Jak a kdy reklamovat roční vyúčtování tepla a vody

Po obdržení vyúčtování se každoročně objevuje řada konkrétních dotazů a uváděné položky. Někteří příjemci se rozhodují vyúčtování reklamovat. Podle zkušeností rozúčtovacích společností i správců pramení řada dotazů i zamýšlených reklamací spíše z neznalosti. V některých případech je ale reklamace na místě.

Jak se náklady na teplo, vodu a elektřinu počítají?

Pojďme si nejprve stručně připomenout některé základní informace. Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb. v platném znění (Zákon o službách).

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška nově stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista ČR. ,,Se stoupající oblibou sběrnic dat a dálkového odečtu energií mezi zákazníky, velmi klesá chybovost při odečtech, přesnost odečtů tímto způsobem dosahuje 99,4%,.,, dodává obchodní ředitel ista ČR Jaroslav Plšek.

Čtěte také:  Čeká vás letos refixace úrokové sazby?

Vysoký nedoplatek může mít řadu příčin. Jaké jsou nejčastější?

  • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody;
  • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, únik vody přes nekvalitní baterií nebo toaletou, nájemníci v bytě apod.;
  • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil;
  • nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
  • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané.

Jak a u koho vyúčtování reklamovat

Reklamaci je vždy nutné podávat písemně. Kontakty by vždy měly být uvedeny pod vyúčtováním. Důležitá je i konkrétnost – nestačí informace, že reklamujete vysokou spotřebu a podobně.  

Jaké termíny jsou závazné?

  • Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů

Napsat komentář