Kdo může nahlížet do záznamů z kamerového systému domu SVJ?

Krádeže nebo různé formy poškozování věcí nejsou v bytových domech ničím až tak výjimečným. Výrazným pomocníkem při řešení jsou záznamy z bezpečnostních kamer. Častou otázkou je, kdo a za jakých podmínek může záznam bezpečnostních kamer zhlédnout. Komentář pro vás připravilo Sdružení SON v rámci svého projektu Odborného bytového poradenství.

Nahlížení do kamerového záznamu určují pravidla pro manipulaci a uchovávání záznamů

Odpověď byste měli hledat ve vámi nastavených pravidlech pro manipulaci a uchovávání záznamů z kamerového systému. Pravidla musí být nastavena tak, aby nedocházelo k porušení ochrany osobních údajů. Je nutno určit úzký okruh osob, jež mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou známa hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat (většinou jen případy podezření z konkrétní trestné činnosti či přestupku a škody na majetku) a stanovit kompetence a postup, jak s nimi mohou nakládat včetně způsobu a dokumentování předání části záznamu dalším osobám (orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, pojišťovně). Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány („logovány“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům (a manipulace s nimi) mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil Kč.

Image001
Projekt Odborné bytové poradenství je podporován MMR ČR
www.son.cz
tel.: 733 604 828

Napsat komentář