SVJ garáž

 • Vytvořil
  Téma
 • #23328 Odpovědět
  Řidič Péťa
  Host

  Hezký den, v rámci našeho SVJ fungujeme jako společenství pro garážový dům, do kterého však zatéká. Správcovská firma nám nyní vypověděla smlouvu. Problém je očividně dlouhodobý a správcovská firma nekonala své povinnosti. Na některých autech je i viditelné poškození od srážející se vody s usazeninami. Měla by firma nést zodpovědnost za poškození aut, a dokonce opravu garáží?

Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #23329
    Malý
   Host

   Možná je to takto (ale bez záruky):

   Majitel auta je poškozený, majitel garáže je škůdce. Za škodu odpovídá škůdce. Komu garáž patří lze zjistit na katastru. Možná je to x spoluvlastníků, přičemž každému přísluší jistý podíl na celku. Poškozený se může se svým požadavkem na náhradu škody obrátit na kteréhokoliv ze spoluvlastníků, neboť oni odpovídají rukou společnou. Paradoxně i na sebe, když je poškozený spoluvlastníkem garáže.

   Spoluvlastníci možná mají péči o garáž vloženou do stanov SVJ, toto SVJ je potom právnická osoba, jež má ve stanovách péči o garáž. SVJ je odpovědné spoluvlastníkům.

   SVJ může své pravomoci delegovat třetí osobě – správci, nejspíš komanditní smlouvou, a tento správce má na starost péči o garáž. Správce je odpovědný SVJ.

   Škodu je z pozice poškozeného nutno včas ohlásit viníkovi a pečlivě shromáždit důkazní materiál.

   Poruchu v konstrukci střechy je z pozice spoluvlastníka nutno včas ohlásit statutárnímu orgánu SVJ a pečlivě sledovat jeho reakci a opatření k odstranění závady.

   Majetek znamená odpovědnost!

    

   Odpovědět
   • #23339
     Řidič Péťa
    Host

    Díky, včera jsem přišel na to, že je to však spolek na samostatné SVJ. mění se na tom něco?

    Odpovědět
  • #23347
   Pavel Pavel
   Účastník

   Řidiči Péťo,

   v prvním příspěvku píšete: “v rámci SVJ fungujeme jako společenství pro garážový dům”.

   V druhém příspěvku píšete, že “je to však spolek na samostatné SVJ”.

   Nejdříve je nutné vyjasnit právní postavení toho “společenství” či “spolku”.

   Může to být také tak, že se jedná o jednu nebytovou jednotku, ve které je mnoho garážových stání. Pro správu této jednotky je “něco” zřízeno. Co to tedy je?

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #23354
    Ladislav Laker
   Host

   Pan Malý napsal: “Poškozený se může se svým požadavkem na náhradu škody obrátit na kteréhokoliv ze spoluvlastníků, neboť oni odpovídají rukou společnou. Paradoxně i na sebe, když je poškozený spoluvlastníkem garáže.”.

   Názor pana Malého je v rozporu se zákonem.

   Podle § 1121 NOZ platí, že aždý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu. Podle § 1122 NOZ platí, že podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Podle § 1120 platí, že plody a užitky ze společné věci se dělí (mezi spoluvlastníky) podle poměru podílů.

   Z toho plyne, že i závazky a dluhy ze společné věci (včetně náhrady škody) se mezi spoluvlastníky dělí podle poměru podílů. 

   To, co zde uvedl pan Malý, by se uplatnilo pouze v případě, kdy osoba mimo okruh spoluvlastníků vymáhá škodu na spoluvlastnících. Pokud však vymáhá jednotlivý spoluvlastník na ostatních spoluvlastnících, není oprávněn vymáhat na kterém koliv z nich. Je oprávněn vymáhat na každém ze spoluvlastníků jednotlivě, a to pouze částku podle poměru jejich podílů.

   Odpovědět
  • #23362
    Řidič+Péťa
   Host

   Je to spolek, psal jsem to.

   Odpovědět
  • #23394
    Ladislav Laker
   Host

   Péťo, ani po dvou “upřesněních” jste nám vůbec nic nevysvětlil. Váš dotaz tedy zůstává nesrozumitelný.

   Neuvedl jste kdo je vlastníkem budovy (garážového domu). Neuvedl jste z jakého právního důvodu v něm vlastníci vozidel parkují. Neuvedl jste jaké jsou smluvní podmínky pro parkování vozidel v “garážovém domě”. Neuvedl jste jaká smlouva byla sjednána mezi vlastníkem budovy a “správcovskou firmou”.

   Obecně platí, že  za škody způsobené zatékáním do budovy zpravidla nese odpovědnost vlastník budovy, i když si ke správě budovy sjednal jinou osobu jako správce. To je vše co se dá o věci říci.

   Odpovědět
  • #23411

   Dobrý den,

   bez znalostí podrobností případu, kromě jiného i rozsahu činnosti, které má správcovská společnost dle smlouvy vykonávat, nemůžeme jednoznačně odpovědět, zda je to správcovská společnosti, kdo nese odpovědnost. Navíc výbor SVJ je jistě povinen správcovskou společnost kontrolovat. Stejně tak lze uvažovat i o porušení prevenční povinnosti dle § 2900 občanského zákoníku, dle kterého platí, že každý je povinen si počínat tak, aby předešel škodám.<b style=”mso-bidi-font-weight: normal;”></b>

   Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 vláken odpovědí
Odpověď na: SVJ garáž

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?