Velké změny v oboru měření energií cílí na bytové domy

Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky.  Do 1.1. 2027 by měli být všechny osazené měřiče (teplo a teplá voda) již jen dálkově odečitatelné. V procesu je také novela zákona 67/2013 sb, která mimo jiné řeší také měsíční informovanost o spotřebě pro koncové spotřebitele. Aktuální situaci komentuje Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika.

Dálkové odečty jsou součástí procesu digitalizace jako nezbytného kroku k monitoringu energií. Jaká je aktuální situace?

V oboru měření energií, ve kterém ista působí a českém trhu již 30 let se za relativně krátký časový úsek odehrál velký posun k digitalizaci.  Služba automatického dálkového odečtu je tím nejlepším případem.  Od 1.1. 2022 platí povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel a do 1.1. 2027 by měla být všechna instalovaná měřidla již dálkově odečitatelná.  Pro klienty isty to ale zase tak zásadní změna není, jelikož technologii dálkového odečtu jsme na trhu představili již téměř před 12 lety a 88 % našich klientů již tuto technologií využívá.

Klienti si tedy technologii pořídili dříve, než jim to ukládala zákonná povinnost?

Ano, podle naší zpětné vazby považují naši klienti technologii dálkového odečtu za velký přínos ve správě budov. Měření a vyúčtování spotřeby energií je digitalizované, automatické a přesné, data mají archivována a zároveň splňují požadavky GDPR. Elektronické zpracování dat také zaručuje přesnější rozúčtování energií. Další výhodou dálkového odečtu je dostupnost online portálových služeb.

Co si máme pod pojmem portálové služby představit a proč jsou tak důležité pro správce nebo předsedy SVJ?

Portál zajišťuje především rychlý přístup k informacím – odečty přístrojů, analýzy, archiv dokumentů vyúčtování za předchozí období. Dále sledování spotřeby může vést i k tolik žádaným úsporám. Informace o spotřebách vody v jednotlivých bytech poskytované uživatelům vedou jednoznačně k úsporám a odhalování chyb – hlášení o zpětných průtocích vody, extrémních a nízkých nulových spotřebách umožní majitelům a správcům domů dostatečně rychlou nápravu. Navíc k portálu mohou mít přístup i jednotliví uživatelé bytů – což je důležité pro uživatele bytů a je v souladu s připravovanou legislativou České republiky.

Čtěte také:  Kaskádová kotelna

S novou legislativou a trendem digitalizace přichází na trh i nové společnosti, které nabízení dálkové měření, nové softwarové systémy atd. Jak vnímáte novou konkurenci?

 Každý trh se vyvíjí, a i v našem prostředí se objevují nové společnosti, které se snaží využít změn v oboru.  Novou konkurenci monitorujeme a nepodceňujeme. Nicméně věříme, že jsme více než připraveni poskytnout stávajícím i novým klientům ty nejkvalitnější produkty i služby. ista má tu výhodu, že zajišťuje montáže vlastních přístrojů, disponuje vlastní technologií dálkového odečtu pomocí sběrnice dat, má k dispozici portálové služby, a navíc patří k největším rozúčtovacím společnostem v České republice.  Klient má tedy takzvaně vše pod jednou střechou a nemusí jednat s více dodavateli nebo si některé důležité úkony provádět sám. Jsme připraveni nejen technologicky, ale i personálně poskytnout našim klientům kompletní balíček služeb. Naši klienti v nás mají důvěru již mnoho let a navíc vědí, že jim vždy pomůžeme být v souladu s aktuální legislativou.

Napsat komentář