Také letos budete moci podávat žádosti o dotace Bytové domy bez bariér 2021, včetně dotace na výtahy

V rámci podprogramu Bytové domy bez bariér bude možné opět žádat i o dotace na dostavbu výtahu. Každoročně je o tuto dotaci mezi vlastníky bytových domů velký zájem. Přesný termín vyhlášení dotace bude zveřejněn na stránkách mmr.cz, předpokládaný termín je přelom listopadu a prosince. Rozhovor pro Okolo bytu poskytla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jaký je podíl žádostí na dostavbu výtahu v rámci celého podprogramu Bytové domy bez bariér?

Žádostí na výtahy je naprostá většina. Něco mezi 30 a 40 % těchto žadatelů ji kombinuje s podporou na stavební úpravy bezbariérového vchodu. Pouze samotnou úpravu vchodu s tím, že již výtah v domě mají, chtějí každoročně s pomocí dotace řešit jen jednotky žadatelů.

Jaké další úpravy (kromě dostavby výtahu) se mezi žadateli nejčastěji objevují?

Co se týče bezbariérových úprav přístupu do domu, objevují se větší či menší projekty na různé typy nájezdových ramp (betonových i kovových) nebo jen terénní úpravy spojené s předlážděním chodníku tak, aby bylo dosaženo požadovaného sklonu přístupové cesty. Dále to bývá vybourání nového nebo rozšíření stávajícího dveřního otvoru a osazení novými dveřmi. Jednoduše takové úpravy, které pomohou hendikepovaným nebo starším obyvatelům snáze se dostat do svého domu a bytu.   

Jak hodnotíte celkovou úspěšnost tohoto podprogramu?

Dle ohlasů jde zcela jistě o velice úspěšný dotační program, který je žádaný i širokou veřejností. O tom svědčí jak každoroční nárůsty počtu přijatých žádostí, tak zvyšující se číslo podpořených projektů. Ke konci roku bychom mohli atakovat hranici jednoho tisíce výtahů spolufinancovaných z tohoto podprogramu. Ten byl spuštěn v roce 2016. Není pochyb o tom, že bezbariérové úpravy a výstavby výtahů významně zlepšují kvalitu bydlení v domě. Opravdu zásadní pozitivní dopad pak mají tyto úpravy na naše hendikepované spoluobčany, seniory nebo rodiče s malými dětmi.

Čtěte také:  Přichází roční vyúčtování spotřeby tepla a vody. Jak se vypočítá a jaké jsou termíny pro zaplacení?

Jaká je pro letošní výzvu uvolněna částka?

Pro rok 2021 máme připraveno celkem 200 milionů korun.

Pro lepší představu – můžete tuto částku porovnat s předchozími roky?

V roce 2019 bylo ve výzvě rovněž 200 milionů korun, tento rok pak 165 milionů, ale v obou letech jsme nakonec finance navýšili tak, abychom dokázali vyhovět maximu žadatelů.

Podle dřívějších zkušeností lze předpokládat, že budou moci být schváleny všechny žádosti, splňující kritéria?

Poptávka je bohužel ještě vyšší, než je finanční alokace. Proto se pak z některých žadatelů stanou náhradníci a v případě úspor, se dostane i ně. Děláme opravdu maximum možného.

Bylo v loňském roce vyhověno všem žadatelům, kteří splnili podmínky? Kolik jich bylo?

V loňském roce, resp. v rámci poslední výzvy, tj. pro rok 2020, byly schváleny a doporučeny k poskytnutí dotace, díky navýšení peněz pro národní programy, všechny žádosti, které prošly formálním a věcným hodnocením. Šlo o 220 žadatelů.

Jsou v letošní výzvě některé změny nebo mohou zájemci o dotaci na výtahy případně navázat na zpracované podklady, které začali shromažďovat na loňskou výzvu, ale nestihli termín podání?

Snažíme se, aby podmínky byly pro žadatele vždy co možná nejjednodušší a hlavně konzistentní. Proto výzva na podávání žádostí pro rok 2021, resp. její podmínky, nedoznají výraznějších změn.

Můžete upozornit na nejčastější pochybení, kterých se žadatelé při podávání žádosti o dotace v minulých letech dopouštěli?

Někdy se stane, že žadatel zpracovává projekt na poslední chvíli a pak pošle žádost nekompletní. Třeba je-li vyžadováno stavební povolení, to musí nejprve nabýt právní moci. Všechny žadatele ale musím pochválit, protože většinou mají žádosti naprosto v pořádku. I my se každoročně snažíme zpřesňovat a zjednodušovat všechny podmínky a metodické pokyny. Doporučuji vždy vše pokud možno pečlivě prostudovat a v případě, že si žadatel nebude něčím jist, může kontaktovat e-mailem nebo telefonicky přímo správce programu, který rád poradí a nasměruje. Od toho tu jsme.

Čtěte také:  Dotace Nová zelená úsporám od října se změnami. Kolik peněz a na co?

Děkujeme za rozhovor

Napsat komentář