Co a kdy se změní v rozúčtování díky nové kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle PENB?

S platností od 1.1. 2024 Vyhláška č. 274/2023 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům zavádí novou kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle tepelně technického stavu budovy. Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je takzvaný koeficient prostupu tepla Uem, který naleznete v PENB.

Kdy je možné současný poměr ještě ponechat a v kterých případech je nutné změnu provést bez odkladu?

Pokud máte v současnosti nastavený poměr základní složky vyšší, než ukládá příslušná kategorizace, můžete tento poměr zachovat do příštího zúčtovacího období a až následně rozhodnout o případných změnách. Pokud je současný poměr základní složky stejný, nebo nižší, je nutné změnu provést s platností od 1.1. 2024. Nově upravený podíl základní a spotřební složky tak bude poprvé uplatněn ve vyúčtování roku 2024 (doručováno domácnostem v roce 2025).

V kterých případech je výhodné uplatnit odchylku 10 procentních bodů?

Vyhláška nově umožňuje, aby představenstvo družstva, SVJ a soukromí vlastníci domů mohli individuálně upravit svůj podíl základní složky odchylkou +- 10 procentních bodů. V kterých případech je korekce vhodná? Pokud se dům nachází v rámci své skupiny kvalitativně výše, doporučuje se základní složku zvýšit o volitelných 10 %. Pokud se pohybuje v dolní třetině rozmezí, pak se doporučuje snížení o 10 %.
Bez ohledu na tepelně-technické vlastnosti domu rozúčtovatelé doporučují ponechat spíše vyšší podíl základní složky. V praxi toto řešení přináší méně případů nutné korekce a stížností na nespravedlivost vyúčtování.

Poznámka redakce: Změny poměru základní a spotřební složky se týkají pouze vytápění. U ohřevu teplé vody zůstává poměr složek základní a spotřební složky 30/70.

Napsat komentář