Myši a potkani se na zimu stahují do domů. Zanedbání zákonných povinností může majitelům domů přinést vysoké pokuty

S klesajícími teplotami si začínají myši, potkani a další hlodavci hledat útočiště, ve kterém by přečkali zimu. Ideálním zimovištěm je pro ně teplé místo s dostatkem potravy. Bohužel tomu odpovídá drtivá většina budov včetně bytových domů. Mnoho majitelů a provozovatelů nemovitostí přitom ani neví, že mají ze zákona povinnost výskyt hlodavců regulovat.

Myši a potkani v domě představují problém

Hlodavec v domě je opravdu velký problém. Nejen, že dokáže znehodnotit například potravinové zásoby domácnosti, může ale poškodit i konstrukci stavby a hrozbu znamená i ze zdravotního a hygienického hlediska. Další nevýhodou je také fakt, že se hlodavci velice rychle množí, proto je nutné jejich přítomnost řešit co nejrychleji.

Mezi povinnosti patří pravidelná deratizace

Mnoho majitelů nemovitostí neví, že pro ně v této oblasti ze zákona plynou také určité povinnosti. Vlastníci domů, tedy i bytová družstva a SVJ, mají povinnost provádění pravidelné deratizace. Za podcenění této prevence hrozí nemalé sankce, které se mohou vyšplhat až do výše dvou miliónů korun. Přičemž dojde-li prokazatelně k poškození zdraví osob či jiným škodám, může být sankce až tři milióny.

V rámci ochrany zdravých životních podmínek má každý majitel a správce budovy povinnost prokazatelně regulovat počet myšovitých hlodavců na únosnou míru. Některé úkony je možno provádět svépomocí. Platí ale, že ten, kdo zákrok provede, za něj zodpovídá zejména z hlediska bezpečnosti vůči třetím stranám.

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Pro vlastníky rodinných domů, bytů a pozemků jsou podmínky mírnější. Problém může nastat, pokud se hlodavci rozšiřují právě z vašeho pozemku k sousedovi. Ten může kontaktovat hygienickou stanici nebo odbor životního prostředí. V případech velkých škod nebo újmy na zdraví je pak příslušný úřad povinen situaci na místě prošetřit a jestliže se prokáže vaše zavinění, hrozí vám pokuta až 10 tisíc korun, která bude určena v přestupkovém řízení.

Čtěte také:  ​Šanony, seznamy členů, přeposílání informací. Jak bude vypadat GDPR v praxi SVJ?

Jaké zákony ukládají povinnost zásahů proti hlodavcům?

Podle zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví je povinna speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků.

Dalšími zákony, které upravují povinnosti související s ochranou zdraví a vlastníci nemovitostí by s nimi měli být seznámeni jsou zákon č. 392/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 137/2014 o hygienických požadavcích na stravovací služby nebo zákon č. 166/1999 o veterinární péči.

Nejlepší prevence proti hlodavcům v domě je udržování pořádku

Jedním ze základních kroků prevence proti hlodavcům je udržování pořádku. To se týká zejména společných částí domu, suterénu, sklepů a dalších prostor, kde lidé z bytů často hromadí nepotřebné věci. Dalšími místy, které je nutné kontrolovat, jsou úklidové a podobné místnosti v domě. Velmi rizikové jsou zejména ty, kde je umístěna výlevka nebo klozet. Myši a potkani se do domu dostávají také nekompletními stavebními úpravami, otevřenými prostory u stoupaček a dalšími snadno dostupnými místy.

Log in with your credentials

Forgot your details?