SVJ a jejich peníze. Banky reagují na podvodné zápisy orgánů SVJ do rejstříku a přijímají opatření

První pokusy o podvodné zápisy nového statutárního orgánu SVJ se objevily již na konci září tohoto roku. Od té doby rejstříkové soudy v Praze a dalších větších městech identifikovaly již více než stovku pokusů nesoucích prvky podvodu. Cílem ataku na SVJ je získat přístup k jejich účtům a jejich následné vytunelování, případně další možná finanční zneužití SVJ.

Jak by ke krádeži peněz z účtu SVJ nebo uzavření úvěru jménem SVJ mohlo vůbec dojít?

Pokusy, jak se dostat k financím SVJ, probíhají podle shodného modelu. Účelově založená společnost (ve většině případů se jedná o s. r. o., zastoupené jednatelem) podá na rejstříkový soud návrh na zápis nového statutárního orgánu, kterým je ona sama. K tomu doloží padělané zápisy ze shromáždění vlastníků, ze kterých vyplývá odvolání původního výboru SVJ a právoplatná volba této společnosti jako jediného nového statutárního zástupce. Pokud je ze strany autorů podvodného jednání vše pro rejstříkový soud bezchybně doloženo, tak se stávající výbor SVJ o probíhajícím zápisu nového statutárního zástupce vůbec nedoví. 

Nový statutární zástupce tak získává všechna rozhodovací práva, včetně nakládání s finančními prostředky SVJ. To se týká jak běžných, tak i spořících účtů a termínovaných vkladů. Není výjimkou, kdy jsou na těchto účtech uloženy finance v řádech mnoha miliónů korun.

Jak podvodnému zápisu orgánů SVJ do rejstříku zabránit?

Mohou tedy v rámci současných podvodných pokusů o zápis statutára do veřejného rejstříku SVJ skutečně přijít o své peníze, případně se dokonce dostat do dluhů? Tato situace skutečně může nastat.

Samotná SVJ mohou riziko pokusu zcizení finančních prostředků snížit. Současná doporučení zahrnují průběžnou kontrolu veřejného rejstříku, zda u jejich SVJ nedochází ke změně statutárního zástupce a bezodkladné přebírání pošty, včetně kontroly datové schránky. V převážné většině případů totiž nejsou podvodné žádosti na rejstříkový soud o zápis změny statutára zpracovány bezchybně a rejstříkový soud poštou, či datovou schránkou kontaktuje zpět SVJ pro doplnění chybějících údajů. Jakmile tato situace nastane, musí SVJ bezprostředně konat právní kroky vedoucí k zastavení zápisu. Vzhledem k závažnosti situace je žádoucí předat řešení právníkům, kteří se na problematiku SVJ specializují.

Čtěte také:  Výměna radiátoru v bytě. Můžete připravit o teplo a peníze sebe i celý dům

Ačkoliv dosud byla napadena SVJ, obdobně mohou být zneužita i bytová družstva. 

Rozhoduje i to, u koho má SVJ účet

Ochranu účtů SVJ a bytových družstev na základě současného stavu výrazně posílily i některé banky. Zde se potvrzuje význam rozhodnutí, u které banky má SVJ své účty vedeny. „S vedením účtů pro SVJ a bytová družstva máme mnohaleté zkušenosti a v současnosti těmto klientům vedeme více než 33 tisíc účtů. S našimi klienty jsme v průběžném kontaktu a díky našim zkušenostem s jejich problematikou jsme schopni podchytit i drobné náznaky, které by mohly signalizovat podvodné manipulace s jejich účty. O prvním pokusu o podvodný zápis orgánů SVJ do rejstříku jsme byli informováni již 23. 9. ČSOB proto okamžitě přijala interní opatření, zabraňující zneužití účtů SVJ, případně způsobení jiné finanční škody. Obratem jsme se skutečností podvodných zápisů orgánů SVJ do rejstříku, jakož i s bankou přijatými opatřeními k ochraně účtů svých klientů, seznámili též velké správce bytových domů,“ informuje o postupu ČSOB, která je mateřskou bankou pro více než třetinu bytových družstev a SVJ v ČR, její manažer pro tento segment, Ing. Ladislav Koucký.

Elektronické bankovnictví versus bankovní přepážka. Jsou u některé z variant peníze SVJ nyní více ohroženy? 

„Větší riziko hrozí v těch případech, kdy jsou bankovní příkazy řešeny u přepážky. Pro banku je v tomto případě primárním cílem zabránit změně podpisového vzoru k účtu, který by pak novému statutárnímu zástupci umožňoval převody peněz z účtu SVJ. Eelektronické bankovnictví je před tímto rizikem chráněno lépe. Pro uskutečnění bankovního převodu by bylo potřeba splnit i další podmínky znalosti hesla, přístupu k číslu mobilního telefonu pro potvrzení transakce a podobně. Pochopitelně je možné tyto přístupy nově vygenerovat, ale takový požadavek by v současné situaci byl pro naše pracovníky signálem k velmi důkladnému prověření požadavku,” informuje Ing. Ladislav Koucký.

Čtěte také:  Co všechno obsahují dobře sepsané stanovy

Může si podvodně zapsaný statutární zástupce vzít na SVJ i úvěr?

„Zneužití SVJ pro čerpání úvěru vidím jako nejméně pravděpodobné. Vzít si úvěr není akce na jedinou návštěvu banky. Předcházet by musela změna podpisových vzorů, žadatel by musel doložit i odhlasování úvěru na shromáždění, takže i tento dokument by musel podvodně upravit. Úvěr se také proplácí proti fakturám dodavatele, nepřevádí se na běžný účet, kde by bylo možné s penězi volně disponovat,“ vysvětluje postupy manažer pro bytová družstva a SVJ. Ing. Ladislav Koucký.

Banka chrání i zpětný ověřením

Samozřejmě nelze v tuto chvíli spoléhat na výpis z veřejného rejstříku. Banky proto využívají i dalších možností ověření legitimity požadavku příchozího. Jedním z prvků ochrany, kterou ČSOB v rámci svých interních opatření okamžitě zavedla, je zpětné ověřování. Při  jednání s novým statutárním zástupcem SVJ či družstva ve formě právnické osoby má pracovník pobočky v případě pochybností povinnost okamžitě kontaktovat posledního předsedu výboru SVJ s dotazem na oprávněnost požadavku na změnu podpisového vzoru a platnost zvolení s. r. o. jako předsedy společenství. Také tento krok výrazně zvyšuje bezpečnost dohledu nad finančními prostředky.

/Ilustrační snímek David Bernád/

2 Comments
  1. Lundea 7 měsíci ago

    wow, tak to jsem netušil, že něco takového je v 21.století stále možné. Neuvěřitelné. Ale je to divné, protože sro musí prokazovat skutečného majitele, tam se moc nedá kam schovat, vždycky to vede k nějaké fyzické osobě..

  2. bak 7 měsíci ago

    jasně, ale takoví “jednatelé” mají nejspíš adresu na obecním úřadu nebo už jsou dávno na Ukrajině a hledejte si je. Když jde o peníze a tady to můžou být i velké sumy, tak to za pár tisícovek nastrčenému bílému koni stojí.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?