Nová zelená úsporám po bytové domy podzim 2023: Co se mění a zůstává?


Hlavní změny nového programového období dotačního programu Nová zelená úsporám se týkají navýšení některých jednotkových dotací, rozlišení nabídky pro různé skupiny žadatelů a možnost zálohového vyplácení. Bytová družstva, SVJ i další vlastníci bytových domů mohou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podávat žádosti o dotaci Nová zelená úsporám od 19. září 2023.

NZÚ výrazně navyšuje příspěvek na zateplení

V portfoliu podporovaných opatření klasické Nové zelené úsporám zůstávají všechny položky jako doposud (s výjimkou výsadby stromů pro bytové domy) a nemění se ani míra podpory – dotace až 50 % způsobilých výdajů se vyplácí až po realizaci. Významně se navyšuje příspěvek na zateplení, které generuje nejvyšší energetické úspory.

Beze změn pokračuje příspěvek na instalaci solárních systémů, rozšiřuje se nabídka podporovaných tepelných čerpadel. V oblasti novostaveb bude podpora zacílená na ty nejúspornější budovy, u kterých bude efekt energetických úspor nejvyšší. Realizace zelených střech, využití dešťové a odpadní vody a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily budou navázány na jiná úsporná opatření v oblastech výstavby, zateplení nebo zdrojů energie.

Vítanou novinkou je i výměna starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Zachovány zůstávají i bonusy za kombinaci více opatření v jedné žádosti a desetiprocentní navýšení celkové dotace pro žadatele ze znevýhodněných regionů. „Zjednoduší se též administrace žádostí, nově nebude nutné dokládat účetní doklady a u některých opatření ani projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. V případě povinnosti předložit projekt, která zůstává u zateplení či nové výstavby, bude i nadále poskytována finanční podpora projektové přípravy,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Změna je též u formy financování. Nová zelená úsporám přechází na financování z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů emisních povolenek.

Zálohová dotace pro bytové domy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Nejvýraznější změnou oproti minulým obdobím je možnost čerpat v některých podprogramech investiční podporu zálohově. Dosud to bylo umožněno pouze rodinám s nižšími příjmy v Nové zelené úsporám Light. Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách bytového domu. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo všech vlastníků bytu či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

„Jsme si vědomi složitosti rozhodovacích procesů společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav za účelem renovace domu je často existenčně ohrožuje,“ konstatuje Petr Valdman a doplňuje: „Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat.“

Čtěte také:  Co můžeme očekávat od bydlení v rekonstruovaném domě?

Dokládání nízkopříjmovosti a sociálních bytů pro NZU. Jak to bude v praxi?

Společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo ve své žádosti o dotaci na rekonstrukci domu doloží počet vlastníků, jejichž domácnosti splňují podmínky nízkopříjmovosti a počet sociálních bytů. „Investiční podpora bude navýšena o bonus, který může dosáhnout částky až 150 tisíc korun za každou nízkopříjmovou domácnost či sociální byt. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše těchto bytů. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční příspěvky na fond oprav neměly nijak významně navyšovat. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit,” vysvětlil ministr Petr Hladík. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných (třetí stupeň invalidity) také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ Light,” uvedl ministr Petr Hladík.

Finance na renovaci obecních bytových domů

Vlastníci bytových domů z řad obcí, příspěvkových organizací, škol, veřejné správy, nadací apod. mohou žádat o podporu všech typů úsporných opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset předkládat účetní doklady.

„Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí, příspěvkových organizací, veřejné správy a dalších subjektů. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, výrazně navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace by mohla dosáhnout až do výše 70 % vynaložených nákladů. Podpora renovací bytových domů umožní benefitovat z rekonstrukcí bytových domů nejen jejich vlastníkům, ale i domácnostem v nájemním bydlení. V zateplených domech s úsporným zdrojem tepla ušetří nájemníci na cenách za energie nemalé částky,“ vysvětluje Petr Hladík.

„Průměrně nejstarší domy, kde zateplení fasády přinese největší energetické, a tím pádem i ekonomické úspory a přínosy v komfortu užívání, se zpravidla nacházejí v nízkopříjmových lokalitách. Proto vítám, že program Nová zelená úsporám nabídne žadatelům výhodnější a zjednodušené podmínky. Velkým pozitivem programu je, že začne zvýhodňovat nízkopříjmové domácnosti, a to až 150tisícovým bonusem. Tempo renovací je v České republice třeba rapidně zvýšit, a to i u lidí, kteří nemají našetřeny statisíce. Program NZÚ může být pro mnohé velkou motivací také v tom, že nově dostanou na renovace peníze zálohově předem,” uvedla za alianci Zateplujeme Česko Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.

Čtěte také:  Vegetační střechy plní řadu funkcí. Můžete na nich pěstovat i zeleninu

NZÚ je nově financována přes Modernizační fond

Nová zelená úsporám vstupuje do dalšího programového období zejména v souvislosti s přechodem na nový zdroj financování z Modernizačního fondu, který čerpá prostředky z výnosů emisních povolenek. „Jde o evropské peníze. Dotace z Nové zelené úsporám nezatěžují státní rozpočet a jejich zdrojem nejsou daně fyzických, ani právnických osob,” řekl ministr Hladík. Využití prostředků korun v rámci programu Nová zelená úsporám je účelově vázáno na energetické úspory a dekarbonizaci v rezidenčním sektoru a podléhá schválení Evropské komise a Evropské investiční banky.

„Je nutno zdůraznit, že jde o dlouhodobý program, lidé se nemusí bát, že finance v programu nebudou stačit. Není tak třeba žádat přesně v den spuštění příjmu žádostí, finance budou za týden, měsíc i rok,” doplnil ministr Hladík.

Chcete zateplovat či renovovat bytový dům? Zde najdete návod krok za krokem.

Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám se mohou obracet se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.

Napsat komentář