Ob Img 6032

V SVJ Amforová dnes za teplo platí výrazně méně. Co udělali?

Podobných bytových domů bychom našli jen v Praze stovky. Problém, na který hledají řešení, je výrazný nárůst nákladů na vytápění a ohřev vody. Stejně tak to bylo i na pražském sídlišti v domě SVJ Amforová 1900-1906. Jako cestu k úsporám za energie zvolili vlastní zdroj vytápění, který později doplnili o tepelná čerpadla a fotovoltaiku. Co vše bylo nutné zařídit, jak to vše probíhalo a udělali by dnes něco jinak? O rozhovor jsme požádali Václava Svobodu, předsedu SVJ Amforová 1900-1906.

Regulovaná část ceny elektřiny od ledna 2024 vzroste o téměř 66 %

Už v listopadu loňského roku bylo rozhodnuto o navýšení regulované části ceny elektřiny. Energetický regulační úřad (ERÚ) oznámil navýšení o 65,7 % u elektřiny a 38,8 % u plynu.  Růst cen se dotkne mimo jiné všech domácností, které mají na příští rok fixovanou cenu, v průměru si Češi za elektřinu připlatí o 4 tisíce ročně více.

Image

Topná sezóna 2023 byla zahájena

V pondělí 9. 10. byla zahájena letošní topná sezóna. To znamená, že nám doma začnou hřát radiátory. I když třeba ještě nepotřebujete doma topit, vyzkoušejte, zda vám radiátory hřejí. Pokud zjistíte problém, je nutné odvzdušnění, případně kontaktujte zástupce domu.

Ob Snímek Obrazovky (5).jpgimg 20230323 160300

Nová zelená úsporám po bytové domy podzim 2023: Co se mění a zůstává?

Hlavní změny nového programového období dotačního programu Nová zelená úsporám se týkají navýšení některých jednotkových dotací, rozlišení nabídky pro různé skupiny žadatelů a možnost zálohového vyplácení. Bytová družstva, SVJ i další vlastníci bytových domů mohou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR podávat žádosti o dotaci Nová zelená úsporám od 19. září 2023.

Přetížení sítě, vypínání zdrojů či finanční odměna za spotřebu energie. Obliba fotovoltaik výrazně změní českou energetiku

Růst obliby fotovoltaiky je tak vysoký, že pokud by se realizovaly všechny vydané smlouvy o připojení pro FVE, znamenalo by to téměř dvojnásobné zatížení přenosové soustavy oproti současnému stavu ve špičce. Pro stabilitu sítě to znamená velké riziko. Český energetický trh se proto podle odborníků bude muset výrazně proměnit. Klíčové bude flexibilní řízení sítě, ale také zapojení chytrých technologií. Setkat se bude možné i s řízeným vypínáním některých fotovoltaických elektráren nebo s tím, že uživatelé budou dostávat finanční obnos za spotřebu elektřiny při nízké poptávce.

Ob Light Bulbs G2a7b4a2cb 1920

Nepodložené snížení měsíčních záloh na energie není dobré řešení

V dnešní době se všichni snažíme přijít na způsoby, jak snížit výdaje za energie. Jedním z nich je i snížení měsíčních záloh. Mělo by být ale podložené a odrážet reálnou spotřebu. Mnoho dodavatelů vám navíc zálohy ani nesníží, pokud nedoložíte, že se spotřeba opravdu snížila, například fotografií měřidel s datumem i víckrát za sebou.