Businessperson Calculating Property Tax

Refinancování hypotéky a poplatek za její splacení během fixace. Co změní návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru?

Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru obsahuje pro klienty na první pohled nepříliš přívětivou novinku. Pokud by se totiž dlužník rozhodl hypotéku splatit v průběhu fixace, může mu banka v některých případech naúčtovat poměrně vysoký poplatek. Cílem je předejít hypoteční turistice, která by ve výsledku mohla úvěry na bydlení prodražit. Novela ale současně rozšiřuje možnosti, jak hypotéku splatit bez sankcí. Pokud novela zákona o spotřebitelském úvěru projde parlamentem, nové podmínky by měly platit od 1. ledna 2024 a vztahovat se na všechny úvěry na bydlení, včetně těch, které byly sjednány dříve.

Ob Light Bulbs G2a7b4a2cb 1920

Nepodložené snížení měsíčních záloh na energie není dobré řešení

V dnešní době se všichni snažíme přijít na způsoby, jak snížit výdaje za energie. Jedním z nich je i snížení měsíčních záloh. Mělo by být ale podložené a odrážet reálnou spotřebu. Mnoho dodavatelů vám navíc zálohy ani nesníží, pokud nedoložíte, že se spotřeba opravdu snížila, například fotografií měřidel s datumem i víckrát za sebou.

Ob Img 20230415 122325

Zájem o podporované nájemní bydlení je značný

Po necelém měsíci od zahájení příjmu žádostí do programu Nájemní bydlení obdržel Státní fond podpory investic (SFPI) jedenáct žádostí za 524 milionů korun. SFPI má pro tento rok připraveno 800 milionů korun, přičemž by mohlo vzniknout až 300 nájemních bytů. Další programy se připravují.

House G15f108f2f 1920

Jak správně provést vyúčtování služeb nájemníkovi

Vlastnictví bytu, stejně jako jeho užívání, se pojí s náklady, které musíte jako majitel hradit správci domu. Pokud byt pronajímáte, povinnost hradit některé náklady spojené s užíváním bytu přechází na nájemce a vy se tak jako pronajímatel stáváte prostředníkem mezi osobou, která byt obývá, a správcem domu. Právě vyúčtování služeb často bývá předmětem debat a nesrovnalostí. Jak služby správně účtovat a vyhnout se tak konfliktům?

foto pixabay

Kdy vám bude vyplacen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok?

Vyúčtování služeb za předchozí rok vám mělo být podle zákona doručeno do 30.4. Tak stanoví zákon § 7 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty). Nejvíce dotazů nyní směřuje k termínu, do kdy vám bude vrácen přeplatek z vyúčtování služeb za předchozí rok.

Businessperson Calculating Property Tax

Jaký je termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí a jak se daň počítá

Zatímco podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí jsou povinni podat pouze ti, kteří v průběhu roku 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, povinnost zaplacení daně se pak týká všech, kteří nějakou nemovitost vlastní. Daň z nemovitých věcí, známou jako daň z nemovitostí, je nutné uhradit do 31. května 2023.

D 1

Při zpoždění vyúčtování za loňské služby hrozí pronajímateli zaplatit nájemci pokutu

Do konce dubna měli nájemci obdržet vyúčtování záloh za služby. Podle zákona jej totiž musí dostat do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, které je v drtivé většině případů shodné s kalendářním rokem. Pokud má pronajímatel zpoždění nebo je vyúčtování s chybami, má nájemce dle zákona nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení – pokud není sjednaná nižší částka.

Ff

Jak se vyvarovat nedoplatku ve vyúčtování

V těchto týdnech jsou doručována roční vyúčtování služeb. Zdražování energií má za následek, že mnozí budou mít v letošním vyúčtování nedoplatek. S tím už nelze dělat nic jiného, než jej uhradit. Příští vyúčtování už ale může být příjemnější. Řešením je úprava výše zálohových plateb.

D 1

Vyplatí se vám změnit dodavatele elektřiny nebo plynu a jak na to?

Zatímco loňský rok se odběratelé zuby nehty drželi svých dodavatelů a nechtěli přijít o podmínky, jaké měli, byť nemusely být vůbec výhodné, letos nastává doba přechodu. Čeští dodavatelé energií reagují na pokles cen na burze, zlevňují ceny a vedou tvrdý konkurenční boj. Vyplatí se vám změnit dodavatele a jak na to?