Ob Cctv 6076298 1920

Kdo může nahlížet do záznamů z kamerového systému domu SVJ?

Krádeže nebo různé formy poškozování věcí nejsou v bytových domech ničím až tak výjimečným. Výrazným pomocníkem při řešení jsou záznamy z bezpečnostních kamer. Častou otázkou je, kdo a za jakých podmínek může záznam bezpečnostních kamer zhlédnout. Komentář pro vás připravilo Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství.

Ob Pexels Patrycja Grobelny 12034871

Co a kdy se změní v rozúčtování díky nové kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle PENB?

S platností od 1.1. 2024 Vyhláška č. 274/2023 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům zavádí novou kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle tepelně technického stavu budovy. Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je takzvaný koeficient prostupu tepla Uem, který naleznete v PENB.

Ob Snímek Obrazovky (5).jpgimg 20230323 160300

Zjišťovali jsme, která témata jsou pro vás nejdůležitější

Webináře Akademie pro bytové domy jsou již několik let vyhledávaným zdrojem informací prakticky ze všech oblastí, se kterými se v SVJ nebo družstvu setkáváte. Všechny webináře je možné zhlédnout i ze záznamu, takže se k informacím můžete podle potřeby kdykoliv vrátit. Podle počtu aktuálních zhlédnutí jsme tak mohli pro vás sestavit pořadí nejsledovanějších témat webinářů 2023.

C

Jak se rozúčtovávají služby v bytě?

Při ročním vyúčtování zálohových plateb za osvětlení společných prostor v domě a výtah postupuje SVJ standardně v souladu se zákonem o službách, proto rozúčtování provádí podle počtu osob. Časté dotazy se pak vztahují k situaci, kdy jsou některé byty celoročně neobývané. Komentář pro vás připravilo Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství.

Prague 7172594 1280

Víte, kdy potřebujete čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti a jak by mělo vypadat?

S volbou nových členů výboru je spojeno několik úvodních povinností. Nezbytný je i zápis nových členů do veřejného rejstříku. K tomu je nutné doložit čestné prohlášení o bezúhonnosti. Noví členové se proto často dotazují, jak by mělo čestné prohlášení člena výboru SVJ o bezúhonnosti vypadat, případně zda najdeme někde vzorový formulář?

Ob Pixabay Money 605077 1920

Jak úspěšné je vymáhání pohledávek v družstvech a SVJ a jak je řešit?

Společenství vlastníků jednotek i bytová družstva dlouhodobě bojují s vlastníky bytů a družstevníky, kteří nejsou schopni včasně platit zálohy na energie a další služby a příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy. SVJ a družstvům dluží už 170 milionů korun a kvůli možnosti oddlužení je možné, že větší část těchto peněz zůstane nevymožena. Jaké jsou možnosti řešení?

Ob Img 20230528 120107

Jak postupovat při změně prohlášení vlastníka

Prohlášením vlastníka je jasně určeno, které části domu jsou určeny pro výhradní užívání vlastníkem bytu a které mají sloužit všem. Běžně dochází k situacím, kdy je nutné v prohlášení vlastníka provést změnu. Postup pro změnu prohlášení vlastníka je popsán v ustanovení § 1169 občanském zákoníku.

Ob Img 20230528 120107

Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

Prohlášení vlastníka představuje komplexní dokument, který určuje nejen základní technické rozdělení domu, ale je také základním souborem informací pro správu domu a pozemku. Prohlášení vlastníka je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a podrobněji také v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Ob Snímek Obrazovky (5).jpgimg 20230323 160300

Neplatičů v SVJ a družstvech přibývá. Jak úspěšné je vymáhání pohledávek?

Celkový dluh vůči bytovým družstvům a SVJ se v roce 2022 vyšplhal na téměř 170 milionů korun. Více jak polovina této částky je dlouhodobě nevymahatelná. Obyvatelé bytových domů tak často musí nedoplatky za energie či další služby uhradit z vlastního a sami se tak mnohdy dostávají do finančních problémů. Podíl nevymahatelných pohledávek přitom postupně narůstá.