náhrada škody za vytopení

 • Toto téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Ladislav Laker a poslední změna proběhla před 7 měsíci a 1 týdnem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #11414 Odpovědět
  lajka
  Host

  Dobrý den,sousedovi nad námi praskl přívod k pračce a vytopil nás. Je pojištěný, tak náhrada škody půjde z jeho pojistky. Jestli by náklady z naší strany byly vyšší, než náhrada škody z jeho pojišťovny, je možné zbylé náklady uplatnit z naší pojistky?

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #11416
    lojza
   Host

   Nechápu co řešíš? Prostě přijde zástupce pojišťovny vašeho souseda, sepíše škodu, nahlásí částku a vše by mělo být nahrazeno z pojistky souseda. Pokud má soused pojistku poddimenzovanou, tak případné vícenáklady by měla jeho pojišťovna řešit přímo s ním.

   Odpovědět
  • #13535

   Z pohledu občanského zákoníku by v tom v zásadě neměl být problém, pojistné plnění však může v souhrnu krýt maximálně prokazatelně vzniklou škodu. To znamená, že si ze dvou pojistek nelze nechat jednu škodní událost vyplatit dvakrát v plné výši. Pokrýt přesah škody, kterou jedno pojištění zcela „neumazalo“, však obecně většinou možné je. Doporučujeme Vám však prostudovat pojistné podmínky a pojistnou smlouvu, kde byste měli nalézt přesné odpovědi. Nutné je také situaci konzultovat přímo s pojišťovnou.

   Odpovědět
  • #21953
    Anna Cavallotti
   Host

   Jak mám postupovat když mě byl vytopen byt a to že praskla hadička za uzávěrem teplé vody směrem ke kohoutku umyvadla.Nájemník tvrdí že je to chyba majitele a ten zase že toto má nájemník ve své údržbě tzn. že chyba je nájemníka. Děkuji

   Odpovědět
  • #22148
   Martin Černý Martin Černý
   Účastník

   Dobrý den,

   ve Vašem případě se musím přiklonit k tvrzení vlastníka bytu. Pokud je pravda, že dle nájemní smlouvy zajišťuje drobné opravy a běžnou údržbu nájemce, bude za způsobenou škodu odpovídat on a s nárokem na náhradu vzniklé škody byste se měla obrátit na něj. Prasklou hadičku lze vcelku jasně zařadit do režimu běžné údržby a drobných oprav, tudíž směrodatné je skutečně výše uvedené ujednání v nájemní smlouvě. Jestliže ujednání chybí, platí podpůrná úprava obsažená v občanském zákoníku, přičemž dle této hradí běžnou údržbu a drobné opravy nájemce. 

   Odpovědět
  • #24022
    Magdaléna Voždova
   Host

   Dobrý den. 11.8. Mi zatekla voda do bytu. Začala se řešit příčina. Sousedka přivolal své instalatéry. Ti problém nenašli. Voda tekla víc. Následně správce domu (jsme SVJ) zajistil odbornou firmu, která našla problém ve stupačkách. Firma provedla celkovou výměnu stupacek.Stupacky se tazdily. Voda se začala používat. Nicméně mi se po týdnu, kdy už zdi vysychaly, problém objevil znovu. Voda mi znovu zatéká do zdi. Objevují se nové mokré fleky. Spojila jsem se se správcem. Majitelem bytu a firmou, která dělala rekonstrukci stupacek. Majitel bytu popírá, že voda pořád teče a pokud ano,  tak za to může firma, která asi posunula jejich vedení vody. Správce s danou záležitosti nechce mít nic společného. Je prý to problém mezi mnou a sousedem. Dnes je 27.9.a mě pořád teče voda do bytu. Majitelé nade mnou si nechali spravit celou koupelnu po pracích. Zazdili vše, zasparovali. Nepočítají s tím, že by se u nich měla hledat příčina. Šéf firmy, která opravu dělala, je přístupný dojít k nějakému řešení, ale trvá na tom, aby u schůzky byla firma, která dělala vodu sousedům před celou touto události. To majitel neakceptuje a podle nájemníků, kteří v bytě jsou, chce být prodat. Nájemníkům konci smlouva v prosinci. Jsem bezradna. V bytě mám plíseň, zápach. Stropy a zdi jsou napite vodou, mám tzv.rabicove stropy. Malíř říkal, že zdi, strop bude vysxchat nejméně 2-3 měsíce. Já nevím jistě, zda voda teče od sousedů, ale podle nezávislých osob, indtskateru, kterych jsem se ptala, se domnívají, že problém je opravdu nademnou. Co dělat?

