Kdy vám bude vyplacen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok?

Vyúčtování služeb za předchozí rok vám mělo být podle zákona doručeno do 30.4. Tak stanoví zákon § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty).  Nejvíce dotazů nyní směřuje k termínu, do kdy vám bude vrácen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok.

Vrácení přeplatků za služby

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků v bytech a nebytových prostorech upravuje zákon č. 67/2013 Sb., § 7: Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Pokud tedy bylo vyúčtování doručeno v dubnu, což je nejběžnější řešení, přeplatek může být vrácen až v srpnu.

Může být přeplatek vyplacen dříve?

Od následujícího dne po doručení opravného vyúčtování se počítá lhůta 30 dnů pro podání námitek. Pokud by někdo ve vztahu ke svém vyúčtování uplatnil námitku, která by byla shledána jako oprávněná, muselo by se přepočítat vyúčtování i ostatním vlastníkům. Pak by tedy byly přeplatky jiné.

K výplatě přeplatků během reklamační lhůty lze přistoupit pouze tehdy, pokud máte od všech vlastníků podepsaný souhlas s vyúčtováním + vzdání se reklamace. Vzhledem ke komplikovanosti a časové náročnosti získat od všech členů požadované souhlasy, nebývá tato možnost nějak výrazněji využívána.

Standardně začínají být přeplatky vypláceny nejdříve až po uplynutí této měsíční lhůty pro podání námitek.

Zkontrolovali jste si aktuálnost účtu?

Přeplatky jsou automaticky zasílány na účet, který je uveden na vyúčtování. Praktické je například v rámci shromáždění upozornit členy, aby si zkontrolovali, zda je účet, který uvádějí, stále aktuální. Tím předejdou zdržení ve výplatě přeplatků, které se jako nedoručené vracejí a musí být opakovaně zasílány.

Čtěte také:  Komentujeme: Archivace dokumentů

Čtyřměsíční lhůta platí i pro úhradu nedoplatku

Pokud například bylo předáno vyúčtování v nejzazším termínu 30.4., musíte nedoplatky uhradit do 30.8, tedy do čtyř měsíců do doručení vyúčtování.

Napsat komentář