Pexels Towfiqu Barbhuiya 8693379

Směrnice EED o energetické účinnosti: Příležitost, nikoli zbytečnost

Lepší kontrola spotřeby energií, včasné odhalení závad či příležitost výrazně ušetřit – to jsou jen některé z benefitů, které spotřebitelům přináší nová pravidla vázaná na směrnici o energetické účinnosti. Ačkoli je dané nařízení někdy vnímáno jako nadbytečná legislativní povinnost, jde mnohem spíše o příležitost, jak zefektivnit své nakládání s vodou a teplem.

Image

Úprava stávající Vyhlášky 269/2015 Sb. bude cílit na spravedlivější systém rozúčtování tepla

Stoupající ceny energií ještě více zvýrazňují požadavky mnoha obyvatel bytových domů po spravedlivějším systému rozúčtování tepla. Je pravdou, že dnešní systém k úspornému chování příliš nemotivuje. Na hledání vhodnějšího modelu se zaměří úpravy Vyhlášky 269/2015 Sb., které začíná připravovat MMR. Nově by rozúčtování tepla mohlo zohledňovat i rozdílné parametry různých domů, co se jejich energetické náročnosti týče.

Ob Img 20221125 113441

Novela stavebního zákona: Povede se zachování stavebních úřadů v místě a přinese požadované zjednodušení?

Novela nového stavebního zákona má za sebou projednávání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Cílem předkládané úpravy je změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení pod zásadou “jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.”

Img 1267

Novelu zákona č. 67/2013 Sb. o službách s přesným a jasným vyúčtováním za teplo a teplou vodu schválil Senát 

Senát schválil návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Jde o transpozici EU směrnice do českého práva. Zákon bude nyní předložen k podpisu prezidentovi republiky a měl by nabýt účinnosti 1. ledna 2023 s výjimkou ustanovení o informační povinnosti.

Image

Blíží se úprava limitních hodnot základní a spotřební složky při rozúčtování nákladů na vytápění?

Kvůli fatální energetické krizi, které nyní čelíme, je nutné udělat revizi stávajících vyhlášek souvisejících s rozúčtováním tepla v centrálně vytápěných domech. V době, kdy je naprosto klíčové omezovat energetické výdaje, je zapotřebí, aby předpisy týkající se tohoto rozúčtování lidi co nejvíce motivovaly k šetření. To současná úprava neplní.

Ob Light Bulbs G2a7b4a2cb 1920

Nové informace: Do kdy bude platit úsporný tarif a jakou další pomoc stát nabídne?

Při stoupajících cenách energií nabízí domácnostem pomoc stát. Úsporný tarif na elektřinu, plyn a teplo obdrží všichni odběratelé, kteří mají smlouvu s dodavatelem energií. Současně platí odpouštění poplatků za obnovitelné zdroje, které jsou zahrnuty v rámci účtů za energie. Původní předpoklad hovořil o pokračování úsporného tarifu i v roce 2023, nyní dochází ke změně.

Cookie Consent with Real Cookie Banner