Ing. Eduarda Hekšová, ředitelka společnosti dTest

Vytvořené odpovědi

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na: SVJ garáž #23411

  Dobrý den,

  bez znalostí podrobností případu, kromě jiného i rozsahu činnosti, které má správcovská společnost dle smlouvy vykonávat, nemůžeme jednoznačně odpovědět, zda je to správcovská společnosti, kdo nese odpovědnost. Navíc výbor SVJ je jistě povinen správcovskou společnost kontrolovat. Stejně tak lze uvažovat i o porušení prevenční povinnosti dle § 2900 občanského zákoníku, dle kterého platí, že každý je povinen si počínat tak, aby předešel škodám.<b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”></b>

  odpověď na: záruční doba – oprava #22815

  Současná situace je složitá pro všechny a je nutné k ní takovým způsobem přistupovat, i pokud se jedná o reklamace. Důležité je uplatnit právo z vady (reklamovat) ještě v době, kdy trvá záruka, což se v tomto případě podařilo. Pokud existují objektivní překážky (omezení pohybu atd.), nebylo by zcela v pořádku trvat na vyřízení reklamace hned a bazírovat na formálním dodržení 30denní lhůty. Nemožnost vyřešit záruční opravu však nemůže jít k tíži spotřebitele. Ideální je tedy nějaká forma domluvy, a sice že spotřebitele např. vyzvou k dodání zboží do reklamace, jakmile to bude možné, nebo že se spotřebitel ozve za měsíc a uvidí se, zda je vyřízení reklamace reálné. Určitě je však dobré nechat si alespoň e-mailem potvrdit, že bylo právo z vady uplatněno ještě v záruce a že bude reklamace vyřízena (byť se zpožděním).

  odpověď na: Nevráceni kauce v podnájemním bytě #21164

  Nejprve bychom nad rámec Vašeho dotazu uvedli, že pro Vás nebylo výhodné uhradit nedoplatek za celý rok 2018, když jste v nájemním bytě bydlel pouze šest měsíců, a to ke všemu mimo topnou sezónu. Co se však týče dodatečné dohody o datu vrácení kauce pronajímatelem, tak ta má přednost před zákonem i před nájemní smlouvou.

  Ovšem z Vašeho dotazu nevyplývá, jestli jste se dohodl s pronajímatelem na vrácení kauce písemně, respektive jestli lze takovou dohodu prokázat alespoň například e-mailem či SMS. Pokud jde pouze o ústní dohodou, tak bude problém s prokázáním její existence a v takovém případě by se vrácení peněz řídilo spíše nájemní smlouvou. Tedy kauce by měla být vrácena do 15 dní po předání bytu zpět pronajímateli. Co se týče stavu bytu, právě vzhledem k možným budoucím problémům je vždy vhodné na počátku nájemního vztahu sepsat předávací protokol a v něm co nejkonkrétněji popsat stav bytu v den jeho předání nájemci, nejlépe i s připojenou fotodokumentací. Odpadají pak problémy s dohadováním, kdo, kdy a jak byt poškodil. Nicméně za situace, že již byl sepsán předávací protokol o předání bytu zpět pronajímateli, neměl by po Vás pronajímatel požadovat další náhradu za dodatečně zjištěné závady v bytě. Pronajímatele byste měl tedy kontaktovat písemně a vyzvat jej k vrácení kauce, jelikož k jejímu vrácení již uplynula lhůta jak podle dohody, tak podle nájemní smlouvy.

  odpověď na: náhrada škody za vytopení #13535

  Z pohledu občanského zákoníku by v tom v zásadě neměl být problém, pojistné plnění však může v souhrnu krýt maximálně prokazatelně vzniklou škodu. To znamená, že si ze dvou pojistek nelze nechat jednu škodní událost vyplatit dvakrát v plné výši. Pokrýt přesah škody, kterou jedno pojištění zcela „neumazalo“, však obecně většinou možné je. Doporučujeme Vám však prostudovat pojistné podmínky a pojistnou smlouvu, kde byste měli nalézt přesné odpovědi. Nutné je také situaci konzultovat přímo s pojišťovnou.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)