Rozúčtování a vyúčtování tepla a vody. Na co se ptáte nejčastěji?

Mimořádný zájem provázel listopadový webinář Rozúčtování a vyúčtování energií, další z řady webinářů Akademie pro bytové domy. Byl zaměřen především na informace o připravovaných změnách jak v legislativě, tak i v podobě a četnosti vyúčtování. Součástí moderované diskuse byly i odpovědi na zasílané dotazy.

Pusťte si záznam celého webináře

O aktuálnosti tématu vypovídal nejen počet sledujících, ale i množství dotazů, které směřovaly na hosty webináře Jarmilu Trčkovou, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika a Jaroslava Plška, obchodního ředitele společnosti ista Česká republika. Připravili jsme pro vás výběr několika dotazů, na které odpovídala Jarmila Trčková.

Také tento webinář Rozúčtování a vyúčtování energií si můžete v plném znění pustit ze záznamu na youtube kanálu Akademie pro bytové domy. Řadu informací k tématu naleznete též na stránkách společnosti ista.

Výběr z dotazů

Od kdy musí uživatelé dostávat měsíční reporty o spotřebách a jakou formou budou předávány?

Od 1.1.2022 není možní instalovat jiné než radiové přístroje.

Doposud instalované přístroje je nutné vyměnit nejpozději do 1.1.2027.

Dle návrhu změny zákona č. 6/2013 Sb. bude povinnost předávat měsíční spotřeby od 1.1.2023.

V praxi to znamená, že pokud přístroje nejsou dálkově odečitatelné (s možností odečtu minimálně ke každému konci měsíce), není ani povinnost předávat od 1.1.2023 měsíční informace o spotřebě. Jakmile bude třeba přístroje vyměnit, tj. z důvodu jejich životnosti u RTN, nebo z důvodu prošlého cejchu (měřiče tepla, vodoměry TV) je již třeba je nahradit dálkově odečitatelnými. Pak od data jejich montáže platí povinnost předávat měsíční informace o spotřebě. Přístroje je však nutné vyměnit nejpozději do 1.1.2027. Tyto údaje je možné zpřístupnit elektronicky, tj. například přes webový portál a uživatele o tom informovat.

Jak je to se stabilitou radiového signálu s ohledem na prostupnost strukturami domu – dochází k častým výpadkům mezi měřidly a sběrnicemi?

Čtěte také:  Ceny za teplo stoupají. Omezování vytápění v bytě ale nemusí přinést očekávané úspory

Systém odečtů ista není založený na on-line komunikaci. Komunikace se „spouští“ 1x týdně v nočních hodinách, aby se eliminovalo rušení signálu pohybem osob a dveří v objektu. Přístroje v tu chvíli předávají naměřené hodnoty za posledních 7 dní a pak se jejich radiové vysílání „uspí“ na celý týden (z důvodu úspory baterie) a čekají na další vysílání.

Vysílání probíhá ve volném pásmu 868 Mhz a zátěž pro obyvatele domu je velice malá (vysílání každého přístroje je v řádech milisekund týdně) v porovnání např. s Wi-Fi. Se studiemi na toto téma je to obecně velmi neprůkazné.

Na základě našich zkušeností je přenos signálu velmi stabilní. Dosahujeme spolehlivosti 99,6% (měřeno na týdenní bázi).

Kdo vlastně bude měsíční informace o spotřebě tepla a vody vlastníkům předávat? Výbor SVJ, správce, nebo rozúčtovatelská firma?

Povinnost je jednoznačně na straně poskytovatele služeb a tím je myšleno SVJ. Není nutné je předávat v tištěné podobě, pokud o to příjemce služeb (konečný uživatel) výslovně nepožádá. Je možné je zpřístupnit elektronicky a uživateli to pouze oznámit.

Pro jistotu ještě uvádím, že vycházím z návrhu zákona, který dosud neprošel legislativním procesem, pouze připomínkovým řízením.

Proč se rozúčtování  naměřených hodnot neprovádí dle skutečně naměřených hodnot, ale podle informací dodavatele (například ČEZ Teplárenská)?

Do rozúčtování vstupují náklady v Kč, které vyfakturují dodavatelé tepla a vody. Tyto náklady prokazatelně v domě vznikly a je třeba je rozúčtovat mezi konečné uživatele. Pokud bychom rozúčtovali spotřebu naměřenou na bytových vodoměrech, nedošlo by k rozúčtování všech vzniklých nákladů v Kč. Je to dáno zejména tím, že patní vodoměr musí měřit přesně, kdežto bytové vodoměry mají povolené odchylky. Podstatný je tedy odečet patního měřidla, na základě kterého jsou pak fakturovány náklady v Kč.

Čtěte také:  Trendy bílé dveře v nových bytech

Už v textu legislativy je uvedeno: VYHLÁŠKA č. 269/2015 Sb. ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Kdo může provést remontáž měřidel např. v případě výměny radiátorů?

Výměnu přístrojů provádí servisní oddělení. Nejedná se jen o výměnu přístroje, ale je nutné provést kontrolu nového radiátoru a zapsat správně jeho rozměry, aby identifikovaný výkon byl správně použit při zpracování rozúčtování nákladů.

Hlídá software při dálkovém odečtu automaticky nefunkční vodoměr (např. s nulovým odběrem) sám, nebo to musí sledovat předseda a problém řešit?

Současná verze portálu ista24.cz zatím neprovádí žádné automatické notifikace (musí je hlídat pověřená osoba). V současné době připravujeme nový portál, který bude zohledňovat požadavky EED a automatické notifikace v něm již budou zahrnuty. Spuštění plánujeme na příští rok.

Zajistí firma také prvotní montáž a případnou výměnu nefunkčního vodoměru (nemusí předseda shánět sám řemeslníky)?

V případě společnosti ista zajišťujeme montáž přístrojů automaticky v rámci jejich výměny. Jde nám o dodržení kvality práce a díky tomu můžeme poskytnou záruku na naše služby. Pouze v případě, že montážní podmínky neodpovídají pravidlům nebo je nutný zásah do potrubí doporučujeme provést tyto úpravy prostřednictvím např. instalatérské firmy.

Společnost ista nám v letošním roce instalovala nová poměrová měřidla. Mohou tato měřidla být připojena na onu sběrnici, nebo se jedná o zcela jiný systém a je nutné vše objednat v jednom balíčku?

Ano, letos instalovaná měřidla podporují sběrnici, o které se hovořilo. Sběrnice instalujeme letos 11 rok a komunikují se všemi radiovými přístroji, které ista kdy vyrobila.

Napsat komentář