   Odpovědět
  • #24030
    Ladislav Laker
   Host

   Vracím se k odpovědi pana Martina Černého ze dne 30.01.2020 v 18:48. Jeho odpověď je nesprávná. 

   Jde o případ, kdy selhala část vodovodní instalace, která je jako celek nepochybně součástí pronajatého bytu. Martin Černý se nesprávně domnívá, že za škodu vzniklou vytopení bytu odpovídá nájemce. To ovšemže není pravda! Odpovědnost za vzniklou škodu na majetku nese v tomto případě pronajímatel.

   Podle § 2257 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že (1) Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání; zároveň platí, že (2) Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

   Z uvedeného plyne, že je to pronajímatel, kdo odpovídá za stav a bezvadnou funkci technických zařízení uvnitř bytu. Případné poruchy a jejich následky (škody na majetku) jdou za pronajímatelem.

   1. Nájemce by odpovídal za takovou škodu pokud by ji způsobil zanedbáním své obecné prevenční povinnosti (např. zapomněl uzavřít vodovodní kohout a přeteklo umyvadlo).
   2. Dále by nájemce odpovídal za škodu, pokud by její příčinou bylo selhání jeho vlastního spotřebiče, který si nájemce do bytu vnesl a zde provozoval (např. pračka, myčka nádobí ve vlastnictví nájemce, atd.). V těchto případech za škodu samozřejmě odpovídá vlastník věci.
   3. Nájemce by odpovídal za škodu také v případě, kdy vzniklá škoda měla příčinnou souvislost se zanedbáním povinné údržby zařízení bytu.  Povinnost provádět údržbu by mohla být nájemci uložena ze zákona, nebo ujednáním v nájemní smlouvě.

   Povinnost nájemce ze zákona vzniká např. pokud je součástí bytu plynový spotřebič a nájemce k němu převzal návod k použití, ve kterém výrobce stanovil (např.) intervaly pro pravidelné čistění, kontrolu a seřizování, případně ukládá pravidelnou výměnu těsnění či tlakových hadic. Tyto povinnosti plní nájemce, jestliže spotřebič převzal do užívání.

   Povinnosti nájemce podle bodu 3 mohou vznikat i z nájemní smlouvy. Pokud by nájemní smlouva obsahovala povinnost nájemce provádět v rámci drobné údržby výměnu všech tlakových hadiček v intervalu (např.) každé dva roky, pak nájemce by při zanedbání těchto servisních úkonů odpovídal i za prasknutí staré vodovodní hadičky.

   V dotazu paní Anny se však nejedná o žádný z těchto tří případů. Proto platí, že za škodu na majetku vzniklou selháním vybavení bytu odpovídá pronajímatel. Paní Anna má pouze (v rámci běžné údržby a oprav) povinnost zajistit a uhradit výměnu  prasklé hadičky za novou.

   Odpovědět
  • #24031
    Ladislav Laker
   Host

   Magdaléno, voda se dostává do Vašeho bytu nikoliv od “sousedů”, nýbrž protéká přes společné části domu (stropy, stěny, podlahy, společná instalační šachta). Můžete se tedy domáhat nápravy na společenství vlastníků (SVJ). Nemusí Vás zajímat kdo je nájemcem kterého bytu. Ani nemusíte hlídat zda někdo svůj byt prodá.

   Uplatňujte náhradu škody na SVJ. Čím dříve, tím lépe. A písemně, s doručenkou. Společenství vlastníků má povinnost zajistit, abyste nebyla obtěžována vnikáním vody ze společných částí do Vašeho bytu. Jak to SVJ udělá – to je jejich věc. Vás nemusí zajímat jak se voda ve společných částech ocitla. Může protékat přes více pater škvírami v panelech. Zdroj závady ať si zjistí SVJ, které je ze zákona pověřeno provádět správu společných částí domu a pozemku.

   ————————————————————

   Měl jsem podobný problém, i když protékání bylo menší – občas mokrá skvrna na stropě. Poprvé to byla nějaká závada na (starém) oddpadním potrubí v koupelně nad naším bytem. Po rekonstrukci oné koupelny opět! I když se sousedi dušovali, že mají vše nové – zjistilo se, že byl lajdácky utěsněný odtok ze sprchového koutu. Oprava se prý obešla bez bourání. Po roce opět – tentokrát šlo o vlasovou prasklinu na plastové vaničce sprchového koutu. Voda kapala prasklinou jen když se sprchoval soused (váha 120 kg). To už se muselo vybourat i s obložením vaničky a vyměnit – měli to ještě v záruce.

   Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
Odpověď na: náhrada škody za vytopení

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?