Rising Cost Of Houses, Real Estate Concept

Aktuální úroková sazba je 7 %

Pro nové zájemce o hypotéky a především pro ty, které čeká refinancování, není aktuální informace o zvýšení úrokové sazby rozhodně dobrá zpráva. Bankovní rada ČNB na svém jednání 22.6. zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 1,25 procentního bodu na 7,00 %, což výrazně zdraží i hypoteční úvěry. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 23. června 2022.

Dd

Velké změny v oboru měření energií cílí na bytové domy

Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky.  Do 1.1. 2027 by měli být všechny osazené měřiče (teplo a teplá voda) již jen dálkově odečitatelné. V procesu je také novela zákona 67/2013 sb, která mimo jiné řeší také měsíční informovanost o spotřebě pro koncové spotřebitele. Aktuální situaci komentuje Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika.

D

Kdo hradí opravy v nájemním bytě 

V nájemním bydlení není nic neobvyklého, když pronajímatel přenechá nájemci k užívání zařízení bytu. Kdo se pak však o toto zařízení musí starat a hradit jeho údržbu či opravy? I toto si lze sjednat v nájemní smlouvě, a pokud ta tato ujednání neobsahuje, myslí na věc občanský zákoník. Proč je výhodné mít sepsán předávací protokol? A jak je to se škodami, které nájemce nebo někdo z jeho domácnosti na vybavení bytu přenechaném k užívání pronajímatelem způsobí?

D

Jak a kdy reklamovat roční vyúčtování tepla a vody

Po obdržení vyúčtování se každoročně objevuje řada konkrétních dotazů a uváděné položky. Někteří příjemci se rozhodují vyúčtování reklamovat. Podle zkušeností rozúčtovacích společností i správců pramení řada dotazů i zamýšlených reklamací spíše z neznalosti. V některých případech je ale reklamace na místě.

Ilustrační foto David Vopálek

Blíží se termín pro daň z nemovitých věcí. Kdy zaplatit daň nemusíte?

Vlastníci nemovitostí musí do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí pro rok 2022. Daň musí zaplatit i lidé, kteří nemovitost prodali v prvních měsících letošního roku. Lidé, kteří si koupili nemovitost na hypotéku, nejsou při platbě daně z nemovitých věcí nijak zvýhodněni. Za celý rok 2022 platí daň majitelé zapsaní v katastru nemovitostí k 1. lednu.

U Ob Vekra

Nastává doba přemýšlet o výměně oken. Kterých bytových domů se to především týká?

Myslíte si, že vaše okna vám mohou sloužit ještě po mnoho let? Je překvapivé, kolik z nich by potřebovalo výměnu. Důvodem jsou především dnes již nevyhovující tepelně-izolační vlastnosti oken. To se týká zejména těch domů, kde byla okna měněna v rámci kompletních regenerací domů cca před dvaceti, patnácti lety. Kromě dalších úspor za vytápění moderní okna také výrazně lépe chrání proti vnějšímu hluku, což začíná být pro komfort našeho bydlení stále důležitější.

Ob Finance G426e11ed2 1920

Sledovat spotřebu energií je dnes normální. Platí to i u tepla a vody

Blíží se jarní vyúčtování spotřeby tepla a vody za rok 2021. Nedoplatek nepotěší, ale v tuto chvíli už nezbývá nic jiného než jej zaplatit. Možná si i vy v tu chvíli řeknete – kdybych dříve věděl, že mám tak vysokou spotřebu, více bych šetřil. Teď už to bude možné a vy tak budete moci své náklady na teplo a teplou vodu podstatně lépe korigovat.

Cookie Consent with Real Cookie Banner