Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTest, o.p.s.

Vytvořené odpovědi

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na: zvýšení nájmu #10223

  Pronajímatel může nájemné zvýšit jednou za 12 měsíců a maximálně do takové výše, která s dalšími případnými zvýšeními za poslední tři roky nepřesáhne dohromady 20 %. Zároveň však zvýšené nájemné nesmí přesáhnout takzvané obvyklé nájemné, tedy nájemné za obdobný byt v dané lokalitě. Soud v případě sporu o zvýšení nájemného může určit obvyklé nájemné na základě třech srovnatelných nájemných v dané lokalitě nebo znaleckým posudkem. Pronajímateli ale zákon neukládá, aby nájemci doložil, že zvýšené nájemné nepřesahuje obvyklé nájemné, na druhou stranu nic mu nebrání, aby obvyklé nájemné v dané lokalitě nájemci doložil například nabídkami realitních kanceláří.  

  odpověď na: Zatékání kolem okna – na co mám nárok? #8265

  Ve Vašem případě bude záležet na konkrétním znění stanov SVJ. Otázku fondu oprav a provádění případných oprav upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v němž je bytové spoluvlastnictví upraveno. Úprava je však jenom obecná a řadu otázek mohou stanovy upravovat jinak, proto lze doporučit jejich prostudování. Jako vodítko můžete využít nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. To stanoví, že okna a fasáda jsou společnými částmi domu a že o opravě či stavební úpravě společných částí rozhoduje statutární orgán společenství vlastníků (předseda či výbor), pokud nepřevyšují náklady na opravu 1000 Kč na jednotku (byt) – viz § 13 odst. 2 uvedeného nařízení. Jestliže by oprava byla dražší, rozhoduje o ní shromáždění SVJ (viz § 1208 písm. f) bod 7. občanského zákoníku).

   

  Shromáždění také volí a odvolává statutární orgán. Takže pokud předseda či výbor neřeší problémy, které jim náleží do působností, lze na to reagovat právě skrze shromáždění. Shromáždění obecně svolává právě statutární orgán nejméně jedenkrát do roka. Mimořádné svolání můžete vymoci, pokud ke statutárnímu orgánu podá podnět nejméně čtvrtina vlastníků jednotek. Pokud to statutární orgán ani přes podnět neučiní, svolají tito vlastníci shromáždění sami.

   

  Jestliže tedy statutární orgán, který má správu domu na starosti, věc neřeší, lze jeho nečinnost i vlastní problém prodiskutovat právě na shromáždění vlastníků jednotek, které může o opravě také rozhodnout.

  odpověď na: Reklamace zboží #8100

  dobrý den, zaslání odlišného dekoru postele je samozřejmě vadou, která Vás opravňuje k reklamaci a poskytnutí buď přiměřené slevy, nebo výměny postele za správný typ podle § 2161 odst. 1 a § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Na vyřízení reklamace má prodejce maximálně 30 dnů, přičemž reklamaci lze uplatnit i e-mailem. Průkaznější ovšem je posílat reklamaci poštou na adresu podnikatele, a to doporučeně a s dodejkou. Případně máte nárok reklamaci uplatnit i v kamenné pobočce, neboť je bez významu, zda jste si zboží objednal z e-shopu, či kamenné pobočky, pokud jde o stejného podnikatele. Právní jednání je vůči němu účinné, pokud dojde do jeho sféry vlivu. A pod jeho sférou vlivu je samozřejmě i provozovna. Navíc platí, že reklamaci je prodejce povinen přijmout v kterékoliv provozovně podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Podnikatel má dokonce povinnost mít na pobočce oprávněnou osobu určenou k vyřizování reklamací. Trvejte proto na Vaší reklamaci uplatněné buď osobně, nebo zasláním dopisu. Odmítne-li prodejce Vaši reklamaci na pobočce přijmout nebo ji nevyřídí do 30 dnů, můžete podat podnět České obchodní inspekci, která mu za porušení zákona uloží pokutu.

  odpověď na: proplacení opravy v nájemním bytě #4183

  Dobrý den, pokud problematika údržby a oprav bytu není řešena v nájemní smlouvě, postupuje se dle nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Tento právní předpis kromě jiného vymezuje v ustanovení § 2, co se myslí „běžnou údržbou bytu“, kterou je povinen provádět nájemce. Patří sem i čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Z  toho tedy odvozujeme, že protažení odtoku na terase náležející k bytu je povinen provádět a zaplatit nájemce. Ovšem lze argumentovat i tím, že odpadem se nemyslí odtok vody na terase, ale například odpad u dřezu či vany. Doporučujeme se tedy s pronajímatelem zkusit domluvit například na uhrazení nákladů napůl.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)