Podnájem družstevního bytu má svá pravidla

Jste člen bytového družstva s nájemní smlouvou a chtěli byste podnajímat byt? Ačkoliv je velmi častým omylem domněnka, že je rozhodnutí o podnájmu bytu jen vaší záležitostí, není to tak. Vlastníkem bytu je bytové družstvo a jen jemu přísluší rozhodnutí, zda budete moci byt podnajímat a případně za jakých podmínek.

Podnájem bytu bez souhlasu bytového družstva

Typickou situací je stav, kdy nájemce v bytě sám nebydlí a nastěhoval do bytu podnájemce, aniž by družstvo požádal o souhlas k podnájmu bytu, ani nenahlásil změnu osob v bytě.

Podle § 2275 občanského zákoníku však může dát člen – nájemce bytového družstva třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem bytového družstva (pronajímatele). Bytové družstvo buď souhlas udělí, nebo neudělí a není povinno uvádět důvody svého rozhodnutí.

Jak by družstvo mělo nyní postupovat?

V případě, že člen družstva o souhlas s podnájmem družstvo nepožádá, porušuje hrubě své členské povinnosti a je zde důvod udělit členovi výstrahu. Musí být vyhotovena písemnou formou a řádně zdůvodněna. Předání vždy s potvrzeným převzetím ze strany člena družstva, nebo s doručenkou. Při opakovaném porušování povinností ze strany člena může být krajním řešením vyloučení z bytového družstva.

Bez udělení souhlasu ze strany bytového družstva bydlí podnájemníci v družstevním bytě bez právního důvodu. Případné vyklizení bytu, jehož majitelem je bytové družstvo, je doporučováno provést za asistence policie.

2 komentáře u „Podnájem družstevního bytu má svá pravidla“

 1. Úplně zbytečný článek. Za jakých podmínek může nájemník (člen BD) pronajímat svoji bytovou jednotku, jsou dané už min 25 let zpátky.

  Odpovědět
 2. v tomto redakčním článku se uvádí: Bez udělení souhlasu ze strany bytového družstva bydlí podnájemníci v družstevním bytě bez právního důvodu. Případné vyklizení bytu, jehož majitelem je bytové družstvo, je doporučováno provést za asistence policie.

  Tato tvrzení jsou nepravdivá.

  Podle § 2276 občanského zákoníku platí, že dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě v rozporu s ustanovením § 2274 a 2275, hrubě tím poruší svou povinnost.

  Z uvedeného plyne, že sjednání podnájemní smlouvy bez svolení pronajímatele nemá za následek neplatnost takové smlouvy. Jinak řečeno – dohoda nájemce s podnájemcem není nulitní. Podnájemní smlouva je platná, účinná a vymahatelná mezi nájemcem a podnájemcem – bez ohledu na to, zda pronajímatel k podnájmu udělil či neudělil souhlas.

  Je vyloučeno vyklidit byt obsazený podnájemcem – šlo by o trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 trestního zákoníku. Družstvo by napřed muselo ukončit nájem svému nájemci (členovi družstva), a teprve tím okamžikem dojde i k automatickému skončení podnájemní smlouvy. Teprve pak by bylo možné činit kroky k vyklizení bytu.

  Odpovědět

Napsat komentář