Mnoho domů má staré domovní rozvody. Nepodceňujte riziko

Ve většině starších panelových domů a cihlových činžovních domů najdete již zastaralé silnoproudé i slaboproudé elektrické rozvody – hlavní domovní vedení (HDV). O tom, proč je potřeba je rekonstruovat, jsme si povídali s Rudolfem Červenkou, obchodním ředitelem společnosti PREměření, a. s.

Co považujete za hlavní problém u starého domovního vedení?

Původní vedení bylo prováděno zpravidla hliníkovými vodiči, které mají životnost již dávno za sebou. Představují tedy bezpečností, provozní a v neposlední řadě požární riziko. Nemluvě o tom, že současné domácnosti mají díky velkému množství elektrických spotřebičů a jejich vyššímu příkonu daleko větší energetické nároky. Je tedy zřejmé, že všechny bytové domy s výjimkou novostaveb jsou postupně nuceny přistoupit k rekonstrukci HDV.

Je ještě velké množství domů, kdy s rekonstrukcí vedení vyčkávají. Co všechno rekonstrukce obnáší?

HDV začíná v přípojkové nebo rozpojovací skříni umístěné obvykle na fasádě domu a končí odbočkou k poslednímu elektroměru v nejvyšším patře. Při rekonstrukci se demontuje stávající elektroinstalace, tj. odstranění původních elektroměrových rozváděčů, kabelů, krycích lišt, a vymění se za měděné vodiče, které se schovají do ochranné trubky. Další kabely k internetovému nebo televiznímu připojení, které byly do starších domů přidávány postupně, se svedou do jednotlivých ochranných trubek. Původní elektroměrové rozváděče jsou nahrazeny novými, instalují se nové hlavní jističe pro jednotlivé bytové jednotky, případně nebytové prostory, včetně osazení elektroměrů. U bytů lze v případě zájmu zákazníka vyměnit přívodní vodiče mezi elektroměrovými rozváděči na chodbách a rozváděči v bytech. V souvislosti s novým připojením se většinou vymění také domácí telefony pro dálkové otevírání vstupních dveří. Pokud jsou zvonky, což platí pro většinu panelových domů, umístěny na původních elektroměrových rozváděčích (plechových skříních), přemístí se ke vchodovým dveřím jednotlivých bytových jednotek. U vchodových dveří domu se instalují nové zvonky. V neposlední řadě se musí připojit na nové vedení také výtahy.

Čtěte také:  Jak úspěšné je vymáhání pohledávek v družstvech a SVJ a jak je řešit?

Jak v tomto případě probíhá komunikace s dodavatelem a distributorem elektřiny?

Veškerá komunikace probíhá přes nás, zákazník nemusí nic řešit. Všechny práce zakončíme zaplombováním odběrných míst. Vystavíme podklady pro uzavření smlouvy o dodávce, vyhotovíme výchozí revizní zprávu na provedenou elektroinstalaci a zpracujeme podklady pro administrativní změny v dodávce elektřiny, například při navýšení jističe a podobně. Na distribučním území hlavního města Prahy máme výhodu, že naší sesterskou společností je PREdistribuce, a. s., tím je komunikace mnohem snazší.

Bytové domy řeší také úspornější osvětlení

Ano, u většiny zákazníků provádíme také kompletní výměnu osvětlení veškerých společných prostor včetně sklepů a komor, díky kterému mohou snížit náklady na elektřinu. Navíc zajišťujeme nezbytné stavební práce (bourání, sekání, vrtání průrazů a otvorů), sádrokartonářské a malířské práce, takže zákazníkovi předáme dům v kompletním stavu.

Více informací premereni.cz/hdv

Napsat komentář