Ob Img 20230528 120107

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka je jasně určeno, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Postup pro změnu prohlášení vlastníka je popsán v ustanovení § 1169 občanském zákoníku.

Ob Img 20230528 120107

Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

Prohlášení vlastníka představuje komplexní dokument, který určuje nejen základní technické rozdělení domu, ale je také základním souborem informací pro správu domu a pozemku. Prohlášení vlastníka je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Ob Snímek Obrazovky (5).jpgimg 20230323 160300

Neplatičů v SVJ a družstvech přibývá. Jak úspěšné je vymáhání pohledávek?

Celkový dluh vůči bytovým družstvům a SVJ se v roce 2022 vyšplhal na téměř 170 milionů korun. Více jak polovina této částky je dlouhodobě nevymahatelná. Obyvatelé bytových domů tak často musí nedoplatky za energie či další služby uhradit z vlastního a sami se tak mnohdy dostávají do finančních problémů. Podíl nevymahatelných pohledávek přitom postupně narůstá.

foto pixabay

Kdy vám bude vyplacen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok?

Vyúčtování služeb za předchozí rok vám mělo být podle zákona doručeno do 30.4. Tak stanoví zákon § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty). Nejvíce dotazů nyní směřuje k termínu, do kdy vám bude vrácen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok.

Ob Snímek Obrazovky (5).jpgimg 20230323 160300

Jaké argumenty mohou pomoci pro odhlasování zateplení domu?

Tématem číslo jedna i u bytových domů stále zůstávají vysoké výdaje za energie. Snížit je nám může pomoci řada opatření. Základem je kvalitní zateplení, jako nezbytný krok je snížení tepelných ztrát domu. Jak pro rekonstrukci před sousedy argumentovat i jaká opatření bývají u bytových domů nejefektivnější, vysvětluje Tomáš Truxa, odborník na zateplení ze společnosti Isover, Saint-Gobain.

Creator: Gd Jpeg V1.0 (using Ijg Jpeg V80), Quality = 90

Dobíjení elektromobilů v bytovém domě

Nařízení Evropské unie zavedlo od roku 2021 přísné normy na produkci oxidu uhličitého, které výrobci automobilů nebudou schopni plnit s benzínovými či dieslovými motory. Jsou tak nuceni postupně přecházet na výrobu nových modelů s elektrickým pohonem. Elektromobilita je tedy jak pro výrobce, tak majitele aut v budoucnu nevyhnutelná. Běžní uživatelé začínají logicky řešit dobíjení elektromobilů ve svém domě. Libor Hladík, vedoucí sekce Elektromobilita ve společnosti Pražská energetika, a. s., nás seznámil s tím, co vše obnáší instalace dobíjecích stanic v bytovém domě.

Ob Foto 1

Jakých úspor můžete dosáhnout při hydraulickém vyvážení otopné soustavy?

Jak ušetřit za vytápění v bytovém domě? Řešením s nízkými náklady je hydraulické vyvážení otopné soustavy. Kromě úspor přes 20 % energie vám zároveň pomůže vyřešit celou řadu problémů s otopnou soustavou. Shlédněte webinář Akademie pro bytové domy, kde se o hydraulickém vyvážení otopné soustavy dovíte více. Webinář bude on-line vysílán 16.5.2023, shlédnout jej můžete i ze záznamu.