Nesrovnalosti v ročním vyúčtování spotřeby tepla a vody lze snadno vysvětlit

Kolik jsme v loňském roce protopili a spotřebovali teplé a studené vody? Roční vyúčtování je často i jediným okamžikem v roce, kdy obdržíme informace o naší spotřebě. Co dalšího bychom měli vědět a jak získat informace o spotřebě častěji a mít je pod kontrolou?

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění (Zákon o službách)

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Náklady na spotřebu tepla se rozúčtovávají podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru na m2 zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Jaký poměr spotřební a základní složky je optimální?

Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:

  • v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka;
  • v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %.
Čtěte také:  Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku usnadní společné fungování družstev a vlastníků v jednom domě

Vysoký nedoplatek může mít řadu příčin. Jaké jsou nejčastější?

  • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody;
  • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, únik vody přes nekvalitní baterií nebo toaletou, nájemníci v bytě apod.;
  • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil;
  • nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
  • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané.

S dálkovými odečty spotřeby inteligentními sběrnicemi snadno vysvětlíte případné nejasnosti ve vyúčtování

Roční vyúčtování je v mnohých domácnostech jediným obdobím v roce, kdy uživatelé bytů dostávají informace o své roční spotřebě. Přitom častější informovaností o spotřebě by mohli lépe regulovat své spotřebitelské chování, a tím ušetřit také náklady na energie. Objasnit nepřiměřenou spotřebu je mnohokrát velmi komplikované a často dochází ke zbytečným konfliktům mezi uživatelem bytu a správcem, ale též mezi sousedy.

Jednoduchým řešením jsou dálkové odečty spotřeby inteligentními sběrnicemi, které nevyžadují vstup do bytů, ani pochozí odečty. Takto získaná data lze snadno elektronicky zpracovávat a přenášet do energetických monitoringů bez časových prodlev a chyb způsobených lidským faktorem. Majitelé a správci bytových domů mají prostřednictvím internetového portálu přístup k denním údajům o spotřebě tepla nebo vody. Údaje o spotřebě lze snadno sledovat, srovnávat s minulými obdobími nebo s průměrnými spotřebami v obytném domě. Kromě toho jsou také varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba nebo poruchy na měřičích.

Připravte se na změnu legislativy

Odpočet inteligentními sběrnicemi splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady o energetické efektivnosti 2018/2002/EÚ z 11. prosince 2018 o dálkových odečtech a častějším přístupu k informacím o spotřebě, které mají být implementovány do české legislativy již v letošním roce.

Čtěte také:  Dálkové dodávky tepla a teplé vody jsou pro obyvatele Prahy nejekologičtějším řešením

„Vzhledem k případným změnám v legislativě by měli vlastníci bytových domů zvážit instalaci měřících přístrojů, které lze snadno integrovat do smart systémů, umožňujících denní/týdenní/měsíční dálkový odečet a přístup k informacím o spotřebě přes internetové rozhraní nebo mobilní aplikace,“ dodává Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika.

Inteligentní sběrnice dat memonic® od společnosti ista Česká republika je výjimečná vysokou spolehlivostí přenosu dat, jednoduchou instalací bez stavebních úprav a příznivými pořizovacími náklady, které oceňují uživatelé bytů, SVJ i správci budov.

Co dalšího ještě najdete v ročním vyúčtování služeb a energií?

„Roční vyúčtování není jenom o nákladech na teplo a teplou vodu, ale zahrnuje i všechny další služby, spojené s bydlením, které v rámci svého bytového domu využíváte. Jedná se například o úklid společných částí domu, spotřebu elektřiny, provoz výtahu a další,“ vysvětluje Mgr. Martin Kroh, ředitel SBD Praha.

Jaké termíny jsou závazné?

  • Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
  • Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování.

/Foto: ista Česká republika/

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?