Zvyšování záloh za energie v nájemních bytech

V České republice je podle ČSÚ okolo 891 tisíc nájemních bytů a tento typ bydlení tak patří mezi jeden z nejčastějších. Přináší však s sebou určitá specifika, která se především v dnešní době vyplatí znát. Dotýkají se i úhrad energií.

Zastropování cen energií pomůže jen částečně

Pronajímatelé i nájemníci by si z důvodu zvyšování cen energií i nájmů měli dávat pozor zejména na výši vyměřených záloh na tento rok. Vzhledem k tomu, že se koncem loňského roku změna neprojevila plně, se řada lidí domnívá, že ke zvyšování záloh zatím nemusí ve velké míře docházet. I přes zastropování cen, které česká vláda schválila, se však náklady na provoz nemovitostí budou zvyšovat. „Většina družstev má zafixované ceny ještě z předchozích období, jinde ale fixace skončily na přelomu roku a byly podepsány nové smlouvy. Konkrétně například v bytě, kde platili 3 – 4 000 korun, by cena v případě cenového stropu mohla stoupnout až pětinásobně, tedy na 10 – 12 000 korun na byt. Bojíme se tak, že naroste počet neplatičů, dlužníků. V tuto chvíli odhadujeme, že by se mohlo jednat o 20-25 % domácností, které se dostanou do velkých problémů,” říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev.

Zvýšení záloh na plyn a elektřinu má zákonné náležitosti

Pronajímatel bytu má právo v průběhu roku změnit výši měsíční zálohy, a to v míře, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, zejména došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby. Zvýšení záloh má však zákonné náležitosti a nemůže přijít ze dne na den. Pronajímatel je povinen změnu řádně odůvodnit a oznámit ji nájemci písemně. Platbu pak může požadovat nejdříve od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemného oznámení. Toto pravidlo platí také mezi společenstvím vlastníků jednotek či ve družstvech, kdy mohou za dodržení podmínky řádného zdůvodnění písemným oznámením jednostranně změnit výši záloh na služby. V případě, že nebudou splněny tyto formální náležitosti, je však zvýšení záloh neplatné.

Napsat komentář