/2020 Sb. ZOK v části o družstvech.

Komentujeme: Zákaz výpovědi z nájmu bytu spolu s odkladem nájemného ohrožují fungování bytových družstev a SVJ

Koncem dubna byly prezidentem podepsány zákony, které mají zmírnit dopady pandemických opatření. Jedním z kroků je zákaz vypovědět nájemce z nájmu bytu, pokud v důsledku epidemie koronaviru nezvládá platit nájemné a možnost odkladu nájemného . Bytová družstva a vlastníci bytů začínají evidovat žádosti o odklad.