Ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení se zaměří na správu bytových domů

Dne 5. října t.r. se uskuteční druhý letošní ekonomický workshop členů Družstevního marketingového sdružení Česká republika na ekonomická a účetní témata související se správou bytových domů, s fungováním společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. Účast na setkání tentokrát přijal také JUDr. Marek Novotný, externí konzultant sdružení pro oblast legislativy bydlení.

Jakým tématům se bude workshop DMS věnovat?

Cílem společné výměny zkušeností a názorů je definovat hlavní překážky či sporné otázky z oblasti pravidel hospodaření bytových korporací (SVJ a BD) a pravidel rozdělování nákladů v bytových domech. Upřesnění či sjednocení právních norem a jejich výkladů je jednou z důležitých podmínek pro správné nastavení postupující digitalizace oblasti správy a provozu bytových domů. A že je, čemu se věnovat, jasně ukázalo už první letošní setkání na jaře v Dobřichovicích.

„Úsilí členských družstev DMS ČR o sjednocení pravidel a jejich výkladu může hodně napomoci větší profesionalitě služeb poskytovaných klientům a zákazníkům bytových družstev. Je třeba připomenout, že členové sdružení se jen v Praze starají o 100 tisíc bytů a celkem pak v rámci České republiky o 150 tisíc bytů. Dohromady se velká bytová družstva v České republice starají o správu a provoz bytových domů s více než jedním milionem bytů! Bez nadsázky lze říci, že právě metodické vedení účetnictví je standardní vlajkovou lodí služeb většiny bytových družstev. K tomu přispívají i společné aktivity v rámci sdružení,“ říká Martin Kroh, předseda Družstevního marketingového sdružení Česká republika.

Napsat komentář