Koronavirus není jediné téma, které SVJ a bytová družstva řeší

Současná mimořádná opatření ovlivňují život každého z nás. Pochopitelně se dotýkají i provozu bytových domů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je vše utlumeno na maximum, podle zkušeností pořadatelů vzdělávacího cyklu Akademie pro bytové domy jsou témata, kterými se i dnes musí statutární zástupci zabývat.

Kvůli zásadnímu porušování povinností můžete přijít i o byt

Typickým problémem, se kterým se potýkají mnohá SVJ, je neplnění povinností, které se členstvím v SVJ souvisí. Ačkoliv máte byt ve vlastnictví, může pak nastat situace, že o něj díky závažným prohřeškům můžete přijít snadněji než dříve. 

Podle novely Občanského zákoníku, která vstoupila v loňském roce v platnost, již není rozhodující, zda vlastník jednotky porušuje povinnost, kterou mu předtím uložil soud. Postačuje, že se jedná o jakékoli porušení povinností vlastníka jednotky plynoucích ze zákona či stanov společenství. „Podle současné právní úpravy tak postačí, aby statutární orgán společenství vlastníkovi, který závažným způsobem porušuje své povinnosti, doručil písemnou výstrahu obsahující důvod udělení této výstrahy, výzvu ke zdržení se závadného jednání včetně odstranění již vzniklých následků takového jednání a upozornění na možné dopady neuposlechnutí výzvy, to s uvedením dostatečně dlouhé (minimálně 30denní) lhůty k učinění nápravy,“ vysvětluje postup advokát Ladislav Drha. Pokud ve stanovené lhůtě vlastník své jednání nenapraví, je statutární orgán společenství oprávněn, po udělení souhlasu většinou ze všech vlastníků jednotek v domě, podat soudu návrh na nařízení prodeje jednotky.

S koupí bytu na nového vlastníka přecházejí i případné dluhy

S drobnou úpravou, respektive spíše zpřesněním obsahu, přichází novela zákona i u převodu vlastnického práva k bytu. „Nově zákon výslovně uvádí, že při převodu vlastnického práva k jednotce s touto jednotkou přechází na nabyvatele dluhy převodce vůči společenství na příspěvcích na správu domu a pozemku a zálohách na plnění spojených nebo souvisejících s užívání bytu,“ upřesňuje Ladislav Drha. Pro SVJ tato úprava postupu znamená větší naději na získání dlužné částky. Kupující by si proto měl vždy ověřit, zda má prodávající s SVJ vyřešeny všechny své závazky, případně by měla být výše dluhu zohledněna v kupní ceně.

Čtěte také:  Komentujeme: SVJ a bytová družstva. Kdo má nárok v rámci výjimečných opatření žádat banku o posun splácení úvěru?

Potřebujete poradit nebo získat informace?

Také v letošním roce pokračuje vzdělávací cyklus pro statutární zástupce SVJ a bytových družstev. Letošní webináře Akademie pro bytové domy budou pokračovat v oblíbeném formátu moderovaných diskusí s možností zasílání konkrétních dotazů pro diskutující odborníky. Z právní oblasti se webináře zaměří na situace, kdy je žádoucí kontaktovat pro řešení situace právní kancelář, co byste měli vědět o fasádě vašeho domu, jak mohou ovlivnit provoz domu pronájmy bytů a nebudou chybět ani důležitá technická témata vztahující se k rekonstrukci a komfortu bydlení. Všechny termíny a témata jarního cyklu webinářů jsou již vypsány a rychle se plní. Webináře jsou po registraci na www.dumplnyuspor.cz zdarma.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?