Zloději identity nově cílí na SVJ. O co se jedná a jaké mohou být následky?

Krádeže osobní identity, jejichž cílem je osobní obohacení, nejsou nic nového. Zcela nečekanou skutečností je fakt, že se tito zloději identit nově zaměřili na SVJ a bytová družstva. Ačkoliv se to zdá hodně nepravděpodobné, jen v Praze se počet postižených SVJ již blíží stovce. A následky mohou být skutečně závažné.

Na rejstříkových soudech případů přibývá

Podle informací Městského soudu v Praze lze aktuálně za potenciálně rizikové považovat cca 90 rejstříkových návrhů na zápis změny statutárního orgánu či představenstva družstva a lze přepokládat, že se počet bude dále zvyšovat. Obdobné případy hlásí i z některých dalších velkých měst.

„Zástupci Městského soudu v Praze informovali zástupce Městského státního zastupitelství v Praze o svých podezřeních. Byl dán podnět státnímu zastupitelství ke vstupu do podezřelých rejstříkových řízení a současně státní zastupitelství předalo podnět orgánům Policie ČR, které podezření již začala aktivně prošetřovat. Proběhla již též vzájemná komunikace s některými krajskými soudy,“ informuje Mgr. Markéta Puci, tisková mluvčí Městského soudu v Praze.

Co hrozí? Výběr účtu SVJ nebo družstev, uzavření půjčky či úvěru, pronájem společných částí domu

Ačkoliv se může zdát, že je pokus o převzetí rozhodovacích pravomocí SVJ jen obtížně proveditelný, podle slov právníků je riziko a bezprostřední ohrožení provozuschopnosti SVJ velmi reálné.

Podstata podvodu spočívá v podání návrhu na zápis nového statutárního zástupce SVJ nebo bytového družstva na rejstříkový soud. Tyto návrhy jsou zcela legitimní a běžné pro situace, kdy jsou shromážděním zvoleni noví statutární zástupci, kteří následně musí být, po schválení rejstříkovým soudem, zapsáni ve veřejném rejstříku. V těchto podvodných případech však žádost podává účelově založená společnost. „Údaje v dokládaných přílohách jsou upraveny tak, aby z nich vyplývalo odvolání původního výboru a volba nového statutárního zástupce. Jediným cílem je snaha o získání přístupu k finančním prostředkům SVJ nebo družstva, případně možnost uzavřít jménem SVJ úvěrovou smlouvu,“ popisuje průběh podvodného jednání Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Čtěte také:  Aktuální režim Akademie pro bytové domy

Vybírejte poštu, kontrolujte datové schránky

V tuto chvíli je prvním opatřením sledovat stav zápisu ve veřejném rejstříku. Je důležité bezodkladně přebírat poštu, zasílanou na adresu SVJ, případně kontrolovat datovou schránku. Dojde-li SVJ, které nepodalo žádný návrh, rozhodnutí soudu, okamžitě se informujte, o co se jedná.

„Tam, kde rozhodnutí dojde do právní moci a je proveden zápis, lze využít případně ustanovení § 101 zákona o veřejných rejstřících a podat „obranný“ návrh proti zápisu. Jeho úspěšnost je však sporná a bude odviset od konkrétní situace každého případu. Proto je na místě vyhledat pomoc advokáta,“ doporučuje Mgr. Markéta Puci.

Jednejte bez časové prodlevy

Zkušenosti s novou situací má Mgr. Vojtěch Opočenský z Advokátní kanceláře Ladislav Drha, na kterou se poškozená SVJ obracejí: „Jsme v kontaktu s rejstříkovým soudem a z našich evidovaných případů detailně známe jak podstatu vzniku problému, tak i chování soudu s administrativními a právními postupy. Kromě okamžité komunikace s rejstříkovým soudem též souběžně podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele, kde jako podezřelého uvádíme jak právnickou osobu navrhovatele, tak její jednatele jako osoby fyzické. Cílem je zabránit zneužití statusu společenství a navrácení pravomoci právoplatnému výboru.“

Ačkoliv se zjištěné případy zatím týkají výhradně SVJ, stejně napadnutelná jsou i bytová družstva.

Riziko za statutáry nově ohlídá Alarm SVJ

Pokud je návrh na změnu statutárního zástupce podán bezchybně, nebyla dosud prakticky žádná možnost, jak by se o změně mohlo SVJ dovědět dříve než v rámci informace rejstříkového soudu o zápisu nového statutárního zástupce. To však znamená, že nový statutár již disponuje veškerými rozhodovacími právy, které stanovy a zákon umožňují.

Sdružení českých, moravských a slezských SVJ proto na vzniklou situaci obratem reagovalo a v těchto dnech spouští unikátní službu Alarm SVJ která, obdobně jako u katastru, průběžně hlídá a neprodleně upozorňuje statutární zástupce na jakákoliv podání a probíhající změny v rámci rejstříkového soudu. Legitimní výbor tak může okamžitě reagovat a podvodnému jednání zabránit. Informace o nové službě naleznete na stránkách alarmsvj.cz.

Čtěte také:  Optimální stínění interiéru před sluncem přinášejí venkovní žaluzie

/Ilustrační foto Dana Dobrá/

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?