D 1

Při zpoždění vyúčtování za loňské služby hrozí pronajímateli zaplatit nájemci pokutu

Do konce dubna měli nájemci obdržet vyúčtování záloh za služby. Podle zákona jej totiž musí dostat do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, které je v drtivé většině případů shodné s kalendářním rokem. Pokud má pronajímatel zpoždění nebo je vyúčtování s chybami, má nájemce dle zákona nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení – pokud není sjednaná nižší částka.

Ff

Jak se vyvarovat nedoplatku ve vyúčtování

V těchto týdnech jsou doručována roční vyúčtování služeb. Zdražování energií má za následek, že mnozí budou mít v letošním vyúčtování nedoplatek. S tím už nelze dělat nic jiného, než jej uhradit. Příští vyúčtování už ale může být příjemnější. Řešením je úprava výše zálohových plateb.

D 1

Vyplatí se vám změnit dodavatele elektřiny nebo plynu a jak na to?

Zatímco loňský rok se odběratelé zuby nehty drželi svých dodavatelů a nechtěli přijít o podmínky, jaké měli, byť nemusely být vůbec výhodné, letos nastává doba přechodu. Čeští dodavatelé energií reagují na pokles cen na burze, zlevňují ceny a vedou tvrdý konkurenční boj. Vyplatí se vám změnit dodavatele a jak na to?

D 1

Zvýhodněný úvěr na financování fotovoltaiky na bytové domy

Stávající situace ve světě vysoká inflace vyvolává stále silnější tlaky na urychlení masivnějšího využívání alternativních zdrojů energií. Lze tedy očekávat, že bytová družstva a společenství vlastníků budou daleko více přistupovat i k optimalizaci energetické bilance domu. Zájem stoupá o fotovoltaiku, případně o tepelná čerpadla jako náhrady současného způsobu vytápění.

Foto: pixabay

Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev a předpokládanou finanční podporu. V přehledu nechybí ani dotační programy na podporu bydlení. Údaje bude MMR průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu. 

White Electric Outlet Mounted On Green Wall

Zvyšování záloh za energie v nájemních bytech

V České republice je podle ČSÚ okolo 891 tisíc nájemních bytů a tento typ bydlení tak patří mezi jeden z nejčastějších. Přináší však s sebou určitá specifika, která se především v dnešní době vyplatí znát. Dotýkají se i úhrad energií.