Foto: pixabay

Přehled národních dotačních programů MMR 2023–2025

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 obsahuje přehled plánovaných výzev a předpokládanou finanční podporu. V přehledu nechybí ani dotační programy na podporu bydlení. Údaje bude MMR průběžně aktualizovat v závislosti na schváleném státním rozpočtu. 

White Electric Outlet Mounted On Green Wall

Zvyšování záloh za energie v nájemních bytech

V České republice je podle ČSÚ okolo 891 tisíc nájemních bytů a tento typ bydlení tak patří mezi jeden z nejčastějších. Přináší však s sebou určitá specifika, která se především v dnešní době vyplatí znát. Dotýkají se i úhrad energií.

Bez Názvu

Na vyúčtování a zálohy míří každé třetí podání na ERÚ

Potíže se zálohami či vyúčtováním patří aktuálně mezi nejčastější podání, se kterými se lidé obracejí na Energetický regulační úřad (ERÚ). Od začátku roku dotazy a stížnosti na toto téma tvoří 30 procent z celkových 15 tisíc podání a v posledních měsících se jejich podíl zvyšuje. ERÚ na svých webových stránkách představil orientační kalkulátor výše záloh a návod, jak si spotřebitelé mohou své zálohy zkontrolovat.

White Electric Outlet Mounted On Green Wall

Jaká bude regulovaná cena elektřiny 2023?

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil výši regulovaných složek energií pro další rok. I přes výrazný tlak na jejich nárůst kvůli rostoucím cenám energií se podařilo regulovanou cenu elektřiny podstatně snížit. Důvodem jsou opatření vlády, která na podnět ERÚ přistoupila ke kompenzaci nárůstu cen energií, které by se jinak promítly do regulace, a to včetně úhrady příspěvku na podporované zdroje ze státního rozpočtu.

Flame G09693fb2b 1920

ERÚ zveřejnil regulovanou cenu plynu pro rok 2023

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil výši regulovaných složek energií pro další rok. Podobně jako u elektřiny, také v plynárenství největší tlak na růst regulované složky vytvářela cena plynu, který slouží na krytí technických ztrát v soustavě. Výši regulované složky ovlivňuje také klesající spotřeba plynu. Výdaje na údržbu soustav se totiž nesnižují s poklesem spotřeby. Distribuční společnosti a přepravní soustava i nadále musejí investovat nejen do údržby, ale i do rozvoje plynárenské soustavy s ohledem na zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek.

Ob Úsporný Energetický Tarif Vám Sníží Výdaje Za Energie Až O 20 %

Jak stabilní a výhodné je dnes vytápění plynem?

Současná situace na trhu s energiemi se dotýká všech. S příchodem topné sezóny je tématem číslo jedna dostupnost a cena energií. Nejvíce obav zaznívá z bytových domů, které jsou vytápěny plynem. Jaké možnosti zde mají a jak minimalizovat riziko topné sezóny bez tepla nebo s enormními náklady?

Flame G09693fb2b 1920

Jak stabilní a výhodné je dnes vytápění plynem?

Současná situace na trhu s energiemi se dotýká všech. S příchodem topné sezóny je tématem číslo jedna dostupnost a cena energií. Nejvíce obav zaznívá z bytových domů, které jsou vytápěny plynem. Jaké možnosti zde mají a jak minimalizovat riziko topné sezóny bez tepla nebo s enormními náklady? O rozhovor jsme požádali Martina Pacovského, ředitele společnosti Pražská plynárenská. Společnost dodává plyn do 320 tisíc odběrných míst, prostřednictvím dceřiné společnosti Prometheus provozuje v Praze a okolí více než 200 plynových domovních kotelen.