Komentujeme: Vlastníci bytů riziko statického přetížení podceňují

V průběhu léta se v diskusním fóru na Okolobytu.cz objevilo několik dotazů a diskusí o problémech, souvisejících s využíváním lodžie pro umístění dětského bazénku nebo dokonce trvale umístěného módního spa. Je to přípustné? V obecném pohledu se problém statického přetížení netýká pouze teras, balkónů a lodžií.

V průběhu letních měsíců jsme se setkali s dosud neřešeným problémem, týkajícím se umístění dětského bazénku na terase. Tazatel řešil jak zatížení konstrukce terasy, případně lodžie, tak i stékání vody po fasádě domu. K zatížení konstrukce domu patří i obdobná situace, kdy upozorňujete na umisťování spa bazénu na terasách domů.

Bazénky a vířivky

Bez ohledu na to, zda je, podle zápisu v prohlášení vlastníka lodžie vedena jako součást bytu, nebo zda patří ke společným prostorám s výhradním užíváním vlastníka bytu, je nutné na lodžii, terasu nebo balkón pohlížet jako na statickou součást celku – budovy. V první řadě je tedy nutné zhodnotit, zda zatížení bazénkem nebo spa neohrožuje statiku domu.

I v případě, je-li lodžie nebo terasa podle prohlášení vlastníka nedílnou součástí bytu (což není zejména u terasy v souladu s platnou legislativou), mělo by být prvním krokem odborný statický propočet, zda je předpokládané zatížení únosné. Tento propočet by také vlastník bytů měl být schopen na vyžádání předložit výboru SVJ.

V případě, že se jedná o lodžii, terasu nebo balkón v rámci společných prostor ve výhradním užívání vlastníka, je nutný s doložením statického posudku též žádat o souhlas s umístěním. Je nutné si uvědomit, že už metr krychlový vody má hmotnost jedné tuny.

„V obou případech je ale za veškeré škody odpovědný vlastník bytu. V případě statického narušení konstrukce domu by se jednalo o skutečně vysoké částky, proto důrazně doporučuji nepouštět se do podobných akcí bez odpovídajícího posouzení,“ upozorňuje JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva společnosti RAK CZ, a.s.

Čtěte také:  Černým odběratelem energií se mohou stát i ti poctiví. V jakých situacích to hrozí?

Uvnitř bytu není problém tolik na očích, ale to neznamená, že neexistuje

Jak dále upozorňuje, stejně odpovědně měli přistupovat k podobnému nadměrnému zatížení i uvnitř bytu. To se týká zejména módních velkých akváriích, kde je navíc nutné ke hmotnosti akvária přičítat hmotnost samotné nádrže a konstrukce.

V situacích, kdy je možná obava ze statického přetížení, má výbor SVJ právo požadovat po vlastníkovi bytu statický posudek. V opačném případě má výbor SVJ právo požadovat odstranění nadměrné zátěže.

Jaká zátěž je pro konstrukci domu únosná?

Jednotlivé typy budov se v tomto odlišují. Podle typu obytné budovy se pohybují cca od 200 kg/m2 do 350 kg/m2. V případě pochybností rozhodne již zmiňovaný statický posudek. Náklady na jeho vypracování by měl hradit vlastník bytu, i když by se jednalo o statický posudek na vyžádání výboru SVJ.

Jak jste o tématu diskutovali?

Komentář byl zpracován na základě diskuse markýza na balkóně a bazének, kde naleznete i související komentáře.

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravil JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva společnosti RAK CZ, a.s. a spolupracující odborník Okolobytu.cz.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?