Pravidla rozúčtování se od roku 2024 mění

Od roku 2024 se mění pravidla rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, které upravuje vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. Právě toto téma bylo ústředním motivem semináře a webináře Ing. Jiřího Zerzaně, externího konzultanta DMS ČR pro oblast měření a rozúčtování, které byly určeny pracovníkům členských družstev sdružení. Jaké jsou nejdůležitější změny?

Povinnost měsíční informovanosti

Novinkou je povinnost pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva měsíčně informovat své členy o jeho zjištěné spotřebě tepla anebo o jeho spotřebě společně připravované teplé vody. To však platí jen v případech, kdy je alespoň u jedné z uvedených komodit osazeno v bytovém domě dálkově odečitatelná měřidla měřící spotřebu tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo měřidla měřící spotřebu společně připravované teplé vody.

Splatnost nedoplatků ve vyúčtování

Již od počátku roku 2023 platí, že nepředloží-li příjemce služeb námitky ve lhůtě 30 dnů od doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů k rozúčtování, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. K tomu se nově přidává, že je-li nedoplatek správně vyčíslen a trpí-li vyúčtování toliko formální vadou, je nedoplatek splatný, jakkoliv i v tomto případě musí být vada opravena. Obě navazující pravidla mají přinést větší právní jistotu výstupům z vyúčtování.

Roční vyúčtování bude obsahovat více informací

Mění se či spíše rozšiřuje obsah vyúčtování, nově zavádí srovnání s referenčním příjemcem služeb a upřesňují i další pravidla, z nichž asi nejdůležitějším je závislost určování poměru základní a spotřební složky nákladů na vytápění podle tepelně technického stavu budovy.

Vyšší význam dostává PENB

Rozšiřuje se tak význam Průkazů energetické náročnosti budovy (PENB), jejichž desetiletá platnost končí v roce 2024 mnoha bytovým domům. To vše klade vysoké nároky na odborný růst těch, kteří se jako správci starají o správu a provoz bytových domů.

Čtěte také:  Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Autor: Martin Kroh, předseda SBD Praha

Napsat komentář