Připravte si váš průkaz energetické náročnosti budovy, pro nové legislativní změny jej budete potřebovat

Těžko bychom hledali období, kdy byl průkaz energetické náročnosti budovy tak často zmiňován, jako právě nyní. Důvodem jsou legislativní změny v rozúčtování, které jsou přímo závislé na údajích z PENB. Průkaz je ovšem nezbytný i pro řadu dalších situací.

PENB je základem nové kategorizace dělení základní a spotřební složky

To, proč se nyní o průkazu energetické náročnosti budovy více hovoří, vychází z nové legislativy, která je účinná od 1.1. 2024. Vyhláška č. 274/2023 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům zavádí novou kategorizaci dělení základní a spotřební složky podle tepelně technického stavu budovy. Rozhodující pro zařazení do dané kategorie je takzvaný koeficient prostupu tepla Uem, který naleznete právě v PENB. „Pozor na častý omyl – písmenné vyjádření na první straně PENBu není to ono, co je rozhodné pro výklad Vyhlášky č. 274/2023 Sb. – klienti si to často pletou,“ upozorňuje Ing. František Coufal, ředitel společnosti BD Pragostav. Údaj Uem naleznete v plném znění průkazu energetické náročnosti na dalších stránkách.

Nezapomněli jste dodat váš PENB rozúčtovateli?

Údaj koeficientu prostupu tepla vašeho domu je nezbytným podkladem pro rozúčtování nákladů na vytápění – konkrétně pro nové stanovení poměru základní a spotřební složky. Čím je vyšší energetická kvalita budovy, tím bude vyšší základní složka.

Proto někteří rozúčtovatelé nyní oslovují domy, které mají ve správě, s žádostí o zaslání jejich PENB. „Pokud nebude pro rozúčtování nákladů PENB předložen, budova bude klasifikována jako mimořádně nehospodárná = kategorie G a poměr základní a spotřební složky bude 40:60. I v tomto případě však vyhláška nově umožňuje, aby mohla být základní složka na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků nebo členské schůze družstva o 10 % navýšena, nebo snížena,“ upozorňuje Ing. František Coufal, ředitel společnosti BD Pragostav a doplňuje další důležité informace: „V případě, že si SVJ rozhodne o úpravě výše složek na shromáždění konaném v roce 2024, tak tato úprava je platná až na rok následující – rok stávající bude rozúčtován dle PENB.

Čtěte také:  Nejčtenější článek posledních třicet dnů: Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

Další přechodné ustanovení umožňuje se pro rok 2024 neřídit rozúčtováním dle Uem v případě, že dům dříve rozhodl o použití vyšší základní složky, než ukládá nyní vyhláška. Opět platí jen na rok 2024, takže budou muset v letošním roce rozhodnout znovu.

Musí mít i váš dům zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy?

Ano, musí. Průkaz energetické náročnosti je základní dokument každého bytového domu a mimo jiné vypovídá o energetické bilanci budovy.

PENB obsahuje také grafickou část, která je běžně označována jako energetický štítek a zpravidla je vyvěšována na viditelném místě v domě, není to však podmínkou. Často se vyjadřuje pomocí písmenného označení od A (nejefektivnější) po G (nejméně efektivní).

Povinnost zpracovat PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) pro bytové domy je v České republice upravena zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Průkaz energetické náročnosti budovy je obvykle zpracováván certifikovanými energetickými specialisty. PENB musí zajistit majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek.

Pozor na poměrně častý omyl, kdy se domníváte, že pokud nedošlo k žádným změnám ovlivňujících energetickou bilanci budovy, není nutné nechávat PENB zpracovávat znovu. Jak stanoví zákon o hospodaření energií, průkaz energetické náročnosti má pouze desetiletou platnost, a to včetně případů, kdy nedošlo k žádným změnám. Pokud změny nastaly, je nutné PENB upravit bez ohledu na časovou platnost průkazu.

Kdy je nutné průkaz energetické náročnosti dokládat?

Nejčastěji je PENB vyžadován při koupi nebo pronájmu bytu. Kupující nebo nájemci mají právo vědět, jaká je energetická účinnost budovy, aby mohli před rozhodnutím zvážit náklady na energie. Členové SVJ nebo BD se s žádostí o doložení PENB obracejí na statutární zástupce, kteří mají povinnost žádosti vyhovět.

Doložit PENB je též obvyklé u žádosti o dotace nebo bankovní úvěr.

Čtěte také:  SVJ a bytová družstva čekají zvýšené náklady. Jak je řešit?

Na základě Vyhlášky č. 274/2023 Sb je nově nutné PENB doložit rozúčtovateli pro stanovení poměru základní a spotřební složky.

Napsat komentář