Zateplování domů je nyní jednodušší

Dostatečné zateplení domu se opět dostává do popředí zájmu. Důvodem jsou především rostoucí ceny energií. V kvalitně zateplených domech klesají náklady na vytápění o desítky procent.

Čím zateplit fasádu panelového domu?

V dnešní době bývá nejpoužívanějším materiálem pro zateplení fasád pěnový polystyren nebo kamenná izolace z čedičových vláken. Zateplení polystyrenem je ekonomicky výhodnější, ale zateplovaný objekt má ve srovnání se zateplením nehořlavou minerální vlnou nevýhodu z hlediska požární bezpečnosti. Z aktualizované normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb, která je platná od 1. srpna 2016 vyplývá, že při zateplení bytových domů s požární výškou v rozmezí 12-22,5 m je nutné v každém podlaží dělit polystyrenové zateplení vodorovnými a někdy i svislými požárními pruhy.

Výhody obou materiálů v jednom

Pouziti Izolacnich Desek 1
Použití izolačních desek, zateplovací systém Weber

Doposud rozšířenou možností, jak plnit požadavky normy, bylo kombinovat zateplení polystyrenem s požárně dělícími pásy z minerální vlny. To ale značně komplikovalo a prodlužovalo zateplovací práce, protože bylo nutné dbát na správné provedení pásů, jejich umístění, napojení na izolant z pěnového polystyrenu a komplikované provádění různých detailů. Výrobci se proto zaměřili na hledání řešení a uvedli na trh izolační desky ISOVER Twinner, které využívají předností obou izolantů. Tento izolant kombinuje výhody čedičové vlny  a šedého pěnového polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními parametry. Výsledkem je lehký, pevný a vysoce účinný izolant, který výrazně zjednodušuje provedení. Tyto desky zaručují požární bezpečnost zateplení, a proto není nutno vkládat vodorovné ani svislé pásy minerální izolace.

Další výhody při použití tohoto nového materiálu jsou například sjednocený povrch pro aplikaci výztužné vrstvy fasádního lepidla, absence přechodu dvou materiálů, odstranění problémů s napojením desek různého rozměru (výrobní rozměry polystyrenových desek a desek z minerální vlny jsou různé), jednotná difuze v celé ploše apod.

Na zateplení můžete žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám

Majitelům bytových domů a společenstvím vlastníků jednotek nabízí dotační program Nová zelená úsporám peníze na energeticky úsporná opatření. Díky úpravám a vylepšením domů můžete významně ušetřit za energie a také významně přispět k čistšímu životnímu prostředí.

Čtěte také:  Součástí společnosti Sto s.r.o. jsou od srpna 2018 i aktivity značky STOMIX

Dotace vám uspoří i statisíce korun

Peníze z Nové zelené úsporám lze čerpat na zateplení domů (fasáda, stropy, podlahy) a také na výměnu oken a dveří. Na tyto energetické úspory je možné získat až 50 % způsobilých výdajů. Vybírat ale můžete i z celé řady dalších podporovaných opatření. Program nově umožňuje poskládat si podporu de facto na míru. To znamená, že v rámci jedné žádosti můžete zkombinovat např. zateplení, výměnu kotle i instalaci fotovoltaiky. S dotací pořídíte ale i nabíječky pro elektroauta, nádrž na dešťovou vodu nebo vysázíte stromy v areálu bytového domu. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus ke standardní dotaci získáte navíc. V případě bytových domů lze za každou kombinaci dostat 20 000 korun. Bonusy se navíc mohou sčítat a výslednou dotaci tak navýšit o dalších až 200 tisíc korun.

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá zcela online, přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Žádost o dotaci je možné podat před realizací opatření, v jejím průběhu nebo i po ní.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner