Komentujeme: SVJ a bytová družstva. Kdo má nárok v rámci výjimečných opatření žádat banku o posun splácení úvěru?

Jednou ze skupin, které mohou pocítit dopad opatření v souvislosti s covid 19, jsou i bytová družstva a SVJ. Důvodem je především obava, že se někteří členové družstva nebo SVJ mohou dostat do finančních potíží a nebudou schopni hradit pravidelné platby související s bydlením. Proto se začíná objevovat zájem některých družstev a SVJ o možnost posunutí splátek úvěrů.

Družstva ano, ale pozor SVJ ne!

V první řadě je nutné říci, kdo má na posun splátek nárok. Podle platného moratoria mají na posun splácení úvěru, resp. ochranou dobu dle zákona 177/2020 Sb., vlivem současné výjimečné situace, nárok spotřebitelé – tedy fyzické osoby a podnikatelé. Podle právního výkladu lze mezi podnikatele zařadit i bytová družstva. Podnikání sice není jejich hlavní náplní, ale je typické například v rámci pronájmu nebytových prostor a podobně. Okrajově je tedy lze do podnikatelské skupiny zahrnout.

S dotazem, zda mohou využít odklad splátek úvěru, se často obrací i SVJ. Zde je situace na rozdíl od bytových družstev bohužel odlišná: „Na SVJ se bohužel zase zapomnělo. Nejsou spotřebitelem, ani podnikatelem a nemají tak ze zákona na posun splátek nárok. Dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Z toho vyplývá, že subjekt SVJ v žádném případě nelze zahrnovat do podnikatelské skupiny a statutární zástupci tedy ani nemohou využívat jakýkoliv nabídek, určených pro podnikatelskou sféru,“ vysvětluje právník Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Jaké jsou termíny pro žádost o odklad splácení?

V rámci splácení úvěru je možné pomocí ochranné doby posunout splácení jistiny úvěru až na dobu šest měsíců. Pozor ale, tato ochranná doba je striktně dána buď k datu 31.7. nebo k datu 31.10. Tyto termíny jsou pevné. Kdyby tedy někdo požádal o posun splácení jistiny úvěru v červnu, již nebude moci využít 6- ti měsíční ochrannou dobu, ale pouze odpovídající počet dní a měsíců do konce října.

Čtěte také:  Schindler Ahead: Výtah budoucnosti můžete mít už dnes

Co by mělo představenstvo družstva posoudit, než o ochrannou dobu zažádá?

Je důležité zvážit, zda je situace družstva tak vážná, že je posun splácení nezbytný. Důvody vysvětluje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s úvěry pro bytová družstva a SVJ řadu let věnuje: „Je nutné si uvědomit, že v době, kdy bude běžet ochranná doba, bude muset bytové družstvo platit úroky z nesplacené jistiny a případně další úhrady, které jsou s úvěrem spojené, např. úhrada za vedení účtu. Splátka jistiny včetně konečné splatnosti úvěru i doby fixace úrokové sazby se posouvá o ochrannou dobu.  Bytovému družstvu se tak ve finále zvýší přeplatek úvěru o dané úroky. Proto pokud bytové družstvo má vytvořenou rezervu, což by mělo mít, je vhodné právě tuto rezervu využít na řešení dané situace než zbytečně navyšovat náklady úvěru. “

Jelikož se daný posun splátek řídí zákonem, nebude na bytové družstvo nahlíženo jako na neplatiče a nebude tedy využití ochranné doby mít vliv na případné poskytnutí dalšího úvěru v budoucnu.

Jak postupovat, chcete-li o posun splácení požádat?

Základem je vyplnění formuláře banky – oznámení včetně výběru ochranné doby, o kterou družstvo žádá (tři nebo šest měsíců). Přílohou daného oznámení by měl být dokument družstva prokazující schválení daného záměru v souladu se stanovami družstva. 

Je prozíravé tvořit finanční rezervu, navíc získáte i zajímavý úrok

Současná situace potvrzuje nezbytnost finanční rezervy, kterou by bylo možné nyní vykrýt případné výkyvy v platbách členů družstva.  Jak rezervu vytvořit? Existuje celá řad možností, jako např. spořící účty nebo stavební spoření, které je v současnosti výhodné i pro bytová družstva a SVJ. Rozdíl oproti fyzickým osobám spočívá v tom, že právnické osoby nemají nárok na státní podporu. Na tento spořící účet, v podobě stavebního spoření pro právnické osoby, pak mohou průběžně odkládat volné finanční prostředky, které neslouží k úhradám provozu družstva nebo SVJ.

Čtěte také:  Nezapomeňte na novou povinnost SVJ a bytových družstev nechat zapsat do evidence skutečné majitele

„Řada SVJ a družstev již stavební spoření využívá a jak je nyní vidět, je to smysluplné řešení. Není nutné vkládat velký objem peněz, stačí postupně i menší částky. Výhodou tohoto účtu stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelny je i to, že už po jednom roce od uzavření mohou peníze vybrat a spoření zdarma zrušit. Pokud tak neučiní a spoření ponechají. mohou ho zrušit následně kdykoliv opět zdarma a mezitím mít garantovaný výhodný úrok po celou vázací dobu, tj, 6 let. V případě, že se družstvo rozhodne volné prostředky diverzifikovat, může k danému stavebnímu spoření využít i další spořící účet u jiného bankovního ústavu a mít tak  část peněžních prostředků kdykoliv k dispozici.“ radí Dagmar Jonášová.

Jak jste k tématu diskutovali?

Celé diskusní vlákno k tématu odkladu splátek úvěru a reakce ostatních čtenářů naleznete v příspěvku Týká se odklad splácení úvěrů též SVJ? v diskusním fóru na Okolobytu.cz.

Blíží informace o spoření na www.rsts.cz

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?