Jaké legislativní změny v nájemním bydlení jsou očekávány v roce 2024?

Pronájmy bytů již dlouhodobě provází některé typické problémy, které se propisují do obou stran nájemního vztahu. Změny připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Dotknou se především minimální délky nájemní smlouvy, zvýšování nájemného a rychlosti procesu vyklízení nemovitosti.

Prodloužení nájemní smlouvy

Dlouhodobým problémem, oslabujícím jistotu nájemců, je řetězení krátkodobých nájemních smluv na dobu určitou. Podle reprezentativních šetření mezi nájemníky a pronajímateli, které si nechalo vypracovat Ministerstvo pro místní rozvoj, zhruba 800 tisíc až jeden milion občanů nemá zajištěný nájem ani na dvouleté období. Plánovaná úprava občanského zákoníku umožňuje nájemníkovi a pronajímateli uzavřít novou smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýše dvakrát za sebou. Pokud by pronajímatel a nájemník uzavřeli třetí smlouvu na kratší dobu, než by nová omezení určovala, taková smlouva by se i přesto považovala za smlouvu na tři roky. V jednání je i možnost výpovědi nájemní smlouvy na dobu neurčitou bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 18 měsíců.

Snížení výdajů za energie jako důvod pro jednostranné zvýšení nájemného

Z průzkumu též vyplynulo, že 40 % domácností žije v energeticky náročných budovách. Vláda tedy plánuje majitele bytů podnítit k renovaci s možností částečného promítnutí těchto nákladů do celkové výše nájemného, což by mělo z dlouhodobého hlediska ušetřit nájemníkům náklady na energie. Nový návrh by umožnil majitelům požádat soud o jednostranné zvýšení nájemného o 3,5 % z těchto nákladů. Výše nákladů by musela být doložena.

Rychlejší proces vyklízení nemovitosti

Ministerstvo spravedlnosti připravuje řešení i pro pronajímatele, kteří se často potýkají s obtížemi při vyklizení nemovitosti, které je často nutné řešit soudně. Není výjimkou, že doba řešení je delší než rok. Pokud žalovaný nájemce bez právního důvodu pokračuje v nájmu, usnadnění procesu poskytne tzv. Rozkaz k vyklizení domu nebo bytu. Soud má tak právo rozhodnout o doručení rozkazu vyklizení spolu s uhrazením nákladů řízení již do 15 dnů od převzetí rozhodnutí, případně podat odvolání.

Čtěte také:  Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku usnadní společné fungování družstev a vlastníků v jednom domě

Je nutné upozornit, že připravované změny mohou ještě do schválení projít úpravami.

Napsat komentář