SFRB otevírá nový bezúročný úvěr na zateplování

Snížení energetické náročnosti bydlení je cíl, ke kterému směřuje řada vlastníků bytových domů. Pomoci s financováním jim nyní může nový úvěrový program zaměřený na energetickou modernizaci bytových domů. Program Zateplování je určen pro celou Českou republiku s výjimkou hlavního města Prahy. Žádosti je možné podávat od 2. března 2020.

Program je určen pro všechny vlastníky nebo spoluvlastníky bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům. Program mohou využít společenství vlastníků i bytová družstva po celé republice, není však určen pro zateplování domů v Praze.

Kdo může o úvěr žádat?

Maximální výše úvěru je 90 milionů korun, nejméně si lze půjčit 500 tisíc Kč. Úvěrem lze pokrýt 76 % z celkových výdajů na energetickou modernizaci domu. Nejdelší splatnost úvěru je stanovena na 20 let. Úvěr si mohou vzít i žadatelé, kteří žádají nebo již obdrželi dotaci z IROP.

„Programem Zateplování pokračujeme v tom, co se osvědčilo už v předcházejících letech u programů Panel, Nový Panel i Panel 2013+,“ říká Ing. Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení a pokračuje: „Náklady na opravy a modernizace domů jsou mnohdy opravdu vysoké, a tak předpokládáme, že finanční pomoc ve formě bezúročného úvěru majitelé domů ocení.“

Úvěry z programu Zateplování budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů. Peníze na program byly vyčleněny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na co je možné úvěr využít?

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru
 • rekuperaci
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona
 • výměnu oken a dveří
 • výměnu výtahu
Čtěte také:  Jak změnil COVID-19 financování bydlení?

Termín pro podání žádosti o bezúročný úvěr na zateplování

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je dosažení nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací. Žádost o úvěr je třeba podat ještě před zahájením zateplování.

Program není časově omezen, žádosti se budou přijímat kontinuálně. Podmínky úvěru nepředepisují žadateli způsob výběru dodavatelské firmy na stavební práce. Rozpočet pro rok 2020 počítá s částkou 600 mil. Kč.

Více informací o programu Zateplování a plné znění nařízení vlády č. 16/2020 Sb. je k dispozici na www.sfrb.cz.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?