Web družstva nebo SVJ je chápán jako nutnost, nikoliv povinnost

Když vstoupil 1.1. 2014 v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, který stanovil v § 636 bytovým družstvům povinnost zřídit si webové stránky, z důvodu povinnosti umístění pozvánky na schůzi na webu, způsobilo to na straně družstev, někdy mylně i na straně společenství velkou nevoli.

V případě bytových družstev je dnes situace taková, že některá družstva tuto povinnost dodnes nesplnila a neřeší možnost zneplatnění usnesení až 3 roky zpětně, neboť kde není žalobce, není soudce a případný spor by trval roky.

Některá družstva šla cestou nutného zla a zřídila zpravidla webové stránky zdarma bez jakýchkoliv funkcí s tím, že 1 krát za rok zde umístí pozvánku, aniž by se o ní kdokoliv dozvěděl. Zákon tak splnili, nikoliv však jeho účel, tedy aby se lidé o schůzi opravdu elektronickou cestou dozvěděli, v lepším případě, aby se mohli seznámit s projednávanými podklady, o kterých budou na schůzi rozhodovat. Možná ještě v horším případě si zřídili stránky zdarma s užitečnými funkcemi pro družstvo a SVJ, avšak výměnou za osobní údaje svých členů k marketingovým účelům nebo výměnou za místo pro reklamu.

Webové stránky přizpůsobené potřebám SVJ mohou být pro členy opravdovým přínosem

A konečně jsou zde družstva, ale také společenství vlastníků jednotek (SVJ), která splnila nejen dikci zákona, ale zejména jeho účel – členové se o schůzi opravdu dozví elektronicky díky funkce automatického rozesílání zpráv z webu na e-maily členů či prostřednictvím SMS zpráv. Jedná se o weby, jako je např. webDOMU.cz, které se specializují na potřeby bytových družstev a SVJ. Tato družstva a SVJ si zřídila stránky, nikoliv proto, že jim to nařizuje zákon, ale protože jsou pro ně opravdu přínosem a mohou prostřednictvím nich lépe informovat své členy o dění v domě (schůze, revize, odečty, havárie, odstávky), zpřístupnit jim dokumenty (zápisy ze schůzí, podklady k projednávaným bodům, PENB, domovní řád, stanovy), formuláře (plné moci, žádosti apod.), hlídají revize a jiné důležité termíny, nabízejí poradnu, bez poskytování osobních údajů k marketingovým účelům a bez umísťování reklamy na stránky těchto subjektů. Stránky jsou placené, ale jedná se především o bezpečí osobních údajů za 100 – 150 Kč měsíčně na celé družstvo nebo SVJ, což vzhledem k rozpočtům těchto subjektů je zanedbatelná investice, která navíc zvýší informovanost členů a sníží tak individuální požadavky na informace u předsedy.

Čtěte také:  Nepořádek, sběrači odpadu, potkani. Pomůže zámek na kontejner a popelnici?

Pokud se chystá schůze v domě, je přímo neakceptovatelné, aby lidé ve 21. století museli studovat podklady ke schůzi na nástěnce v suterénu domu, když jdou zrovna vynést odpadky, běží do práce, nebo se musejí podkladů dožadovat klepáním na dveře u předsedy. Proč jim podklady pohodlně neumístit na webu, aby si je mohli v klidu prostudovat?

Vrcholem ledovce jsou pak ta družstva nebo SVJ, která podklady k jednotlivým bodům schůze nedávají vůbec žádné (v rozporu se zákonem) nebo si dokonce za jejich poskytnutí účtují poplatky i v řádu stokorun!

Argument, že v domě žijí převážně senioři nebo že nemají internet je mylný. Právě senioři jsou podle zkušeností z provozu infolinky často mnohem aktivnější než ostatní. Podle ČSÚ má v ČR 85 % domácností internet, proč se tedy nepodřídit většině? Zbývajících 15 % přece může nadále využívat stávající nástěnku v suterénu domu.

S osobními údaji nakládejte obezřetně

Některá SVJ či družstva si už své fungování bez webových stránek neumí vůbec představit. Na druhé straně ještě dnes existuje řada předsedů, kteří nechtějí webové stránky z toho důvodu, že nechtějí absolutně nic členům zpřístupnit nebo se bojí cokoliv zveřejnit. Pak je zcela běžné, že lidé vůbec netuší, o čem na schůzi hlasují nebo hlasují na základě neúplných informací, případně se nikdy nedostanou k zápisu ze schůze.

Při výběru webových stránek pro vaše družstvo či SVJ dbejte na bezpečnost osobních údajů vašich členů, za které zodpovídáte. Vždy si prostudujte obchodní podmínky a vyvarujte se stránkám, kde dáváte souhlas s tím, že osobní údaje mohou být poskytnuty k marketingovým účelům. Vybírejte stránky, kde máte uzavřený obsah pro členy. Nic není veřejnosti do vašich zápisů ze schůzí, kde se mohou objevovat osobní údaje nebo seznamy vašich členů. Vyvarujte se stránkám, kde sousedé vidí navzájem svá telefonní čísla nebo e-maily. Chraňte své osobní údaje a údaje vašich členů nejen podle stávajícího zákona o ochraně osobních údajů, ale také podle Nařízení GDPR, která vstoupí v účinnost již dne 25.5.2018.

Čtěte také:  Na vlastníky bytových domů brzy čekají tři náročné výzvy

Autor článku: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka společnosti Amentes s.r.o., provozovatel portálu pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek www.webDOMU.cz.

Co WebDOMU.cz nabízí pro SVJ a bytová družstva?

  • automatické rozesílání zpráv z informační desky do e-mailu a mobilů
  • hlídání revizí
  • neomezené uložiště pro vaše dokumenty
  • uzavřená sekce pro členy a pro statutární orgán
  • individuální přihlašovací údaje pro každého uživatele
  • poradna ZDARMA, aktuality z oblasti bydlení, formuláře, vzory
0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?